Tilaajille

Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta arvioi al­ko­ho­lin käyt­tön­sä vä­hen­ty­neen ko­ro­na-ai­ka­na – eniten käyt­töään olivat vä­hen­tä­neet 18–34-vuo­tiaat

Joka neljäs suomalaisista (26 prosenttia) arvioi alkoholin käyttönsä vähentyneen koronapandemian aikana, kun taas neljä prosenttia arvioi käyttönsä lisääntyneen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Kantar TNS:llä teettämän kyselyn mukaan alkoholinkäyttö oli vähentynyt kaikissa ikäryhmissä.

Eniten alkoholin käyttöään olivat vähentäneet opiskelijat sekä 18–34-vuotiaat. Heistä lähes puolet arvioi alkoholinkäytön vähentyneen. Ihmiset, jotka kertoivat käyttävänsä alkoholia vähintään pari kertaa viikossa, arvioivat yleisimmin lisänneensä alkoholin käyttöä.