LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Tilaajille

Kyl­mä­luo­man suo­je­lu­alueen myrs­kyn­kaa­dot jäävät pai­koil­leen – ret­kei­ly­reit­tien avaa­mis­ta sel­vi­tel­lään

Taivalkoskella Kylmäluoman retkeilyalueella Paula-myrskyn kaatamat puut jätetään luonnonmetsissä pääosin paikoilleen. Alueen talouskäytössä olevien monikäyttömetsien kaatunut puusto sen sijaan korjataan. Metsähallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen edustajat tutustuivat myrskytuhoihin viime viikolla. Suunnitelmat Kylmäluoman retkeilyreittien tulevaisuudesta tarkentuvat syksyn aikana, kerrotaan Metsähallituksen tiedotteessa.

Kesäkuun Paula-myrsky kaatoi noin 70 prosenttia Kylmäluoman alueen boreaaliseksi luonnonmetsäksi luokitelluista metsistä. Tuhon laajuus on samaa luokkaa taloustoiminnan piirissä olevissa metsissä. Metsähallituksen Metsätalouden ja Luontopalvelujen sekä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen edustajat pitivät alueella katselmuksen viime perjantaina.