Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alueen Ou­lun­kaa­ren alue­joh­ta­ja Pia Piis­pa­sen reviiri on laaja – "Meidän teh­tä­väm­me on rat­kais­ta, miten kun­ta­lai­set saavat ta­sa-ar­voi­set pal­ve­lut asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta"

Oulunkaaren, Koillismaan ja Lakeuden aluejohtaja Pia Piispanen sanoo, ettei kaikki mene aina heti täydellisesti. Jostain on kuitenkin aloitettava.

Hailuoto

Kyllä, kyse on isosta reviiristä, myöntää Hailuodon perusturvajohtaja Pia Piispanen. Hänet valittiin vastikään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen terveyden ja sairaanhoidon palveluiden aluejohtajaksi Koillismaan, Lakeuden ja Oulunkaaren alueilla. Piispanen vastaa ensi vuoden alusta lähtien näiden alueiden terveysasemista, suun terveydenhuollon yksiköistä ja vuodeosastoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiomuutos on valtava ja vaatii monessa kohtaa totuttelua, oppimista ja uudenlaista ajattelua.