Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Pu­das­jär­vel­le nousee kaksi hir­si­ker­ros­ta­loa, joissa on asuin- ja lii­ke­ti­laa – ra­ken­ta­mi­nen alkaa Oi­ko­po­lun var­res­sa maa­lis­kuus­sa

-
Kuva: Linja-arkkitehdit Oy

Pudasjärven keskustaan kaupungintalon ja S-marketin välimaastoon, Oikopolun varteen kaavoitettujen hirsikerrostalojen rakentaminen on alkamassa suunnitelmien mukaan jo maaliskuussa ja valmista pitäisi olla syksyllä 2021.

Pudasjärven Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Jouko Väänäsen mukaan valtion asuntorahoittaja ARA on antanut hankkeelle myönteisen rahoituspäätöksen. Korkotukilainaa on myönnetty noin 8,3 miljoonaa euroa ja lisäksi puoli miljoonaa euroa investointiavustuksena.

Ennen rakentamisen aloitusta tarvitaan vielä kaupunginvaltuuston päätös omarahoitusosuudesta ja korkotukilainan takaamisesta.

Väänänen odottaa halpakorkoisen lainan takaukselle myönteistä päätöstä, sillä ARA:n lainoissa takaisinmaksuaika pitkä, jopa 40 vuotta.

Sen verran pitkällä suunnitelmat kuitenkin ovat, että hankkeen tarkaksi kokonaishinnaksi Väänänen uskaltaa heittää 9 534 500 euroa.

– Siitä pyritään saamaan vielä arvonlisäveropoistoja, joten lopullinen hinta on noin 8,8 miljoonaa.

Verottajalta odotetaan nyt ennakkopäätöstä rakennuksiin tulevien 15 erityistarpeita omaavien asukkaiden asuntojen alvien osalta. Sosiaalihuoltolain mukaan ne pitäisi saada rakentaa veroista vapaana.

Muita vuokra-asuntoja kahteen kerrostaloon on tulossa 38 kappaletta, joista arvonlisäveroa ei voi vähentää, mutta talojen ensimmäisten kerrosten viittä liikehuoneistoa haetaan Väänäsen mukaan vähennyskelpoisiksi.

Kerrostaloihin tulee neljään kerrokseen yhteensä 53 asuntoa ja rakennettava asuinala on lähes 2300 neliömetriä.

Pienimmät asunnot ovat 35,5 neliömetrin yksiöitä ja suurimmat neljän huoneen ja keittiön, reilun 80 neliömetrin huoneistoja.

Liikehuoneistoalaa on tarkoitus valmistua lähes 340 neliömetriä. Yksi liiketiloista on varattu ravintolakäyttöön. Jonkun verran liiketiloja on jo Väänäsen mukaan kyselty.

Vuokralaisten hankinta on parhaillaan Pudasjärven kaupungin kehitysyhtiön tehtävälistalla.

Kerrostalojen rakentamisen pääurakoitsijaksi on kilpailutuksen kautta valikoitunut Lapti Oy ja painumattomat hirsirakenteet toimittaa Kontiotuote.

Rakentamisen on arveltu kestävän 1,5 vuotta, joten tavoitteena on, että talot valmistuvat syksyllä 2021.

Alkuperäisissä suunnitelmissa kartoille oli piirrettynä kolme kerrostaloa Oikopolun ja Kauppatien varteen, mutta tässä vaiheessa on tyytyminen kahteen, jotka on määrä rakentaa Oikopolulle.

Väänäsen mukaan kaava-alueelle jää tilaa kolmannellekin, jonka rakentaminen ei ole tällä hetkellä kaupungin vuokrataloyhtiön suunnitelmissa.

– Mahdollisuus kerrostalon rakentamiseen jää vaikka yksityiselle sektorillekin.

Alkuperäisissä suunnitelmissa on pysytty asuntojen määrän suhteen, mutta liiketilat ovat jonkin verran kasvaneet. Myös rakennusten korkeus on alkuperäisenä säilynyt. Ne rakennetaan nelikerroksisina, mikä tekee niistä tähän saakka korkeimmat Suomessa rakennetut hirsikerrostalot.

Rakennusaikataulu on sen sijaan venynyt vero- ja tukibyrokratian takia. Alun perin rakentaminen oli jo määrä aloittaa viime syksynä.

Vuokrataloyhtiö on saanut ARA:n rahoituksen myös torin laidalle tulevan kehitysvammaisten palvelukodin rakentamiseen. 3,3 miljoonan euron hankkeen oli tarkoitus käynnistyä vuoden alussa, mutta aloitusta on siirretty keväämmälle sääolosuhteiden takia.

Oikopolun hirsikerrostalot

Rakennuttaja Pudasjärven kaupungin omistama Pudasjärven Vuokratalot Oy.

Kustannusarvio 9 534 500 euroa, josta ARA:n korkotukilainaa 8,8 miljoonaa ja investointiavustus 500 000 euroa.

53 asuntoa, joista 38 normaaliin vuokrakäyttöön, 15 erityistarpeita omaaville.

Rakennettava asuinala lähes 2300 neliömetriä.

Liiketilaa lähes 340 neliömetriä, joissa viisi liiketilaa, joista yksi ravintolavarustuksella.

Pääurakoitsija Lapti Oy, hirsitoimittaja Kontiotuote.

Rakentaminen alkaa maaliskuussa 2020, valmistuu syksyllä 2021.