Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Me­ri­kot­kan ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja po­ro­ta­lou­del­le aletaan sel­vit­tää – "Po­ron­hoi­ta­jat ovat työs­sään nähneet miten me­ri­kot­kat ovat op­pi­neet saa­lis­ta­maan po­ron­va­so­ja"

Projektissa tehdään maastohavainnointia vasomistarhoilla ja tutkitaan poronvasojen jäänteiden esiintyvyyttä merikotkanpesillä.

Merikotkakannan kasvaessa poronhoitoalueella myös merikotkien aiheuttamien porotalousvahinkojen riski kasvaa, kerrotaan Sääksisäätiön tiedotteessa. Arkistokuva
Merikotkakannan kasvaessa poronhoitoalueella myös merikotkien aiheuttamien porotalousvahinkojen riski kasvaa, kerrotaan Sääksisäätiön tiedotteessa. Arkistokuva
Kuva: Jouni Männistö

Merikotkan porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja aletaan selvittää kaksivuotisessa projektissa. Tutkimuksen rahoittaa ympäristöministeriö.

– Poronhoitajat ovat työssään nähneet miten merikotkat ovat oppineet saalistamaan poronvasoja. Asiasta ei kuitenkaan ole tutkimustietoa, eikä vedenpitäviä todisteita ole tutkijoiden tiedossa. Nyt olisi mahdollisuus korjata asia, toteaa projektitutkija Camilla Ekblad Sääksisäätiöstä.