Met­sä­teol­li­suu­den vienti vetää

Pohjois-Pohjanmaan puukauppa kävi alkuvuodesta kovempana kuin viime vuonna. Vuoden 2014 tasolle on kuitenkin vielä matkaa.
Pohjois-Pohjanmaan puukauppa kävi alkuvuodesta kovempana kuin viime vuonna. Vuoden 2014 tasolle on kuitenkin vielä matkaa.
Kuva: Hyvönen Pasi

Pohjois-Suomessa puukauppaa on tehty alkuvuodesta edellisvuosien tahtiin. Tammi-toukokuun ostomäärä, noin 2 043 000 kuutiometriä, on selvästi viime vuoden määrää, 1 671 000 kuutiometriä, edellä.

Pohjois-Pohjanmaan noin miljoona kuutiometriä oli myös viime vuotta suurempi, mutta alle vuoden 2014 tason. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen talous on irtautunut viime vuonna pitkään jatkuneesta taantumasta.

Tälle vuodelle ennakoitu noin prosentin suuruinen talouden kasvu perustuu yksityisen kulutuksen sekä investointien lievään piristymiseen.

Erityisesti rakentaminen näyttää vilkastuvan. Vuoden 2016 alkupuoliskolla sahatavaran tuotanto on kasvanut hieman edellisvuodesta. Myös kartongin ja sellun vienti vetää määrällisesti oikein hyvin.

Yksityismetsien puukauppa on kokonaisuutena edelleen käynyt selvästi viime vuotta vilkkaammin.

Kesäkuun puoliväliin mennessä puuta oli myyty lähes viidennes viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Puuta korjattiin yksityismetsistä tammi-huhtikuussa kuusi prosenttia viime vuotta enemmän.

Tukkia korjattiin kolme ja kuitua seitsemän prosenttia viime vuotta enemmän. Ostojen ja korjuun erotuksena yksityismetsien pystypuuvarastot ovat edelleen kasvaneet. Puun tuonti oli huhtikuun loppuun mennessä Metsäteollisuus ry:stä saatujen tietojen perusteella kasvanut kuusi prosenttia edellisvuodesta. Puumarkkinoilla kuusitukkileimikoiden kysyntä näyttää ylivoimaisesti suotuisimmalta. Mäntytukinkin osalta tilanne on kohtuullinen.

Kuitupuun kysynnässä ei ole havaittavissa piristymistä. Kuitupuun varannot ovat korkeat, vaikka käyttökin on tapissa. Puukauppa hiljentyy kesälomia kohti.

Puun ostajien tarjouksissa on edelleen poikkeuksellisen isoja eroja. Kaikki puukaupan kokonaisarvoon vaikuttavat tekijät tulee huomioida jokaisen puukaupan vertailussa.