Pu­das­jär­vel­le yli mil­joo­na euroa Ke­me­ra-tu­kea – ylei­ses­ti met­sä­tei­den pe­rus­pa­ran­nuk­sis­sa on nousua

Pudasjärven Kemera-tuet ovat samaa luokkaa kuin Pohjois-Pohjanmaalla yleensä.

– Yleisesti metsäteiden perusparannuksissa on nousua, myös Pudasjärvellä. Tulevat alan teollisuuden investoinnit tuovat painetta perusparannuksiin, kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Tommi Lohi Suomen Metsäkeskuksesta.

– Metsäojitusten osuus on Pudasjärvellä pienempi.

Yleisesti Kemeran volyymitasot ovat pienemmät kuin vanhan järjestelmän aikaan vuosikymmen sitten.

– Sinällään tukiehdoissa ei ole sen kummempaa muutosta. Viime vuosina käytetty summa on ollut noin 49 miljoonaa ja varoista on jonkin verran jäänyt käyttämättä.

Ongelma onkin, ettei nuoren metsän hoitoa tehdä riittävästi.

– Tukkipuun tuotannon kannalta taimikonhoito ja harvennukset olisi tehtävä ajallaan.

Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaan metsänomistajille 9,38 miljoonaa euroa puuntuotantoon suunnattua kestävän metsätalouden rahoitustukea. Tukea maksettiin 0,32 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Valtion talousarviossa Kemera-tukea oli osoitettu koko maahan yhteensä 55,9 miljoonaa euroa. Puuntuotannon tukea jäi käyttämättä 6,5 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaalla nuoren metsän hoito on varojen käytöltään suurin tuettavista työlajeista, yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa. Nuoren metsän hoitoa toteutettiin yhteensä 19 200 hehtaaria. Siitä oli nuoren metsän harvennusta 15 400 hehtaaria ja 3 800 hehtaaria taimikon varhaishoitoa. Nuoren metsän harvennusala supistui 1 900 hehtaaria vuodesta 2018, taimikon varhaishoito säilyi lähes ennallaan.

Taimikon varhaishoito on tarpeellinen lähes jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta. Yksityismetsiin syntyy uusia taimikoita vuosittain noin 100 000 hehtaaria.

Kemera-tuella taimikon varhaishoitoa on viime vuosina tehty koko maassa reilu kolmasosa tarpeeseen nähden. Kemera-varhaishoidon toteutusmäärä vaihtelee maakunnittain reilusta 20 prosentista lähes 70 prosenttiin arvioidusta tarpeesta.

– Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin viime vuonna vuotuisesta tarpeesta noin 40 prosenttia. Parannettavaa siis on, toteaa Tommi Lohi.

Pohjois-Pohjanmaalla suometsän hoitoon varoja käytettiin kaikkiaan 1,75 miljoonaa euroa, lisäystä vuoteen 2018 oli 0,1 miljoonaa euroa. Metsätien perusparannusten määrä on selvässä nousussa ja varoja käytettiin 1,75 miljoonaa euroa, se on noin 0,7 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Myös uusien metsäteiden rakentamiseen käytetyt varat ja työmäärät nousivat vuodesta 2018, varojen käyttö oli vähäistä, noin 0,3 miljoonaa euroa.

Puuntuotannon tuen lisäksi Kemera-tukea käytettiin Pohjois-Pohjanmaalla luonnonhoitohankkeisiin ja ympäristötukeen 743 000 euroa.

Kemera-tukea saa vuosittain noin 45 000 metsänomistajaa.

– Kemera-tukea on tänäkin vuonna hyvin tarjolla ja metsätyöt odottavat tekijäänsä, Lohi Metsäkeskuksesta sanoo.

Pudasjärvi
2018

Nuoren metsän hoito 2.034 ha

Taimikonhoito 175 ha

Metsäteitä 740 m

Metsänuudistusta 32 ha

Hirvivahinko 129 ha

Tukea 1,140 miljoonaa euroa:

Nuoren metsän hoito 605.192 euroa,

Taimikonhoito 27 936 euroa,

Hirvivahinko 50 245 euroa

2019

Nuoren metsän hoito 1 070 ha

Taimikonhoito 158 ha

Metsäteitä 27 686 m

Metsänuudistusta 103 ha

Hirvivahinko 103 ha

Tukea 878 809 euroa

Nuoren metsän hoito 246 123 euroa

Taimikonhoito 25 328 euroa

Hirvivahinko 38 218 euroa