LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Tilaajille

Maan­omis­ta­jien va­paa­eh­toi­set tar­jouk­set ovat tuoneet Poh­jois-Poh­jan­maal­le viiden Rokuan kan­sal­lis­puis­ton verran uutta suo­jel­tua metsää

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus hankki valtion omistukseen kiinteistöjä tai perusti yksityisiä luonnonsuojelualueita viime vuonna yli 4200 hehtaarin alueelle.

Metsien suojelua Pohjois-Pohjanmaalla voidaan edistää ainakin vuoden 2022 loppuun saakka.
Metsien suojelua Pohjois-Pohjanmaalla voidaan edistää ainakin vuoden 2022 loppuun saakka.
Kuva: Lappalainen Ilkka

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus hankki valtion omistukseen kiinteistöjä tai perusti yksityisiä luonnonsuojelualueita viime vuonna yli 4200 hehtaarin alueelle.

Kiinteistökauppoja tehtiin 45 ja yksityisiä suojelualueita perustettiin 37. Lukumääräisesti ja pinta-alaltaan eniten kohteita toteutettiin Muhoksella.