Pu­das­jär­vel­lä toisen asteen kou­lu­tuk­sen aloit­ta­vil­le 380 euroa avus­tus­ta kau­pun­gil­ta

Pudasjärven kaupunginhallitus on muuttanut Pudasjärvellä opintonsa aloittavien toisen asteen opiskelijoille maksamansa opintoavustuksen perusteita.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina suoritettavaksi opintoavustusta 380 euroa tänä vuonna Pudasjärvellä toisen asteen oppilaitoksessa opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Puolet avustuksesta maksetaan ensimmäisen vuoden syyslukukauden alussa ja loput toisen vuoden kevätlukukauden alussa.

Jos opiskelija valmistuu nopeammin, avustus maksetaan valmistumisen yhteydessä, koska saattaa käydä niin, ettei opiskelija ole enää koulun kirjoilla toisen vuoden kevätkauden alussa.

Pudasjärven täyttäessä 370 vuotta vuonna 2009, valtuusto hyväksyi maksettavaksi opintoavustusta 370 euroa Pudasjärvellä toisen asteen opiskelun juhlavuotena aloittaneille pudasjärveläisille nuorille. Siitä pitäen summaa on korotettu vuosittain eurolla.