Mes­su­ka­suk­ka 1600-lu­vul­ta esillä – van­ho­jen esi­nei­den näyt­te­lyyn pääsee tu­tus­tu­maan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la

Vanhojen esineiden näyttelyä pääsee katsomaan kirkkoherranviraston sisäänkäynnistä viraston aukioloaikoina.
Vanhojen esineiden näyttelyä pääsee katsomaan kirkkoherranviraston sisäänkäynnistä viraston aukioloaikoina.

Pudasjärven seurakunnan esineistöä on saatu seurakuntalaisten nähtäville, kun seurakuntakodin aulassa oleva vitriini on otettu näyttelykäyttöön.

Vanhojen esineiden näyttelyn on koonnut ja valmistellut Pudasjärven seurakuntapastori Eva-Maria Mustonen. Ajatusta näyttelystä on pyöritelty jo tovi. Kun Mustonen teki seurakunnan joululehteen juttua kirkollisen esineistön inventoinnista ja vanhoista esineistä, esiin nousi ajatus seurakuntakodin aulassa olevan vitriinin käytöstä näyttelyssä.

– Näin saamme kaikkien saataville tietoa seurakunnan omistamista esineistä ja niiden historiasta, Mustonen kertoo.

Jotkin Pudasjärven seurakunnan omistamista esineistä ovat sellaisia, että niiden historia ulottuu paljon nykyistä kirkkoa kauemmaksikin. Mustonen on valinnut näyttelyyn sellaisia esineitä, jotka ovat vanhoja ja joilla on taustallaan jonkinlainen tarina. Esimerkkinä näyttelyn esineistä Mustonen esittelee Pudasjärven seurakunnan tiettävästi vanhimman esineen eli messukasukan. Messukasukka on peräisin 1690-luvulta saakka, ja sitä on korjattu vuosina 1819 ja 1960.

Eva-Maria Mustonen esittelee messukasukkaa, joka on säilynyt 1690-luvulta saakka.
Eva-Maria Mustonen esittelee messukasukkaa, joka on säilynyt 1690-luvulta saakka.

Tietoa vanhoista esineistä on saatu esimerkiksi kirkon tietokannoista, tilikirjoista ja inventointikertomuksista. Kaikissa seurakunnissa tulisi olla tiedot kaikista seurakunnan omistamista arvoesineistä. Kirkkolaki ja kirkkojärjestys osaltaan määrittelevät, kuinka seurakuntien tulisi huolehtia kirkkorakennuksistaan ja niihin kuuluvista arvoesineistä. Pudasjärvellä ensimmäinen esineinventointi on Heikki Hyvösen tekemä ja peräisin vuodelta 1981. Viime vuonna Paula Mäkelän tekemän inventointikertomuksen perusteella seurakuntaan on saatu arvokasta tietoa vanhasta esineistöstä sekä ajantasaiset suositukset esineistöstä huolehtimiseen.

Mustosen mukaan seurakunnat ovat tärkeitä kulttuuriperinnön vaalijoita. Hänen mukaansa joitakin vanhoja tavaroita on arvokasta säilyttää ja seurakunta on sellainen paikka, missä tavarat pysyvät tallessa. Esineitä voidaan myös mahdollisuuksien mukaan konservoida säilymisen turvaamiseksi.

Näyttely on seurakuntakodin aulassa.
Näyttely on seurakuntakodin aulassa.

Mustonen uskoo, että näyttelyyn saattaa tulla tutustujia kauempaakin, jos historia ja esineet kiinnostavat. Hän arvioi, että korona saattaa rajoittaa jonkin verran kävijämäärää, sillä seurakuntakodin ovia ei voida pitää koko ajan auki. Hän kuitenkin uskoo, että jos syksyllä toiminta palaa normaaliksi, pääsee näyttelyäkin katsomaan vapaammin.

– Vanhojen esineiden näyttely saa olla paikallaan nyt ainakin kesän ja syksyn ajan.

Esittelyä pääsee katsomaan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, jolloin sisälle pääsee viraston sisäänkäynnistä. Näyttelyä pääsee katsomaan myös seurakuntakodin jumalanpalvelusten aikana ja silloin, kun seurakuntakodilla on muutakin ohjelmaa.