Lukijalta

Miksi kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­sia ei jär­jes­te­tä etäyh­teyk­sil­lä?

Pudasjärven kaupunginvaltuutetuilla on ollut virkakäytössään nettiyhteydellä varustetut kannettavat tietokoneet jo yli 7 vuotta.

Kaupunki paistattelee myös hyvien ja kattavien tietoliikenneyhteyksien mallikuntana.

Valtuutetuille jaetuissa tietokoneissa on valmiiksi asennettuna ohjelmisto, jolla voidaan järjestää etäkokouksia; ohjelmiston avulla on käytettävissä kaikki kokousasiakirjat ja se on varustettu myös äänestysmahdollisuudella.

Miksi kaupunginvaltuuston kokouksia ei nykyisessä pandemiatilanteessa järjestetä etäyhteyksillä?

Toivo Miettinen