Lukijalta

Oma ruoka – hy­vin­voi­va ihminen – hyvällä maalla!

Pudasjärven vihreät ovat maanläheisiä ihmisiä, jotka ovat muiden tavoin huolestuneita maaseudun elinvoimasta ja siellä elämisen mahdollisuuksista.

Elintarvikehuolto on entistä enemmän paikkakunnan ulkopuolista ja valtavirrat näyttävät ohjaavan sitä edelleen keskittymisen suuntaan.

Pudasjärvelläkin on ollut pari vuosikymmentä erilaisia lähiruokahankkeita, jopa useita samanaikaisesti, vailla merkittäviä tuloksia. Hankkeet epäonnistuvat niihin sisältyvän liiketaloudellisen edellytyksen vuoksi. Mahdollisuuksien ja kannattavuuden raja on liian korkealla.

Pudasjärven vihreät esittävät paluuta juurille, aivan elintarviketuotannon ytimeen – omaan ruokatuotantoon! Ilman kaupallisia vaatimuksia!

Tehdään se yhdessä, omavaraisesti, perinteisillä luonnonmukaisilla menetelmillä, nykytiedolla täydennettynä! Säilytetään ihmisen yhteys luontoon kestävällä tavalla, maaperää parantaen.

Tämä ei ole missään tapauksessa ammattimaista maataloustuotantoa vastaan, vaan sitä tukevaa toimintaa. Aloitetaan omavarainen, pienimuotoinen eläinten pito ja kasvituotanto. Esim. kanat – kanit – lampaat – kalat – ankat – mehiläiset – marjat – kasvikset – yrtit ym.

Uskomme, että ihmiset haluavat tuottaa ruokaa itse, jos se mahdollistetaan yhteistyöllä. Joillakin on olosuhteita, toisilla tietämystä, toisilla aikaa ja toisilla resursseja enemmän, toisilla vähemmän.

Toimintamallia voisi ottaa vaikka hirvenmetsästyksestä.

Talven aikana luodaan ryhmiä, opetellaan asioita, sovitaan menettelytavoista, sovitaan verkostoista, varmistetaan toimintamahdollisuudet.

Talven aikana luodaan kesän toimintamahdollisuudet. Syksyllä korjataan sato – nautitaan, säilötään ja täytetään pakastimet. Katsotaan, että kotivara on kunnossa.

Näin saamme kestävästi tuotettua, varmasti pudasta, eettisesti kestävää, hyvää omaa ruokaa! Joka toimii osaltaan turvaverkon ytiminä tulevaisuuden mahdollisissa ruokakriiseissä.

Kaikkien kannattaa tulla mukaan kykyjensä ja resurssiensa mukaan. Vanhukset, nuoret, lapset, aikuiset, mökkiläiset, jotka toimivat yhdessä, verkostoissa tai vaikka itsenäisesti.

Oma ruoka on avoin, kaikille näkyvä, ei markkina- eikä hintariippuvainen. Ei ole markkina-arvoa, kun kaikki tehdään kotona itse.

Rahat eivät vuoda alueen ulkopuolelle, kuten normaalissa elintarvikekaupassa. Hyödynnetään kasvukautta laajasti, mutta minimoidaan talvikustannukset.

Oma ruoka tuotannossa toteutuu eettisesti korkealla tavalla keskinäinen vuorovaikutus, keskinäisriippuvuus ja monipaikkaisuus.

Teemme yksityiskohtaisia esimerkkejä ja esityksiä, miten toimia pienen kotikanalan kanssa, miten kasvatan kaneja, miten viljellä kasveja ilman massiivista maanmuokkausta. Miten maaperästä huolehditaan, miten säilötään, miten kalaa käsitellään ja säilötään. Millaisia verkostoja tarvitaan. jne.

Veikko HyttinenPudasjärven Vihreät ry