Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Ympäristö ja ilmasto
Kuukausi
Vanhan kansan malliin modernilla tavalla – helposti ollaan tilanteessa, jossa ei ole ketään keneltä kysyä
Pääkirjoitus

Vanhan kansan malliin mo­der­nil­la tavalla – hel­pos­ti ollaan ti­lan­tees­sa, jossa ei ole ketään keneltä kysyä

17.08.2022 04:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin ja Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry:n välinen metsien hoitosopimus saa jatkoa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ja Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maa ry:n välinen metsien hoi­to­so­pi­mus saa jatkoa

15.08.2022 05:00
Tilaajille
Pudasjärven maastossa liikkuu parhaillaan kartoittajia – Maanmittauslaitoksen kartoittajan tunnistat huomiovaatetuksesta, tunnuksista sekä kuvallisesta henkilökortista

Pu­das­jär­ven maas­tos­sa liikkuu par­hail­laan kar­toit­ta­jia – Maan­mit­taus­lai­tok­sen kar­toit­ta­jan tun­nis­tat huo­mio­vaa­te­tuk­ses­ta, tun­nuk­sis­ta sekä ku­val­li­ses­ta hen­ki­lö­kor­tis­ta

12.08.2022 14:14
Tilaajille
Vuodella venähti mutta nyt on valmis – vapaaehtoiset pioneerit tekaisivat sillan Pärjänjoen Rajakosken yli

Vuo­del­la venähti mutta nyt on valmis – va­paa­eh­toi­set pio­nee­rit te­kai­si­vat sillan Pär­jän­joen Ra­ja­kos­ken yli

08.08.2022 13:58
Tilaajille
Metsästyskausi käynnistyy 10. elokuuta – ensimmäisenä tähtäimessä on viime vuosina suosituimmaksi saalislajiksi noussut sepelkyyhky

Met­säs­tys­kau­si käyn­nis­tyy 10. elo­kuu­ta – en­sim­mäi­se­nä täh­täi­mes­sä on viime vuosina suo­si­tuim­mak­si saa­lis­la­jik­si noussut se­pel­kyyh­ky

08.08.2022 12:48
Viikonloppuna satoi paljon – rankat sateet toivat Pudasjärvelle vettä jopa yli keskimääräisen elokuun sademäärän

Vii­kon­lop­pu­na satoi paljon – rankat sateet toivat Pu­das­jär­vel­le vettä jopa yli kes­ki­mää­räi­sen elokuun sa­de­mää­rän

08.08.2022 10:48
Tilaajille
Rajut ukkoset saattavat myllertää Oulun seudulla iltapäivällä, vahingot ovat mahdollisia – Meteorologi: "Tässä on lievän katastrofin ainekset kasassa"

Rajut ukkoset saat­ta­vat myl­ler­tää Oulun seu­dul­la il­ta­päi­väl­lä, va­hin­got ovat mah­dol­li­sia – ­Me­teo­ro­lo­gi: "Tässä on lievän ka­tast­ro­fin ai­nek­set ka­sas­sa"

05.08.2022 13:59
Tilaajille
Miksi nuoret kuusenneulaset ovat ihan keltaisia? Syynä on sieni nimeltä suopursuruoste, jota näkee nyt Pudasjärvelläkin runsaasti

Miksi nuoret kuu­sen­neu­la­set ovat ihan kel­tai­sia? Syynä on sieni nimeltä suo­pur­su­ruos­te, jota näkee nyt Pu­das­jär­vel­lä­kin run­saas­ti

05.08.2022 09:44
Tilaajille
Heinäkuu oli melko lämmin ja sateinen Pudasjärvellä – nämä ilmiöt ovat värittäneet luontoa

Hei­nä­kuu oli melko lämmin ja sa­tei­nen Pu­das­jär­vel­lä – nämä ilmiöt ovat vä­rit­tä­neet luontoa

02.08.2022 09:40
Tilaajille
Pilkkiessä arkihuolet unohtuvat ja mieli lepää – Aila Hemmilä on harrastanut pilkkimistä 30 vuotta: "Pitäisi jollain konstilla saada nuorempia harrastuksen pariin"

Pilk­kies­sä ar­ki­huo­let unoh­tu­vat ja mieli lepää – Aila Hemmilä on har­ras­ta­nut pilk­ki­mis­tä 30 vuotta: "Pi­täi­si jollain kons­til­la saada nuo­rem­pia har­ras­tuk­sen pariin"

