Tilaajille

Po­ro­va­hin­ko­lau­ta­kun­ta koko po­ron­hoi­to­alueel­le ja lain­käyt­tö­toi­mi­val­ta ylei­sil­le tuo­miois­tui­mil­le – hal­li­tus esittää uutta lakia po­ron­hoi­to­lain muut­ta­mi­sek­si

Hallitus on antanut eduskunnalle 5.10.2020 esityksen laista poronhoitolain muuttamiseksi.

Uuden lain myötä koko poronhoitoalueelle perustetaan porovahinkolautakunta ja lainkäyttötoimivalta riita-asioissa siirtyy yleisille tuomioistuimille.