Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa yh­dis­tys os­ta­mas­sa voi­ma­laa – Kuu­sin­gin Myl­ly­kos­ki ha­lut­tai­siin mu­seoi­da

Kuusamo

Kuusamoon perustettu yhdistys pyrkii ostamaan Koskienergian Kuusamossa sijaitsevan Kuusinkijoen Myllykosken voimalaitoksen, museoimaan se ja ohjaamaan voimalaitoksen vedet läheisen piilijoen kautta. Näin tarkoitus on turvata vaelluskalojen lisääntymisalueet.

Koskienergialla on Koillismaalla myös useita  muita pienvoimalaitoksia. Näiden osalta vastaavia hankkeita ei ole meneillään. Pintamon voimalaitoksella yritys kertoo noudattavansa säännölstelyn ehtoja tiukasti..