Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ympäristö ja ilmasto
Viikko
Osa hiihtäjistä hamstraa fluorivoiteita, vaikka ilman myrkkyjäkin pärjäisi – Hiihtokonsultti Aleksi Harjulan mukaan vauhti ei ole ongelma

Osa hiih­tä­jis­tä hamst­raa fluo­ri­voi­tei­ta, vaikka ilman myrk­ky­jä­kin pär­jäi­si – Hiih­to­kon­sult­ti Aleksi Har­ju­lan mukaan vauhti ei ole ongelma

24.02.2024 11:00
Tilaajille
Puhtaan energian suurvalta -tavoite tarkoittaa Suomelle merkittäviä teollisia investointeja ja niiden myötä työpaikkoja ja hyvinvointia
Kolumni

Puhtaan ener­gian suur­val­ta -ta­voi­te tar­koit­taa Suo­mel­le mer­kit­tä­viä teol­li­sia in­ves­toin­te­ja ja niiden myötä työ­paik­ko­ja ja hy­vin­voin­tia

23.02.2024 15:27 2
Tilaajille
Lumikasat kasvavat Kurenalan parkkipaikoilla – Pietarilaan ja Heteharjuun kuljetetaan tuhansia kuutioita

Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

23.02.2024 05:00
Tilaajille
Ranuan päättäjät saavat eteensä yli 200 voimalan aikeet – mihin kiikkerä tuulivoimalinja kallistuu?

Ranuan päät­tä­jät saavat eteensä yli 200 voi­ma­lan aikeet – mihin kiik­ke­rä tuu­li­voi­ma­lin­ja kal­lis­tuu?

22.02.2024 18:25
Tilaajille
Kuukausi
Aluekohtaista harkintaa Pudasjärven ja maakunnan tuulivoimakaavoitukseen – inhimillistä näkökulmaa tarvitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­koh­tais­ta har­kin­taa Pu­das­jär­ven ja maa­kun­nan tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­seen – in­hi­mil­lis­tä nä­kö­kul­maa tar­vi­taan

19.02.2024 13:04
Tilaajille
Ilmavoimien suuri ilmasotaharjoitus näkyy Pudasjärvellä – Pudasjärven lentokenttä ja sen lähialueet harjoituskäytössä, liikkumista voidaan rajoittaa

Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja sen lä­hi­alueet har­joi­tus­käy­tös­sä, liik­ku­mis­ta voidaan ra­joit­taa

15.02.2024 13:31
Ruokohelven paluu turvepelloille voi koittaa ilmastokamppailun myötä
Kolumni

Ruo­ko­hel­ven paluu tur­ve­pel­loil­le voi koittaa il­mas­to­kamp­pai­lun myötä

14.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Täytyykö täältä kotoa Hetekylästä muuttaa pois tuulivoiman takia? – Epätietoisuus käy mielen päälle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täy­tyy­kö täältä kotoa He­te­ky­läs­tä muuttaa pois tuu­li­voi­man takia? – Epä­tie­toi­suus käy mielen päälle

13.02.2024 06:00 2
Tilaajille
Turvallisuus on yhteinen asia ja sen takia siitä kannattaa puhua ääneen kotona ja kylillä
Pääkirjoitus

Tur­val­li­suus on yh­tei­nen asia ja sen takia siitä kan­nat­taa puhua ääneen kotona ja kylillä

07.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Tuuliset sadepäivät vaihtuvat pakkaspäiviin: viikosta on tulossa varsin talvinen ja aurinkokin pilkahtelee

Tuu­li­set sa­de­päi­vät vaih­tu­vat pak­kas­päi­viin: vii­kos­ta on tulossa varsin tal­vi­nen ja au­rin­ko­kin pil­kah­te­lee

05.02.2024 06:00
Tilaajille
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

04.02.2024 15:00 1
Tilaajille
Syötteen kansallispuiston Rytivaara herätti kiinnostusta – Metsähallituksen paimenviikoille taas tuhansia hakemuksia

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton Ry­ti­vaa­ra herätti kiin­nos­tus­ta – Met­sä­hal­li­tuk­sen pai­men­vii­koil­le taas tu­han­sia ha­ke­muk­sia

04.02.2024 08:00
Tammikuu oli talvinen Pudasjärvellä – mittarit osoittivat, että pakkanen oli hyytävintä yli kymmeneen vuoteen

Tam­mi­kuu oli tal­vi­nen Pu­das­jär­vel­lä – mit­ta­rit osoit­ti­vat, että pak­ka­nen oli hyy­tä­vin­tä yli kym­me­neen vuoteen

01.02.2024 17:00
Tilaajille
Tuulivoiman kaavoitus jyrää Hetekylän – emme hyväksy Aittovaaran suunnitelmia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­man kaa­voi­tus jyrää He­te­ky­län – emme hyväksy Ait­to­vaa­ran suun­ni­tel­mia

31.01.2024 15:30 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki ehdolla Scandinavian Design Awards -palkinnon saajaksi – perusteluna kestävää kehitystä edistävä hirsirakentaminen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ehdolla Scan­di­na­vian Design Awards -pal­kin­non saa­jak­si – pe­rus­te­lu­na kes­tä­vää ke­hi­tys­tä edis­tä­vä hir­si­ra­ken­ta­mi­nen

30.01.2024 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun yliopistossa kehitetään puolukasta korviketta öljylle – miljoonahankkeessa uutetaan vahoja teollisuuden tarpeisiin

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­te­tään puo­lu­kas­ta kor­vi­ket­ta öljylle – ­mil­joo­na­hank­kees­sa uu­te­taan vahoja teol­li­suu­den tar­pei­siin

27.01.2024 16:15
Tilaajille
Jäätynyttä kompostoria ei pidä sulattaa kuumalla vedellä –  herättele pieneliöt toimimaan kuumavesipullolla

Jää­ty­nyt­tä kom­pos­to­ria ei pidä su­lat­taa kuu­mal­la vedellä –  he­rät­te­le pien­eliöt toi­mi­maan kuu­ma­ve­si­pul­lol­la

27.01.2024 09:00
Tilaajille
Metsästäjiä kannustetaan havainnoimaan suurpetojen jälkiä viikonloppuna

Met­säs­tä­jiä kan­nus­te­taan ha­vain­noi­maan suur­pe­to­jen jälkiä vii­kon­lop­pu­na

26.01.2024 10:35
Metsäluonnon monimuotoisuutta halutaan parantaa – Pohjois-Pohjanmaan laajat turvemaat jäivät pois alan kehittämishankkeesta

Met­sä­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta ha­lu­taan pa­ran­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan laajat tur­ve­maat jäivät pois alan ke­hit­tä­mis­hank­kees­ta

22.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Petteri Orpon lupaama pohjoisen ohjelma on yhä aloittamatta – Oulun Alatossava: Pohjoisen nosteesta hyötyisi koko Suomi

Petteri Orpon lupaama poh­joi­sen ohjelma on yhä aloit­ta­mat­ta – Oulun Ala­tos­sa­va: Poh­joi­sen nos­tees­ta hyö­tyi­si koko Suomi

21.01.2024 18:00 1
Tilaajille