Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Pe­rä­moot­to­rei­ta ja rai­vaus­sa­ha va­ras­tet­tu Jyrk­kä­kos­kel­la

Pudasjärvi

Heinäkuun alussa Pudasjärven urheilijoiden Jyrkkäkosken varastosta varastettiin kaksi Honda-perämoottoria ja yksi Stihl-raivaussaha.

Pudasjärven urheilijoiden toiminnanjohtaja Marko Koivula kertoo, että murtautuneet henkilöt ovat rikkoneet varaston sisällä paikkoja. Murto huomattiin 2.7. iltapäivällä.

Asiasta on tehty rikosilmoitus, ja poliisi tutkii asiaa.

Perämoottorit ovat Honda 5 ja Honda 2.3.