Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Juuri jul­kais­tu ke­ruu­kel­lo ha­vain­nol­lis­taa ke­rää­jil­le, milloin luonnon raa­ka-ai­nei­ta on saa­ta­vil­la met­sis­tä ja maas­tos­ta

Pakurikääpää on käytetty teen valmistukseen.
Pakurikääpää on käytetty teen valmistukseen.
Kuva: Jussi Leinonen

Metsäkeskus ja monitavoitteista metsänhoitoa edistävä Lusto metsävarainhoito ovat yhteistyössä laatineet luonnontuotteiden keruukellon  havainnollistaakseen alan ympärivuotisuutta.

Luonnontuotteita leimaa ajatus niiden kausiluonteesta, minkä vuoksi alan kasvu on jäänyt pieneksi.  Vaikka monen luonnon raaka-aineen keruuaika on lyhyt ja painottuu kevääseen tai alkukesään, hyvällä suunnittelulla maan- ja metsänomistajien sekä muiden kiinnostuneiden on mahdollista ansaita keruutuotteilla lisätienestejä ympäri vuoden.

Keruukellon avulla helpotetaan maanomistajien ja muiden keruusta innostuneiden työtä, ja pyritään edistämään alan kasvua.

Perinteisesti luonnontuotteita on hyödynnetty omiksi tarpeiksi, ja edelleen erityisesti marjat, sienet ja luonnonyrtit päätyvät jokamiehenoikeuksien turvin useimpien suomalaisten koreihin.

Kun vuosisatojen aikana karttunut kokemus luonnontuotteista on yhdistetty tiedemaailman tutkimusnäyttöön, on luonnon raaka-aineiden ympärille syntymässä myös merkittävää liiketoimintaa. Luonnontuotteissa on harrastekeräilyn lisäksi taloudellisia mahdollisuuksia tarjoava potentiaali, jota ei ole vielä kaikilta osin valjastettu käytäntöön.