Luon­to­koh­tei­den ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pois­te­taan – Syöt­teen luon­to­kes­kus avataan ke­sä­kuun alussa

Metsähallituksen Luontopalvelut avaa luontokeskukset, perinnetilat sekä varaus-, vuokra- ja autiotuvat kesäkuun alusta alkaen.

Päätös noudattaa valtioneuvoston linjauksia julkisten tilojen avaamisesta. Asiakaspalvelupisteiden turvallisuutta varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Kokoontumisrajoitukset otetaan järjestelyissä huomioon.

– Päätöksiä tarkennetaan vielä toukokuun aikana, kun lisäohjeita saadaan. Retkietiketti on entistä tärkeämpää sekä luonnon että ihmisten oman turvallisuuden takia, Metsähallitukselta tiedotetaan.

Metsähallituksen luontokeskukset ja Rovaniemellä sijaitseva tiedekeskus Pilke ovat verrattavissa museoihin ja muihin julkisiin tiloihin, joiden avaamisesta valtioneuvosto on sallinut kesäkuun alusta lähtien.

Erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat rajataan määräysten mukaan alle 50 henkilöön.

Luontokeskusten kahvila- ja ravintolatoiminnasta vastaavat yksityiset yritykset. Niitä koskevat ohjeet, joita valtioneuvosto tulee antamaan ravintoloille.

Pudasjärvellä Syötteen luontokeskuksen yhteydessä toimii Kahvila Korppi, joka tiedottaa Facebook-sivuillaan, että kahvila ja Taigavireen vuokraus- ja ohjelmapalvelut avataan 1. kesäkuuta Syötteen luontokeskuksella.

– Noudatamme viranomaisten antamia ohjeistuksia ja seuraamme tilanteen kehittymistä, sillä haluamme osaltamme kantaa vastuumme viruksen leviämisen hidastamiseksi. Toivotamme kaikki entiset ja uudet asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi 1.6. alkaen

Metsähallituksen aiemmin suljetut päivä- ja autiotuvat avataan 1.6. Vuokra- ja varaustupien varausjärjestelmä avataan viimeistään 27.5, jolloin tupavarauksia voi tehdä 1.6. eteenpäin ja myös vuodelle 2021. Metsähallitus selvittää toukokuun aikana, onko syytä rajata tupien sallittua henkilömäärää peruskapasiteettia pienemmäksi, jotta asiakasturvallisuus säilyy.

Kansallispuistoissa ja muilla luontokohteilla saa järjestää alle 50 hengen opastuksia ja tapahtumia. Tulenteko- ja taukopaikat ovat avoinna normaalisti.

Perinnetiloilla opastus pidetään lähtökohtaisesti ulkona, ja sisätiloihin tutustuminen tapahtuu omatoimisesti.

Korona-aikaan suomalaiset ovat ilahduttavasti lähteneet luontoon. Valitettavasti myös ikävien lieveilmiöiden määrä on lisääntynyt, Metsähallitukselta harmitellaan.

– Nyt tarvitsemme entistä suurempaa vastuullisuutta ja retkietiketin noudattamista, sanoo luontopalvelujohtaja Timo Tanninen.

– Luontoon halutaan mennä nimenomaan luontoarvojen takia. Viime aikoina on ollut nähtävissä, että ne voivat olla vaarassa piittaamattoman käytöksen takia. Tarvitsemme vastuullisuutta myös siksi, ettei virus pääse leviämään tuvilla, taukopaikoilla ja luontokeskuksissa.

Hygienian ja siisteyden merkitys retkeillessä korostuu entistä enemmän. Metsähallitus ei voi esimerkiksi taata tupien hygieenisyyttä, sillä retkikohteiden tupien siisteys on pääosin niiden käyttäjien varassa. Siksi oman majoitteen (teltta tai riippumatto) mukaan ottaminen on hyvä ajatus yön yli kestäville retkille. Samoin tulenteko- ja taukopaikoilla tulee huolehtia turvaväleistä ja hygieniasta huolellisesti.

Metsähallitukselta tiedotetaan myös, että erävalvonta kiinnittää erityistä huomiota nuotioretkeilyyn. Luvattomasta avotulesta seuraa sakkoja. Metsähallituksen erävalvonta muistuttaa, että avotulen teko vaatii aina maanomistajan luvan. Ylitarkastaja Juha Ahonen Metsähallituksen Eräpalveluista sanoo, että luvattomasta nuotiosta seuraa keskimäärin kuusi päiväsakkoa. Luonnonsuojelualueella kyseessä on luonnonsuojelurikkomus ja rangaistus on kovempi, keskimäärin 12 päiväsakkoa.

Ruohikko- ja metsäpalovaroituksen aikana tulen teko on kielletty myös luvallisilla nuotiopaikoilla.