30.07.2022 07:00
Tilaajille
Viikko alkaa Pohjois-Pohjanmaalla pilvisessä ja sateisessa säässä – lämpötilat pysyvät kesäisissä lukemissa

Viikko alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la pil­vi­ses­sä ja sa­tei­ses­sa säässä – läm­pö­ti­lat pysyvät ke­säi­sis­sä lu­ke­mis­sa

25.07.2022 08:30
Tilaajille
Tämän kesän turvekausi oli jäädä tekemättä, ja moni turvealan työntekijä oli töiden varmistuttua jo siirtynyt muualle: Turveyrittäjät toivovat päätöksentekoon selkeyttä ja yhtenäisyyttä

Tämän kesän tur­ve­kau­si oli jäädä te­ke­mät­tä, ja moni tur­ve­alan työn­te­ki­jä oli töiden var­mis­tut­tua jo siir­ty­nyt muual­le: Tur­ve­yrit­tä­jät toi­vo­vat pää­tök­sen­te­koon sel­keyt­tä ja yh­te­näi­syyt­tä

25.07.2022 06:00
Tilaajille
Japanista lähtöisin oleva kompostointimenetelmä sopii kenelle tahansa: Ruokajätteen fermentointi ruokkii Kinnusten kotipuutarhan antimia

Ja­pa­nis­ta läh­töi­sin oleva kom­pos­toin­ti­me­ne­tel­mä sopii kenelle ta­han­sa: Ruo­ka­jät­teen fer­men­toin­ti ruokkii Kin­nus­ten ko­ti­puu­tar­han antimia

24.07.2022 08:00
Tilaajille
Ravustuskausi alkaa torstaina – oletko sinä innostunut saksiniekkojen pyytämisestä?

Ra­vus­tus­kau­si alkaa tors­tai­na – oletko sinä in­nos­tu­nut sak­si­niek­ko­jen pyy­tä­mi­ses­tä?

21.07.2022 14:30
Tilaajille
Vanhemmat
Luonnon ennallistamisesta tulisi iso lasku maataloudelle, sanoo MTK:n puheenjohtaja Jari Ahlholm – "Koko homman pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen"

Luonnon en­nal­lis­ta­mi­ses­ta tulisi iso lasku maa­ta­lou­del­le, sanoo MTK:n pu­heen­joh­ta­ja Jari Ahlholm – "Koko homman pitäisi pe­rus­tua va­paaeh­toi­suu­teen"

14.07.2022 16:30
Tilaajille
Ukkonen rysähtää ennusteen mukaan puolenpäivän jälkeen – meteorologi kertoo erikoisen tilanteen jatkuvan torstaiaamuun

Ukkonen ry­säh­tää en­nus­teen mukaan puo­len­päi­vän jälkeen – me­teo­ro­lo­gi kertoo eri­koi­sen ti­lan­teen jat­ku­van tors­tai­aa­muun

13.07.2022 11:48
Tilaajille
Elämää hirressä – metsän asuntomarkkinoilla on tarjolla kaikkea kosteista kellareista ilmaviin näköalahuoneistoihin
Kolumni

Elämää hir­res­sä – metsän asun­to­mark­ki­noil­la on tar­jol­la kaikkea kos­teis­ta kel­la­reis­ta il­ma­viin nä­kö­ala­huo­neis­toi­hin

13.07.2022 05:00
Tilaajille
Pitäisikö tienvarsien kukkien antaa kukkia pidempään? SLL:n Tapani Veistola epäilee, että niitot tehdään liian aikaisin siksi, että se on helpointa

Pi­täi­si­kö tien­var­sien kukkien antaa kukkia pi­dem­pään? SLL:n Tapani Veis­to­la epäi­lee, että niitot tehdään liian ai­kai­sin siksi, että se on hel­poin­ta

11.07.2022 16:00
Tilaajille
Alkavan viikon sää on varsin vaihteleva – luvassa pilvisyyttä, sateita ja ukkosta

Alkavan viikon sää on varsin vaih­te­le­va – ­lu­vas­sa pil­vi­syyt­tä, sateita ja ukkosta

11.07.2022 11:54
Tilaajille
Yli puolet yrityksistä arvioi luontokadon vaikuttavan toimintaympäristöön jo nyt

Yli puolet yri­tyk­sis­tä arvioi luon­to­ka­don vai­kut­ta­van toi­min­ta­ym­pä­ris­töön jo nyt

10.07.2022 14:00
Tilaajille