Lukijalta

Kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ja, ali­ar­vos­tet­tu am­mat­ti­ryh­mä ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä

Olen koulujen sulkemisen jälkeen seurannut tiivisti sosiaalisessa mediassa koulunkäynninohjaajien Facebook-ryhmässä käytyä keskustelua ja ollut itsekin aktiivisesti osallistumassa keskusteluihin ammattiryhmämme työllistymisestä Suomen eri paikkakunnilla tämän koronakriisin keskellä. Näihin keskusteluihin ja omiin havaintoihini liittyen tuon muiden keskustelukumppaneiden tapaan mielipiteeni julki oman paikallislehden välityksellä, jotta näin tärkeä asia ei jäisi pelkästään sisäiseksi viestinnäksi koulunkäynninohjaajien välillä. Itselleni on syntynyt vahva käsitys näiden viikkojen aikana ohjaajien välisissä fb-keskusteluissa siitä, että me koulunkäynninohjaajina joudumme perustelemaan ja puolustamaan oikeutusta sille työlle, jota varten meidät on alun perin palkattu. Tässä poikkeustilanteessa, kun koulut on suljettu ja työ on muuttunut suurelta osin etätyöksi, on koulunkäynninohjaajien tarve tuntunut päättäjien mielessä kadonneen tai vähentyneen siinä määrin, että lomautuksiin on päädytty hyvin monilla paikkakunnilla. Myös täällä Pudasjärvellä lomautuksiin on menty, kuten 15.4.2020 ilmestyneestä Iijokiseutu-lehdestä moni saattoi lukea. Onko todella niin, että koulutyön muututtua suurelta osin etätyöksi, se teki meistä koulunkäynninohjaajista tarpeettomia? Ja onko meillä Pudasjärvellä nyt työssä oleva ohjaajaresurssi suunnattu nimenomaan oppilaiden, opettajien ja kotien tueksi, vai johonkin muuhun tehtävään?

Miten opettajat jaksavat työssään, johon hyvin lyhyellä varoitusajalla joutuivat niin sanotusti lennosta hyppäämään? Miten on vanhempien jaksaminen koululaistensa tukena oman etätyönsä ohella? Ja se tärkein: Miten ne oppilaat, jotka erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevat selviytyvät tässä tilanteessa? Onko heille osoitettu riittävästi tukea tämän poikkeustilanteen aikana myös koulunkäynninohjaajien osalta? Miten tämän alan ammattilaiset jaksavat ja kokevat tämän tilanteen?

Tämän yksityishenkilönä laatimani mielipidekirjoituksen tarkoituksena on kirvoittaa asian tärkeäksi kokevia keskusteluun nykyisestä tilanteesta ja laittaa päättäjät pohtimaan uudelleen koulunkäynninohjaajien osaksi tulleiden lomautusten / palkanmaksukeskeytysten tarkoituksenmukaisuutta. Lomautuksiin päätyminen tämän koronakriisin keskellä kertoo mielestäni koulunkäynninohjaajan työn merkityksen aliarvioimisesta.

Koronamiettein,

yleistä hyvinvointia ajatellen

Raili Riihiaho,

koulunkäynninohjaaja