Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pin­ta­mol­le Pu­das­jär­ven his­to­rian syvin reikä – viit­tei­tä ”Mus­ta­vaa­ran” mal­mis­ta löytyi ki­lo­met­rin sy­vyy­des­tä.

Geologian tutkimuskeskuksen kenttätutkimukset päättyivät Pintamolla toistaiseksi. Rovaniemeläisen Artic Drilling Companyn kairauskalustolla kairattiin kallioperään yli kilometrin syvyyteen ylottuva reikä.
Geologian tutkimuskeskuksen kenttätutkimukset päättyivät Pintamolla toistaiseksi. Rovaniemeläisen Artic Drilling Companyn kairauskalustolla kairattiin kallioperään yli kilometrin syvyyteen ylottuva reikä.
Kuva: Juha Hagelberg

Pintamon Mustikkavaaran kallioperäkairaukset saatiin päätökseen viime viikolla. Pari viikkoa yötä-päivää käynnissä olleiden kairausten tuloksena syntyi Pudasjärven historian syvin reikä, joka ulottui yli kilometrin syvyyteen.

Kallioperätutkimuksia johtaneen Geologian tutkimuskeskuksen geologi Tuomo Karisen mukaan tavoitteeseen päästiin, sillä nyt kairatuksi tuli läpi alla oleva 2450 miljoonaa vuotta sitten syntynyt intruusiokerrostuma.