Ou­lun­kaa­rel­la et­si­tään sääs­tö­koh­tei­ta – koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut ovat al­ka­neet

Oulunkaari vastaa Pudasjärven sosiaali- ja terveyspalveluista.
Oulunkaari vastaa Pudasjärven sosiaali- ja terveyspalveluista.
Kuva: Toivo Kiminki

Iijokiseutu

Oulunkaaren kuntayhtymässä on elokuussa jatkettu koko henkilöstöä koskevaa yhteistoimintaneuvotteluprosessia. Oulunkaaren yhtymähallitus teki kesäkuussa päätöksen yt-neuvotteluista.

Oulunkaarelta tiedotetaan, että neuvottelut alkoivat 11. elokuuta, jolloin pidettiin ensimmäinen yt-neuvottelukokous pääsopijajärjestöjen kanssa. Neuvottelussa käytiin läpi talouden tilannekuva ja linjattiin jatkoneuvotteluiden aikataulua. Seuraava yt-neuvottelukokous pidetään 28.8.2020.

Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto painottaa, että koko talouden tasapainottamisen ohjelmassa tavoitteena on pysyvä muutos toimintatavoissa sekä menojen vähentäminen pysyvästi.

– Pyrimme yhdessä löytämään vapaaehtoisia keinoja talouden tasapainottamiseksi. Lomautukset, osa-aikaistamiset sekä irtisanomiset ovat viimesijaisia keinoja säästöihin, toteaa Leena Pimperi-Koivisto tiedotteessa.

Oulunkaaren toiminnan kehittämis- ja säästökohteita etsitään syksyn tullen monin tavoin. Tasapainottamistyö jatkuu läpi vuoden.

Yhtenä osana talouden tasapainotustyötä on valmistumassa myös Perlacon-konsulttiselvitys Oulunkaaren toiminnoista ja niiden kehityskohteista.

Tiedotteen mukaan talouden tasapainottamisohjelmaa on elokuussa viety eteenpäin muun muassa henkilöstölle tarkoitetulla Kerro, kehitä, kasvata uutta -kampanjalla, jolla kartoitetaan eri yksiköiden ja tiimien tehokkaita käytäntöjä.

Kampanjassa etsitään myös kohteita, jotka kuormittavat ja vievät resursseja.

– Kampanjalla pyritään löytämään kehitys- ja säästökohteita, jotka tehostavat toimintaa ja tuovat säästöjä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, tiedotteessa kerrotaan.

– Tarkoitus on tehdä toiminnan kehittämistyötä yhdessä koko Oulunkaaren voimin ja näin viedä toimintaa tehokkaampaan suuntaan. Olemme iso organisaatio ja henkilöstöllä on paljon hiljaista tietoa asioista, siksi myös henkilöstön osallistaminen on tärkeää. Olemme ison muutoksen edessä, joten tarvitsemme uudenlaisia kehittämis- ja säästöideoita, sanoo Leena Pimperi-Koivisto.

Säästökohteita etsitään yhteistyössä omistajakuntien kanssa, ja lisäksi ohjelmassa tarkastellaan muun muassa palveluiden asiakasmääriä sekä palvelujärjestelmän vastaavuutta kuntalaisten tarpeisiin.

Myös myöhemmin syksyllä alkava henkilöstön työhyvinvointia edistävä Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke on osa talouden tasapainottamiseen tähtäävää työtä.

Oulunkaaren talouden tasapainottamisohjelma on aloitettu syksyllä 2019. Ohjelma käynnistyi vastauksena heikentyneeseen taloustilanteeseen, johon ovat vaikuttaneet muun muassa perhepalvelujen asiakkaiden palvelutarpeiden kasvu, ostopalvelukustannusten lisääntyminen, palkkaharmonisoinnin vaikutus sekä viimeisimpänä koronavirukseen varautuminen.

Myös heikon suhdanteen ja verotulojen sekä valtionosuuksien pienentymisen rasittamalla kuntataloudella on yhteys Oulunkaaren taloustilanteeseen, sillä sote-palvelut muodostavat 50 – 60 prosenttia Oulunkaaren omistajakuntien budjetista.

Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi Oulunkaari tarjoaa jäsenkunnille seudullisen kuntapalvelutoimiston kautta talous-, henkilöstö- ja tietopalveluja.

Kuntalaisia alueella on noin 26 000 ja työntekijöitä noin 1200.