Jär­ki­stra­te­gia muo­dos­tuu – kun­ta­stra­te­gian päi­vi­tys ja ta­lous­oh­jel­man teko menossa Pu­das­jär­vel­lä

Pudasjärven kaupunginvaltuusto aloitti kaupungin talousohjelman laadinnan ja kuntastrategian päivityksen 24. tammikuuta Pikku-Syötteellä pidetyssä valtuustoseminaarissa. Talousohjelma koskee vuosia 2020–2023. Kuntastrategia päivitetään hallintosäännön mukaisesti kerran valtuustokaudessa.

– Talousarviovalmistelun yhteydessä on tunnistettu tarve käynnistää talouden tasapainottamiseen tähtäävän talousohjelman valmistelu. Kaupungin tulo- ja menopohja eivät vastaa toisiaan, joten on tarpeen tarkastella toiminnan rakenteita, todettiin hallituksen ja valtuuston kokouksissa viime vuoden lopulla. Lisäksi Oulunkaaren kuntayhtymässä on myös alettu valmistella esityksiä talouden tasapainottamiseksi.

Talousohjelman lähtökohtana on vuosi 2020 sekä talousarviossa vuodelle 2020 asetetut 750 000 euron talouden tasapainottamisen toimenpiteet.

– Kuntia koskettavassa erittäin haasteellisessa taloustilanteessa on ehdottoman tärkeää, että pysytään talousarvion raamissa ja saavutetaan omilla toimenpiteillä asetetut talouden tavoitteet, kaupungilta tiedotetaan.

Talouden tavoitteiden lähtökohtana on, että toimintakate pysyy 58 miljoonan tasossa, vuosikate on vähintään 5 miljoonan tasolla sekä investointitaso tulee vakauttaa kestävälle tasolle vuodesta 2023 lähtien, jolloin kokonaislainamäärä lähtee laskuun.

– Jotta talouden tavoitteisiin päästään, tulee tarkastella tilojen käyttöä, henkilöstöresurssien kehittämistä, hankintoja, investointeja sekä palvelurakenteita vastaamaan tiedossa olevia muutoksia toimintaympäristössä kuten väestön määrän ja rakenteen kehitystä, kunta-alan kehitystä ja henkilöstöresurssien kehitystä.

Henkilöstöresurssien kehityksessä tullaan hyödyntämään eläköitymistä ja täyttämättä olevien tehtävien tai virkojen uudelleen järjestelyä. Ennusteen mukaan kaupungin töistä eläkkeelle on jäämässä 12 henkilöä vuonna 2020, 11 henkilöä vuonna 2021 ja 11 henkilöä vuonna 2022. Vakinaisesta henkilökunnasta eläkeiän on saavuttanut tai saavuttaa 50 työntekijää vuosina 2020–2024. Täyttämättä olevia tehtäviä ja virkoja on tällä hetkellä 14 kappaletta. Vakinaisia tehtävien ja virkojen täyttämisiä vältetään talousohjelman valmistumiseen saakka.

Kuntastrategian päivityksessä lähtökohtana on realistisuus, aitous ja nojaaminen omiin vahvuuksiin, toteavat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjä ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen.

– Päivityksen yhteydessä ei muuteta koko kuntastrategiaa, vaan päivitetään sitä tarvittavilta osin. Työnimenä käytetään järkistrategiaa.

Valtuustoseminaarissa suunniteltiin, että kaupungin elinkeinopolitiikan kärkitavoitteina säilytetään hirsirakentaminen, matkailu ja lähiruoka. Lisäksi kuntastrategiasta jo nyt löytyvä hyvinvointi ja elinympäristö ”Rikasta terveellistä elämää” nostetaan kehittämisen keskiöön.

Valiokunnat käsittelevät talousohjelmaa ja strategian päivitystä helmikuussa, maaliskuussa ja huhtikuussa. Valtuustoseminaarit ovat 24.2., 18.3. ja 18.5.2020. Hallituksessa ja valtuustossa talousohjelma ja päivitetty kuntastrategia ovat päätöksenteossa kesäkuussa 2020.

– Vaikka kuntien taloustilanne yleisesti Suomessa on haastava, luotamme siihen, että Pudasjärvellä pystymme yhdessä haasteet voittamaan ennakoivalla ja etupainotteisella otteella sekä asenteella, puheenjohtajat painottavat.