Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Mauri Pek­ka­ri­nen Pu­das­jär­vel­lä: "En usko ener­gia­di­rek­tii­vin lä­pi­me­noon" – par­la­men­taa­rik­ko en­nus­taa taan­tu­maa

Pudasjärvi
Europarlamentaarikko piipahti Pudasjärven torilla matkallaan Kuusamoon. Pekkarinen kävi myös tutustumassa Kontion toimintaan.
Europarlamentaarikko piipahti Pudasjärven torilla matkallaan Kuusamoon. Pekkarinen kävi myös tutustumassa Kontion toimintaan.
Kuva: Risto Pikkupeura

Euroopan parlamentissa käsitelty uusiutuvan energian direktiivi ei Pudasjärven torilla keskiviikkona piipahtaneen parlamentaarikko Mauri Pekkarisen arvion mukaan tule toteutumaan nyt esitetyllä tavalla. Päätöksen läpimenoon tarvittaisiin sekä parlamentin että neuvoston päätös.

– Suomi, Ruotsi ja Itävalta eivät tule kuunaan päivänä hyväksymään esitystä ja se on aika vahva vääntövoima. Kun EU:ssa parlamentti ja neuvosto eli jäsenmaiden vastuualan ministerit ovat erimielisiä, sitten seuraa neuvonpito ja haetaan lopullista päätöstä. En usko, että esitys menee läpi.