Hyvien han­ki­ke­lien var­jo­puo­li: moot­to­ri­kel­kat ja karhut työl­lis­tä­neet erä­val­von­taa

Luvaton maastoliikenne kasvanut ja petojen jäljitystä havaittu. Taustalla talven hyvät hankikelit.

Hankikelit ovat työllistäneet tämän talven Metsähallituksen erätarkastaja Jani Suuaa, mutta kevättä kohden on töitä riittänyt myös suurpetovalvonnassa.

– Lunta on ollut paljon ja se on ollut koostumukseltaan sellaista, että hangen selkään on päässyt kaikenlaisilla moottorikelkoilla, hän kertoo – ja toteaa, että luvatonta maastoliikennettä Koillismaan metsissä on esiintynyt tavallista enemmän.

Sakkolapulla on muistutettu kolmattakymmentä kelkkailijaa, mutta huomattavasti enemmän niitä on ollut Suuan mukaan liikkeellä. Yleensä erätarkastajan tarkastettavaksi jää vain jäljet, sillä tekijät ovat ennättäneet poistua paikalta.

Nousussa oleva ilmiö on ollut ns. suurilappuisilla teloilla varustetut kelkat, joilla haetaan haasteita ja kaivatetaan jyrkissä rinteissä.

Tänä talvena kelkat ovat Suuan mukaan pysyneet poissa metsähallituksen taimikoista, mutta yksityismetsistä on ilmoituksia tullut.

Suurpetorintamalla eletään sitä aikaa, että karhut alkavat heräillä ja lähteä liikkeelle.

Osa on Suuan mukaan saanut kulkea rauhassa, mutta muutamia on seurailtu sekä kelkoin että hiihtäen. Kuluneen talven aikana erätarkastajaa ovat työllistäneet myös ahmat, joita myös on jäljitetty.

– Oletettavasti jälkiä on seurattu porovahinkojen etsimistarkoituksissa, mutta onpa ollut myös innokkaita koiramiehiäkin, jotka ovat käyttäneet suojattiaan karhun jäljillä.

Suuan tiedossa on useampi tapaus, että perässä on hiihdetty kytketyn koiran kanssa useita kilometrejä ja kerran on ollut koira irtikin. Ilmoituksia karhujen liikkeistä ja jäljityksestä tulee tähän aikaan erätarkastajalle paljon eikä hän kaikkiin mukaan ehdi.

– Usein tarkastettavana on ollut vain jäljet.

Susia on tämän talven aikana kaadettu Suuan valvonta-alueella kaksi, joista molemmat kaadot on tehty laillisesti viranomaisten myöntämillä poistoluvilla.

Alkutalvesta porovahinkoja aiheuttanut susi poistettiin hänen mukaansa Taivalkosken Ohtavaarasta. Huhtikuussa Hetekylän suunnasta liikkeellä ollut ja Iinattijärven länsipuolella vahinkoa aiheuttanut hukka kaatui Pärjänsuon Latvassa.

Kotkien tarkkailu ei ole vielä erätarkastajan mukaan varsinaisesti alkanut, vaikka valvontakierroksilla on kaukaa katsottuna muutamissa pesissä elämää havaittu.

Suua huomauttaa, että kotkanpoikaset alkavat kuoriutua näinä päivinä, eikä niitä ole aiheellista tällä hetkellä häiritä. Kotkareviirit tarkastetaan ja poikaset lasketaan vasta kesäkuussa helikopterilla.

Kalastuksen valvontaan erätarkastajan aika ei ole tänä talvena liiemmin riittänyt, vaan se on ollut satunnaista.

Sen verran kuitenkin, että kiinni jäi helmi-maaliskuun vaihteessa kaksi alamittaisen harrin pilkkijää vaelluskalojen asuttaman virtaveden ääreltä.

Korona ei ole Suuan mukaan erätarkastukseen vaikuttanut, sillä perustyö tapahtuu suurimmaksi osin metsissä. Matkustusta se on kuitenkin vähentänyt, sillä kokoukset ja palaverit on pidetty etäyhteyksin.

– Enemmän on jäänyt aikaa toimia kentällä.