670 000 vas­ta­kuo­riu­tu­nut­ta ka­lan­poi­kas­ta sai uuden ko­ti­pai­kan – Ii­jo­keen ja sen si­vu­jo­kiin is­tu­tuk­sia usei­siin koh­tei­siin

Kari Sarajärvi ja Joonas Fontell Metsähallituksesta istuttamassa merilohia Iijoen pääuomaan.
Kari Sarajärvi ja Joonas Fontell Metsähallituksesta istuttamassa merilohia Iijoen pääuomaan.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Iijokeen ja sen sivujokiin on istutettu touko-kesäkuun vaihteessa 470 000 merilohen ja 200 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta.

Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä ja selvitetään potentiaalisia pienpoikasalueita. Kalojen lähtiessä vaellukselle kohti merta, voidaan niitä myös hyödyntää alasvaellukseen liittyvässä tutkimuksessa Haapakoskella.

– Uutena testialueena kokeiltiin Nauruanojaa ja Panumaojaa meritaimenelle. Suurin osa taimenenpoikasista toki istutettiin Iijoen vanhoihin, tunnettuihin, meritaimensivujokiin. Lohet puolestaan istutettiin Iijoen pääuomaan ja Livojokeen, kertoo eräsuunnittelija Kari Sarajärvi Metsähallituksesta.

Istutukset tehtiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Kalat hankittiin Luonnonvarakeskukselta ja niiden istuttamisesta vastasi Metsähallitus.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Iijoen vaelluskalakärkihanke on Suomen suurin vaelluskalahanke.