Hir­si­kam­puk­sen joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä ar­vioin­nin koh­tee­na – kolmen reh­to­rin teh­tä­vän­ku­vat sel­vi­tyk­ses­sä

Pudasjärven Hirsikampuksen kolmen rehtorin johtamisjärjestelmä on ollut seurannan kohteena vuodesta 2016 alkaneen koulutoiminnan alusta lähtien.

Ensimmäisen lukuvuoden seurannasta todettiin, että työkuormitus oli monin ajoin huomattavan korkeaa. Syyksi arveltiin, ettei koulun toimintakulttuuri oli vielä alkuvaiheessaan ja siihen sisältyi tavallisuudesta poikkeavaa. Kouluvierailujen ennakoitua suurempi määrä todettiin rehtoreita kuormittavaksi tekijäksi.

Toisen lukuvuoden alussa kävi ilmi, että työn kuormittavuus oli edelleen huomattavan korkeaa. Marraskuussa 2017 ulkopuolisen arvioijan selvityksen mukaan erityisen kriittisiksi havaittiin rehtorien eri työtehtävistä johtuva viestinnän sekä jaetun johtamisen keskinäinen vuorovaikutus.

Yksi alkuperäisistä rehtoreista haki aikanaan virkavapaata, mutta sitä ei myönnetty; toinen siirtyi toisiin tehtäviin ja hiljattain kolmas jätti eroanomuksensa.

Kaupunginhallitus on edellyttänyt tarkempaa selvitystä Hirsikampuksen johtamisjärjestelmästä ja rehtorien tehtäväkuvista ennen kuin koulun hallinnossa avoimeksi tulevaa virkaa ryhdytään täyttämään. Nykyisessä mallissa koululla on rehtori ja kaksi apulaisrehtoria.

Hallitukselle esiteltiin tiistaina katsaus rehtorien tämänhetkisestä työnjaosta ja järjestelmän kehittämisestä.