Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Mat­kai­lun pui­te­so­pi­mus heit­tä­mäl­lä läpi

Elokussa aloitettu Matkailun puitesopimus vuosille 2018-2023 meni valtuustossa läpi ilman yhtään soraääntä. Syöte on selvästi Pudasjärven matkailun vetovoimatekijä. Siellä käy vuosittain noin 400 000 asiakasta, ja määrä on tarkoitus nostaa miljoonaan kävijään vuoteen 2023 mennessä.

– Matkailu on kasvussa koko maassa, ja Pudasjärven on mahdollista ottaa siitä oma siivunsa. Onhan Iso-Syöte Suomen eteläisin tunturi, korosti sopimuksen keskeinen laatija elinkeinoasiantuntija Sari Turtiainen kaupunginvaltuustolle.

Puitesopimuksen kokonaisbudjetti on noin 48 miljoonaa euroa. Määrä tulee todennäköisesti kasvamaan, sillä nykyiseen sopimukseen ei olla sisällytetty muun muassa joukkoliikenteen järjestelyistä aiheutuvia kustannuksia.

Mitä muutenkin matkailun puitesopimus pitää sisällään, jää muille kuin valtuutetuille arvoitukseksi. Salamyhkäistä valmistelua perustellaan sillä, että sopimus sisältää yksityisten yritysten tarkkoja suunnitelmia, jotka ovat liikesalaisuuksien vuoksi suuren yleisön saavuttamattomissa.