SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Pi­ha­lu­mien paikka on pi­hal­la, ei tiellä - va­hin­gon sat­tues­sa lumien si­joit­ta­ja voi joutua kor­vaus­vas­tuu­seen.

Lumisade teettää töitä ja aiheuttaa vähän ongelmiakin sekä tien varsilla että teillä liikkuvillekin.
Lumisade teettää töitä ja aiheuttaa vähän ongelmiakin sekä tien varsilla että teillä liikkuvillekin.
Kuva: Toivo Kiminki

Koillismaalla tienpidosta vastaava Lapin ELY-keskus haluaa muistuttaa, että piha- ja yksityisliittymien lumien oikea sijoituspaikka on kiinteistön rajojen sisällä eikä tie- tai katualueella.

Tielle tai kevyen liikenteen väylälle kasatut lumet voivat olla vaaraksi tienkäyttäjille. Vahingon sattuessa lumien sijoittaja voi joutua korvausvastuuseen.

Taajaman ulkopuolella yksityisteiden linkoajien kannattaa huomioida, ettei yleisille teille jää lumikasoja. Nämä ovat erityisen vaarallisia jäädyttyään koviksi möykyiksi.

Tien aurauksen yhteydessä tiealueelta voi lentää aurauslumia kiinteistön puolelle ja kiinteistön on huolehdittava, että mahdolliset aitarakenteet kestävät aurauslumenpaineen.

Joissakin tapauksissa aurauslumenpaine on noussut normaalia suuremmaksi, kun kiinteistö on läjittänyt lumensa luvattomasti tiealueelle ja sen seurauksena normaalia suurempi määrä lunta lentää vasten rakenteita.

Yksityis- ja pihaliittymien omistajat vastaavat itse liittymiensä riittävistä näkemistä eli vallin laskusta liittymänsä molemmin puolin, jotta liittymästä on turvallista lähteä. Tämäkin kannattaa huomioida pihalumia sijoittaessaan.

Syötekylästä Kuusamontielle ja Rytinkiin sekä Taivalkoskelle ja Posiolle päin teitä auraavan Syötteen Maansiirron yrittäjä Jari Särkelä kertoi ilmiön tuntevansa. Paljon se kuitenkin on takavuosista vähentynyt.

Kohtapa pahinta hänestä on, kun lingosta jää tielle lumivalli, joka sitten jäädyttyään voi heittää aura-auton jopa toiselle kaistalle tai vaikkapa tienreunan postilaatikkoriviin.

Vuosien mittaan vakituiset auraajat alkavat tietää, missä liittymässä lunta tahtoo tielle jäädä, Särkelä naurahtaa.