Lukijalta

Pi­de­tään pää­tök­sen­te­ko­val­ta Pu­das­jär­vel­lä!

Kaupungintalous – kuralla. Päätöksentekokyky – kuralla. Kenen selän taakse piiloon? No konsultin tietenkin. Paitsi, että se EI kannata.

Kaupunkimme taloudellinen tilanne oli ennen koronaa huolestuttava ja koronan jälkeisessä ajassa se näyttäytyy todella pahalta. Matkailuala ja laaja joukko muitakin toimialoja tulee saamaan ainakin väliaikaisesti todella kovan taloudellisen iskun. Se isku heijastuu myös väistämättä meidän kaupunkimme talouteen, eikä sote-menojen kasvu sitä tilannetta paranna yhtään.

Nyt olemme kaupunkina tienristeyksessä ja suuntana ovat joko vastuullinen ja suoraselkäinen talouspolitiikka tai populistinen talouspolitiikka. Jälkimmäinen tulee johtamaan muutamien vuosien kuluessa rankkoihin toimenpiteisiin, joiden myllerryksessä kaupunkimme päättäjien talouteen liittyvä päätöksentekovalta käytännössä viedään meiltä pois.

Siksi on todella tärkeää, että kaupunkimme päättäjät ja virkamiehet ottavat tosissaan edessämme olevat haasteet ja uskaltautuvat tekemään päätöksiä, jotka epäilemättä tulevat olemaan vaikeita. Näiden vaikeiden asioiden eteenpäin saattamisessa peräänkuulutan valtuuston (pj + 3 x vpj) sekä hallituksen (pj + 2 x vpj) puheenjohtajistojen erityistä valtaa ja vastuuta käytettäväksi. Nyt ei ole aika mennä piiloon! Nyt on aika astua esiin!

Vaikeina aikoina kaupunkimme tarvitsee päättäväisiä ja vastuuntuntoisia poliitikkoja, eikä vallasta huumautuneita oman edun- tai puolueen edun tavoittelijoita. Saanen muistuttaa, että päättäjien tärkein tehtävä valtuustossa ja muissa päätöksiä tekevissä konklaaveissa on hoitaa kunnan asioita, eikä olla varmistamassa seuraaviin kuntavaaleihin maksimaalista tulosta. Valtuutetuille tiedoksi: äänestäjiä ei saa pelätä.

Suoraselkäisyys kannattaa, vaikka seuraavien vaalien äänisaalis saattaa siitä kärsiä. Siksi totean, että Vasemmistoliiton Pudasjärven valtuustoryhmä on sitoutunut tekemään välttämättömät päätökset, joilla voimme varmistaa talouden tasapainon saavuttamisen ja päätösvallan pysymisen meidän kuntamme päätöksentekoelimien käsissä. Pidetään päätöksentekovalta meidän käsissämme, se on ehdottomasti kaupungin ja kaupunkilaisten etu!

Antti TihinenPudasjärven Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja