Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Tilaajille

Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tos myytiin Kuu­sin­ki­jo­ki Kuntoon ry:lle – Matti Aikio: "Tämä on his­to­rial­li­nen, ai­nut­laa­tui­nen tapaus, että tuon ko­ko­luo­kan joki va­pau­te­taan"

Kuusinkijoen vesi ohjataan jatkossa Piilijoen kautta. Uutta vaelluskalojen kutualuetta aluetta syntyy 50 kilometriä. Työt vanhan Piilijoen uoman kunnostamiseksi alkavat ensi kesänä

Kuusamo

Myllykosken vesivoimalaitos lopettaa toimintansa Kuusamon Kuusinkijoella ja uhanalainen järvitaimen pääsee jälleen vapaasti vaeltamaan Kuusinkijoen virtavesi- ja järvialueille. Sitova aiesopimus allekirjoitettiin tänään Helsingissä. Voimalaitos on ollut suuren vesistökokonaisuuden ainoa patorakenne. Koskienergia Koskivoima Oy myy voimalaitoksensa Kuusinkijoki kuntoon ry:lle.

– Työt Piilijoella aloitetaan jo ensi kesänä vanhan uoman kunnostuksella sekä rakentamalla Piilijoen apupato ja silta. Sitten puhdistetaan vanha uoma konetyönä ja talkooporukalla. Jokiuomaa on 1,4 kilometriä. Ensi vuoden toukokuun viimeinen päivä kello 24 yöllä voimalaitospato laitetaan kiinni ja samalla avataan Piilijoen edessä oleva pato.