Minne auto park­kiin met­sä­tiel­lä? Met­sä­asian­tun­ti­jal­ta ohjeet mal­lik­kaa­seen py­sä­köin­tiin

Metsässä liikkuja voi tahtomattaan aiheuttaa haittaa muille tienkäyttäjille, jos pysäköimisessä ei huomioi muutamaa asiaa.

Heikki Toivanen neuvoo, että auton voi pysäköidä metsäliittymien kohdalle. Näin auton saa kokonaan pois tieltä.
Heikki Toivanen neuvoo, että auton voi pysäköidä metsäliittymien kohdalle. Näin auton saa kokonaan pois tieltä.
Kuva: Anna Kerälä

Marjat alkavat jo pian olla kypsiä, ja ensimmäisenä päästään poimimaan hilloja. Marjastus- ja sienestyskauden koittaessa autoja ilmestyy jälleen tienvarsille. Vaikka marjojen ja sienien poimiminen kuuluu jokamiehenoikeuksien piiriin, sama ei koske maastoon pysäköintiä. Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maanomistajan tai haltijan lupaa. Auton saa taajaman ulkopuolella pysäköidä tien välittömään läheisyyteen, jos turvallinen pysäköinti sitä edellyttää eikä siitä aiheudu alueen omistajalle kohtuutonta haittaa. Toisinaan ajattelemattomasta pysäköinnistä on kuitenkin haittaa.

Stora Enson metsäasiantuntija Heikki Toivanen kertoo, että joskus tienvarsille jätetyt autot voivat estää esimerkiksi puurekkojen kulkemisen.

– Varsinkin kesällä ja syksyllä marjastajien, sienestäjien ja metsästäjien alkaessa liikkumaan autoja jätetään toisinaan sellaisille paikoille, että ne estävät puurekkojen kulkemisen kapeilla metsäteillä.

Toivasen mukaan ongelma tulee vastaan joka vuosi. Kun auton jättää ajattelemattomuuttaan siten, että se estää esimerkiksi rekan kääntymisen kääntöpaikalla, rekkakuskin työnteko estyy.

– Silloin voidaan selvittää auton rekisteritunnuksen avulla omistaja ja koettaa saada tähän yhteys, jotta auto saataisiin siirrettyä. Se vie rekkakuskin työaikaa. Toinen vaihtoehto on, että rekkakuski peruuttaa paikalta pois, mikä ei tietenkään ole mukava ratkaisu.

Kääntöpaikalla auto tulee pysäköidä tien reunaan ennen ympyrää tai haaraa.
Kääntöpaikalla auto tulee pysäköidä tien reunaan ennen ympyrää tai haaraa.
Kuva: Anna Kerälä

Toivanen kertoo muutaman neuvon, joilla auto saadaan parkkeerattua siten, ettei siitä ole haittaa. Pysäköitäessä kääntöpaikka täytyy jättää vapaaksi. Jos auton parkkeeraa esimerkiksi ympyrän reunaan, rekka ei mahdu kääntymään siinä.

– Kääntöpaikoilla autoa ei saa jättää ympyrään tai kääntöpaikan haaroihin, vaan se täytyy pysäköidä tien reunaan ennen ympyrää tai haaraa.

Metsäteillä autoja ei saisi jättää puupinojen tai levikkeiden kohdalle.

– Levikkeet on tehty sitä varten, että niiden kohdalla voidaan sivuuttaa rekka. Kapealla metsätiellä ei välttämättä mahdu kahta ajoneuvoa rinnakkain. Jos ohitukseen tarkoitetulle levikkeelle on parkkeerattu, väistäminen on hankalaa.

Sen sijaan liittymät metsäteiden varrella ovat Toivasen mukaan oikein hyviä paikkoja auton säilytykseen. Niihin auton saa parkkeerattua siten, että se on kokonaan pois tieltä.

Autoa ei saisi pysäköidä kääntöpaikan ympyrään tai haaroihin. Rekka ei mahdu kääntymään, jos auto on pysäköity kääntämiseen tarkoitetulle alueelle.
Autoa ei saisi pysäköidä kääntöpaikan ympyrään tai haaroihin. Rekka ei mahdu kääntymään, jos auto on pysäköity kääntämiseen tarkoitetulle alueelle.
Kuva: Anna Kerälä

Joskus voi olla hankalaa jättää autoa siten, ettei se varmasti estä kenenkään kulkua. Silloin Toivanen neuvoo jättämään omat yhteystietonsa näkyvälle paikalle auton yhteyteen, esimerkiksi auton tuulilasinpyyhkijöiden alle. Kun puhelinnumero on näkyvillä, tarvittaessa auton haltijaan saa yhteyden nopeasti.

– Etenkin jos on epävarmuutta omasta parkkeerauksesta, se on varmin tapa toimia.

Metsätyöalueilla on usein varoituskolmioita ja infotauluja, joissa on työntekijöiden puhelinnumeroita. Toivanen ohjeistaa, että tauluissa ilmoitettuihin puhelinnumeroihin saa aina soittaa, jos auton parkkeeraukseen kaipaa neuvoa.

Metsäteillä puupinojen tai levikkeiden kohdalle ei saisi pysäköidä autoa.
Metsäteillä puupinojen tai levikkeiden kohdalle ei saisi pysäköidä autoa.
Kuva: Anna Kerälä

Tänä vuonna on povattu hyvää marjasatoa etenkin hillan ja mustikan osalta, joten innokkaiden marjastajien autoja alkaa varmasti jälleen ilmaantua tienvarsille. Toivanen korostaa, että metsään mahtuvat aivan takuulla kaikki. Muutamia ohjeita noudattamalla voidaan ehkäistä ongelmia ja tehdä jokaisen kulkijan arjesta helpompaa.