Kau­pas­sa­käyn­ti- ja asioin­ti­apua saa­ta­vil­la yli 70-vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le – Pu­das­jär­vel­lä on useita pal­ve­lu­jen tar­joa­jia

Iijokiseutu

Pudasjärven kaupunki tiedottaa selvittäneensä, mitkä tahot tarjoavat kaupassakäynti- ja asiointiapua Pudasjärvellä.

– Viime päivät ovat osoittaneet, kuinka Pudasjärvellä kuntalaisten mielistä löytyy yhteisöllisyyttä, toisistamme välittämistä ja toistemme hyvinvoinnista huolehtimista. Nämä ovat niitä pudasjärveläisiä arvoja, joista on tässä tilanteessa iso apu, kaupungilta tiedotetaan.

Kaupungin toimijat ovat tällä viikolla kartoittaneet asiointipalvelua tai muuta apua tarjoavia tahoja yli 70-vuotiaille tai muuhun koronaviruksen riskiryhmään kuuluville.

– Olimme positiivisesti yllättyneitä. Moni yritys ja yhdistys sekä yksityishenkilö on lähtenyt tarjoamaan apuaan kuntalaisille, joita velvoitetaan pysymään lähes karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Pudasjärven kaupungin alueella on useita yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat asiointipalveluja tai muuta apua eristyksissä olemisen helpottamiseksi, etenkin yli 70-vuotiaille tai muille riskiryhmiin kuuluville.

Kaupunki on koonnut omille nettisivuilleen listauksen palveluntarjoajista, joilta voi kuntalaiset tarvittaessa tiedustella asiointipalvelua tai muuta apua. Pääset katsomaan listaa tästä linkistä.

Asiointipalvelujen tai muun avun tarjoajia ja yhteystietoja voi tiedustella myös puhelimitse kaupungin vaihteesta 040 826 6417.

Kaupunki päivittää nettisivuilleen asiointipalvelujen ja muun avun tarjoajien listaa säännöllisesti. Yritysten, yhdistysten ja järjestöjen toivotaan ilmoittavan tarjottavasta palvelusta kaupungille.

Pudasjärven kaupunki ei tuota asiointipalvelua eikä ole vastuussa sopimuksellisesta suhteesta palvelun tuottamisessa. Kaupungilta todetaankin, että asiointiapua tarvitsevan tai hänen lähiomaisensa tulee varmistaa palvelun hinnoittelu ja palvelun muut ehdot ottamalla yhteyttä palveluntuottajaan puhelimitse.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Tämä tarkoittaa karanteenia vastaavia olosuhteita.

Tarkoituksen on, että yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat pysyvät pääosin kotona. Ulkoillessa on vältettävä lähikontakteja ja muistettava runsaan metrin väli muihin ihmisiin.

Ohjeiden mukaan kaupassakäyntiä tulee välttää. Yli 70-vuotiaiden tulisi selvittää ensisijaisesti mahdollisuuksia siihen, että joku muu hoitaa kauppa-asiat tai muut palveluntarpeet.

– Olemme hyvin yksimielisiä siitä, että annamme apuamme sitä tarvitseville, pysymme kotona, ettemme tartuta muita, etsimme tapoja tukea pienyrittäjyyttä sekä pidämme yllä sosiaalisia suhteitamme puhelimitse ja sähköisiä välineitä hyödyntäen. Perheet saavat viettää aikaa yhdessä ehkäpä enemmän kuin ennen, kaupungilta todetaan.