Mal­min­et­sin­tä laa­je­nee Pin­ta­mol­le – GTK otaksuu alueel­ta löy­ty­vän kuparia ja nik­ke­liä sekä ar­vok­kai­ta pla­ti­na­me­tal­le­ja

GTK:n Pintamon 26,50 neliökilometrin varausalueelta etsitään kuparia ja nikkeliä sekä platinametalleja: ruteniumia, rodiumia, palladiumia, osmiumia ja, iridiumia.
GTK:n Pintamon 26,50 neliökilometrin varausalueelta etsitään kuparia ja nikkeliä sekä platinametalleja: ruteniumia, rodiumia, palladiumia, osmiumia ja, iridiumia.
Kuva: Tukes

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malminetsintätarkoituksissa varausilmoituksen Pudasjärven Pintamolle. Varausalue ulottuu Naamankajokivarren Sulastasuosta Ohtalantien Isolehtoon ja sieltä Haisuvaaraan saakka. Alueen alle jää koko Pintamon kantakylä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston keskiviikkona hyväksymän varauksen mukaan GTK otaksuu aiempien tutkimustensa perusteella alueelta löytyvän kuparia ja nikkeliä sekä arvokkaita platinametalleja.

Varaajan suunnitelmissa on tehdä 26,50 neliökilometrin varausalueella mm. geofysiikaalisia mittauksia, ilmakuvausta ja kallioperäkartoitusta. Lisäksi on suunniteltu maanomistajan luvalla tehtäväksi timanttikairausta ja tutkimuskaivantoja sekä näytteiden ottoa.

GTK:n tarkoituksena on jättää varausalueesta myöhemmin varsinainen malminetsintälupahakemus, mikäli siihen on aihetta. Varaus antaa etuoikeuden vain malminetsintälupaan, mutta ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen.

Tukes huomauttaa, että kaikilla on toisenkin maalla oikeus tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä kaivosmineraalien löytämiseksi – edellyttäen, ettei etsintätöistä aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä.

Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita tai suunnitelmia. Kyseisen varauksen voimassaolo päättyy 18.12.2021.