Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Lukijalta

Mie­li­pi­de: Vas­taan­ot­to­kes­kus Pu­das­jär­vel­lä lak­kau­tet­ta­va – Migrin pää­tös­tä kun­nioi­tet­ta­va

Tammikuussa 2019 julkaistiin kuntalaisaloite koskien Pudasjärven vastaanottokeskusta, jossa vaadittiin sen lakkauttamista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen lopettamista. Aloite on palautettu kaupungille 14.2.2020 ja se keräsi yhteensä 430 allekirjoitusta.

Vastaanottokeskuksen ympärillä on riittänyt otsikoita ja keskustelua viime aikoina, sillä Migri ilmoitti keskuksen sulkemisesta taloudellisista syistä.

Paikallisesti toiminnan jatkamista on perusteltu työpaikkojen säilyttämisellä sekä sillä, että valtio maksaa toiminnasta aiheutuneet kulut kaupungille. Väärin, ei maksa. Valtio korvaa merkittävän osan kuluista Oulunkaaren kuntayhtymälle.

Pudasjärven kaupungille tuloja tulee vuokrista 22 000 euroa kuukaudessa ja työntekijöiden veroista siltä osin, kuin työntekijä on pudasjärveläinen. Kiinteistön ylläpitokustannukset vuositasolla ovat yli 200 000 euroa. Tärkeää on myös sisäistää, että valtion rahat ovat meidän kaikkien veroeuroja, ne eivät tyhjästä ilmesty valtion kassaan.

Useita erilaisia maahanmuuttotyön hankkeita on osittain rahoitettu Pudasjärven kaupungin varoilla, eli pudasjärvisten veroeuroilla. Pelkästään Löydä kotisi uudestaan -hanketta Pudasjärven kaupunki rahoittaa yhteensä 59 758,96 eurolla.

Säilyttämistä perustellaan aluepoliittisilla syillä talous edellä ja siitä on viestiä viety maan hallitukselle asti. Kommentit ihmisten auttamisesta loistavat poissaolollaan.

Raha ratkaisee, ja voidaankin tehdä johtopäätös, että toiminnan taustalla on alusta lähtien ollut paikallinen rahallinen hyötyminen taloudellisesti varsin haastavassa tilanteessa.

Kuten aloitteentekijät ovat aiemmin tuoneet julkisuuteen, on vastaanottokeskuksen sijoittuminen Helmikotiin ollut alun pitäen päätöksenä arveluttava.

Jo vuonna 2006 rakennukseen on tehty kattava kuntokartoitus, jonka lopputulemana on ollut, että rakennus on niin heikkokuntoinen, että se tulee purkaa tai myydä seuraavien kymmenen vuoden sisällä. Arvoasteikolla 1–5 rakennus sai 4 pistettä, kun numero 5 kuvaa täysin asumis- ja käyttökelvotonta rakennusta.

Puhumme siis rakenteiltaan ja sisäilmaltaan erittäin huonokuntoisesta rakennuksesta, jossa ei pitäisi harjoittaa minkäänlaista toimintaa. Olosuhteet vaarantavat niin asukkaiden kuin työntekijöiden terveyttä.

Valtion tasolla maahanmuuttoon käytettävät veroeurot ovat suuruusluokassaan varsin mittavat. Valtion talousarvioon on vuodelle 2020 varattu maahanmuuttoon 204 891 000 euroa ja kotouttamiseen 197 919 000 euroa. Migri osaa varmasti arvioida oman toimintansa kokonaisvaltaisesti ja tästä syystä sen päätöksiä tulee kunnioittaa. Vastaanottokeskus on lakkautettava. Realismi ei ole rasismia, vaan välittämistä ja vastuunkantoa.

Paula Soronen, Mirka Väyrynen, Marko Koivula, Tuula Kuukasjärvi, Ruut Tuohimaa, Juho Kellolampikuntalaisaloite ”Pudasjärvellä oleva vastaanottokeskus tulee lakkauttaa ja turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen lopettaa” vastuuhenkilöt sekä
Pudasjärven Perussuomalaiset ry