Alueel­lis­ta­mi­sen koor­di­naa­tio­ryh­mä puoltaa Pu­das­jär­ven vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lak­kaut­ta­mis­ta – lau­sun­toon eriäviä mie­li­pi­tei­tä

Maahanmuuttovirasto suunnittelee lakkauttavansa Oulun vastaanottokeskuksen Pudasjärven toimipisteen. Asia etenee sisäministeriöön.

Iijokiseutu

Alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi eilen pidetyssä kokouksessaan Maahanmuuttoviraston (Migri) suunnitelmaa lakkauttaa Oulun vastaanottokeskuksen Pudasjärven toimipaikka.

Koordinaatioryhmä toteaa, että Pudasjärven vastaanottokeskuksen lakkauttamissuunnitelman taustalla on säästötarve ja toiminnan ylikapasiteetti.

– Pudasjärven vastaanottokeskuksen lakkauttamisen välitön syy on Maahanmuuttoviraston määrärahojen riittämättömyys suhteessa toimintamenoihin, ja sen luoma pakottava tarve löytää säästöjä alenevassa määrärahakehityksessä, todetaan valtiovarainministeriön tiedotteessa.

Koordinaatioryhmä kävi laajan keskustelun vastaanottokeskuksen lakkauttamisesta ja päätyi keskustelun jälkeen puoltamaan sisäministeriön esitystä Maahanmuuttoviraston Pudasjärven vastaanottokeskuksen lakkauttamisesta.

Ryhmä ei ollut yksimielinen lausunnossaan, vaan lausuntoon sisältyy kolmen koordinaatioryhmän jäsenen eriävät mielipiteet valtiosihteeri Jari Partaselta, maakuntajohtaja Jyrki Kaiposelta sekä ylijohtaja Terttu Savolaiselta.

Lausunnossaan koordinaatioryhmä toteaa, että alueellistamislainsäädännön tavoitteiden mukaan päätökset turvaavat valtion tehtävien tuloksellisen hoitamisen, edistävät maan tasapainoista alueellista kehitystä, tukevat työllisyyttä maan eri osissa ja turvaavat työvoiman saantia valtion tehtäviin.

Koordinaatioryhmä käsitteli asiaa aiemmin kokouksessaan 12. helmikuuta, jolloin sisäministeriötä pyydettiin täydentämään esitystään ja ottamaan siinä huomioon Pudasjärven kaupungin sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton lausunnot.

Kaupungin ja maakuntaliiton lausunnot tuovat esiin alueelliseen kehityksen ja työllisyyden näkökulmat asiaan. Lausunnoissa vastustetaan vastaanottokeskuksen lakkauttamista. Lausunnoissa vastaanottokeskuksen toimintaa pidetään Pudasjärven kaupungille merkittävänä sekä suoraan että välillisesti.

Maahanmuuttovirasto puolestaan esittämää perusteluja, joissa avataan viraston määrärahatilannetta ja palvelujen kysynnän kehitystä.

Perusteluissa kuvataan myös laajemmin vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökohtia, joihin viraston tehtävien hoitaminen sekä organisointi perustuvat.

Suunnitelman taustalla on myös laajempi pidemmän aikavälin vastaanottotoiminnan sopeuttamistarve. Vastaanottokeskusjärjestelmässä on jo tällä hetkellä merkittävää ylikapasiteettia.

Pudasjärven vastaanottokeskuksen henkilökunta käsittää 10 työntekijää.

– Työntekijät voivat siirtyä portaittain työskentelemään Oulun vastaanottokeskukseen, jonka alaisuuteen Pudasjärven vastaanottokeskus kuuluu, tiedotteessa todetaan.

Pudasjärven yksikössä oli tammikuun lopussa 89 asiakasta. Asiakaspaikkoja on yhteensä 110. Vastaanottokeskus on toiminut Pudasjärvellä yli 11 vuotta. Se perustettiin turvapaikanhakija-aallon yhteydessä vuonna 2008.

Se on Suomen ainoa valtion omistama vastaanottokeskus, jonka yhteydessä toimii myös alaikäisten maahanmuuttajien yksikkö.

Koordinaatioryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen kertoo, että koordinaatioryhmä ei tee päätöksiä, vaan on lausuntoja antava elin.

– Ministeriö tekee päätökset. Asia siirtyy nyt sisäministeriölle.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä on valtiovarainministeriön asettama ja perustuu alueellistamislainsäädäntöön. Menettelyä koordinaatioryhmän lausunnosta sovelletaan uusien ja oleellisesti uudelleenorganisoitavien valtion toimintojen kohdalla sekä silloin, kun pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevia alueellisia ja paikallisia valtion yksikköjä ja toimintoja lakkautetaan tai supistetaan.

Lue Iijokiseudun aikaisempia juttuja aiheesta:

Tästä linkistä

Tästä linkistä

Tästä linkistä

Tästä linkistä