Posti jaetaan vas­ta­kin viitenä päivänä vii­kos­sa

-
Kuva: Laura Hänninen

Uuden postilain esityksen mukaan yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuisi viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien ylläpitämää jakeluverkkoa eli lehtien varhaisjakelua. Tämä mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväisen jakelun nykyiseen tapaan myös haja-asutusalueilla.

Samalla uudistus synnyttäisi haja-asutusalueille uudet jakelumarkkinat.

Jatkossa jakelua voisivat tarjota erilaiset kuljetuspalveluita tarjoavat yritykset.

– Postilakia ja yleispalveluvelvoitetta on tarpeen uudistaa, jotta voidaan turvata kattavat postipalvelut koko Suomessa. Lakiesitys mahdollistaa yhdessä liikennekaaren kanssa jakelupalveluiden yhdistelyn ja kilpailuttamisen. Näiden uudistusten toteutuessa postinjakelu voitaisiin edelleen toteuttaa viitenä päivänä viikossa myös maaseudulla.

– Samalla uudistus synnyttäisi haja-asutusalueille uudet jakelumarkkinat, joille pääsisi syntymään myös uutta yrittäjyyttä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Voimassa olevassa postilaissa säädetään tällä hetkellä kirjepostitoiminnasta sekä postin peruspalvelutasosta, eli niin kutsutusta yleispalvelusta. Yleispalveluun kuuluu muun muassa postin jakelu ja keräily viitenä päivänä viikossa.

Taajama-alueilla, joissa on tarjolla sanomalehtien varhaisjakelu, laki antaisi mahdollisuuden poiketa viisipäiväisestä jakelusta ja sallisi vähintään kolmipäiväisen jakelun.

Uudistetun lain on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2017.