Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

La­ki­muu­tos asettaa rajat sähkön siir­to­hin­to­jen ko­ro­tuk­siin ja ja­ke­lu­yh­tiöi­den tuot­toi­hin – uu­dis­tus voimaan jo elo­kuus­sa

Elokuun 2021 alussa voimaan astuvan lakimuutoksen myötä sähkönsiirtomaksujen vuotuinen korotuskatto laskee 15 prosentista kahdeksaan prosenttiin. Kuvituskuva.
Elokuun 2021 alussa voimaan astuvan lakimuutoksen myötä sähkönsiirtomaksujen vuotuinen korotuskatto laskee 15 prosentista kahdeksaan prosenttiin. Kuvituskuva.
Kuva: Vesa Joensuu

Elokuun alussa voimaan tulevat lakimuutokset leikkaavat sähkönjakeluyhtiöiden suurimpia sallittuja tuottoja sekä pienentävät sähkön jakeluhinnan kertakorotusten suuruutta. Presidentti Sauli Niinistö vahvisti torstaina muutokset sähkömarkkinalakiin ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettuun lakiin.

Vuonna 2022 jakeluverkkojen kohtuullinen tuottoaste sitoutuneelle pääomalle laskee neljään prosenttiin, kun vuonna 2020 tuottoaste oli noin 5,73 prosenttia.

– Lakimuutoksilla puututaan siirtomaksuihin nopeasti. Samalla huolehditaan luotettavasti toimivasta sähköjärjestelmästä. Sähkön kohtuullinen hinta ja hyvä toimintavarmuus on oltava tasapainossa. Kansalaisen kannalta on tärkeää, että muutokset siirtohinnoissa alkavat näkyä jo ensi vuodesta alkaen, elinkeinoministeri Mika Lintilä kuvailee työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että jakeluverkkoyhtiöiden sallittu tuotto laskee vuoden 2020 tasosta noin 40 prosenttia vuonna 2022, mikä on ministeri Lintilän mukaan kaikkien aikojen alin taso.

– Jo ensi vuonna yhtiöt voivat kerätä asiakkailtaan 350 miljoonaa euroa vähemmän maksuja kuin viime vuonna. Ja tämä tulee näkymään asiakkaille hinnoissa, Lintilä kommentoi.

Siirtomaksujen vuotuinen korotuskatto laskee 15 prosentista kahdeksaan prosenttiin, mikä tarkoittaa asiakkaille rajoituksia hintojen kertakorotuksiin.

Energiavirasto valmistautuu ottamaan korotusten valvontamenetelmät tarkasteltavaksi heti, kun laki tulee voimaan. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan energiavirasto pyrkii tekemään muutokset verkonhaltijoiden tariffien laskentamenetelmiin heti vuoden 2022 alusta.