HILLAT JA MARJAT: Hil­las­tus le­viä­mis­vai­hees­sa – Rä­mei­den ja korpien hillat näyt­täi­si­vät olevan pa­rem­pia, niillä hilla kypsyy myö­hem­min

Juuri nyt: Pi­lik­ki­viik­ko alkoi maa­nan­tai­na – Kuka on tämän vuoden pi­lik­ki­mes­ta­ri?

MIELIPIDE: Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: Kiitos Ku­re­na­lan ky­lä­seu­ral­le torin yl­lä­pi­dos­ta

Lohi kutee Iijoen van­has­sa luon­non­uo­mas­sa – koe­ka­las­tuk­sis­sa löy­det­tiin viime talven yli sel­vin­nei­tä lo­hen­poi­ka­sia

Syksyn koekalastuksissa Iijoen vanhasta uomasta löydettiin talven yli selvinneitä, luonnonkudusta syntyneitä lohenpoikasta. Tästä talvesta selvittyään ne ovat jo valmiita lähtemään merivaellukselle.
Syksyn koekalastuksissa Iijoen vanhasta uomasta löydettiin talven yli selvinneitä, luonnonkudusta syntyneitä lohenpoikasta. Tästä talvesta selvittyään ne ovat jo valmiita lähtemään merivaellukselle.

Iin Raasakan voimalaitoksen läheisyydessä olevaa Uiskarin kalatietä pitkin nousee vaelluskalaa Iijoen vanhaan luonnonuomaan, missä lohien on todettu kuteneen jo parin vuoden ajan.

Syksyn koekalastuksissa uomasta löydettiin 19 kappaletta luonnonkudusta syntynyttä, talven yli selvinnyttä lohenpoikasta. Tästä talvesta selvittyään ne ovat jo valmiita lähtemään merivaellukselle.

Jo toisena vuonna peräkkäin tutkimuksissa löytyi myös 32 kappaletta nollikkaita eli luonnonkudusta kuoriutuneita yhden kesän lohenpoikasia.

Juuri ennen jäiden tuloa todettiin, että lohet ovat kuteneet uomassa myös syksyllä 2019.

Vuoden 2019 tarkkailujakson aikana Uiskarinkosken kalatien laskuriin tallentui 439 nousukalaa, mikä on lähes 2,5 kertaa edellisvuotta enemmän. Todellinen vanhaan uomaan nousseiden kalojen määrä on todennäköisesti seuranta-aineistoa suurempi.

Lohia nousi vanhaan uomaan 56, mikä on yli kuusinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2017. Suurin osa oli yhden merivuoden kosseja.

Usean merivuoden lohia, yli 60-senttisiä oli arviolta 13 yksilöä, kun niitä vuonna 2017 oli vain yksi.

Uiskarin kalatie avattiin kesällä 2018 Iijoen vanhassa luonnonuomassa, joka muuttui 50 vuotta sitten tulvauomaksi, kun Raasakan voimalaitos otettiin käyttöön.

Merkittävät askeleet kohti lohen luonnonkiertoa on saatu Iijoen vanhan luonnonuoma -hankkeen ansiota. Raasakan vanhaa uomaa kehitetään nyt kalan nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman sekä Iin jakokuntien yhteistyöllä.

PVO on juoksuttanut vanhaan uomaan normaalivelvoitetta enemmän vettä. Kalatieseurannan perusteella näyttää kalatalousasiantuntija Janne Partasen mukaan siltä, että suurempi virtaama houkuttelee kaloja paremmin kalatielle.

Hankkeen aikana Uiskarin kalatietä on kunnostettu. Sitä pitkin kalat pääsevät vanhaan uomaan, mutta eivät Raasakan voimalaitoksen yläpuolelle.

Poikastuotannon kannalta uomassa on liian vähän lohen kutuun sopivia sorapohjaisia alueita, mutta niitä voitaisiin Partasen mukaan lisätä kutusoraikkoja rakentamalla.