Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Taivalkoski
Kuukausi
Metsästysrikoksia tulee Koillismaalla poliisin tietoon harvoin, Taivalkosken ahmantappaja jäi pimentoon – "Uskoin, että oikeus pitäisi näyttöä riittävänä"

Met­säs­tys­ri­kok­sia tulee Koil­lis­maal­la po­lii­sin tietoon har­voin, Tai­val­kos­ken ah­man­tap­pa­ja jäi pi­men­toon – "Us­koin, että oikeus pitäisi näyttöä riit­tä­vä­nä"

08.12.2023 15:02
Tilaajille
Taivalkoskelainen Juha Parviainen on hyvä tyyppi ja sai siitä 500 euroa – "erittäin yhteistyökykyinen ja pidetty henkilö"

Tai­val­kos­ke­lai­nen Juha Par­viai­nen on hyvä tyyppi ja sai siitä 500 euroa – "e­rit­täin yh­teis­työ­ky­kyi­nen ja pidetty hen­ki­lö"

05.12.2023 18:00
Tilaajille
Liikuntapaikkojen kunnossapitojen seurantajärjestelmä käyttöön Taivalkoskella – sama palvelu käytössä myös Pudasjärvellä

Lii­kun­ta­paik­ko­jen kun­nos­sa­pi­to­jen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä käyt­töön Tai­val­kos­kel­la – sama palvelu käy­tös­sä myös Pu­das­jär­vel­lä

30.11.2023 17:15
Tilaajille
Taivalkoskella varhaiskasvatus on yllättävän kysyttyä ja kohta palvelu muuttuu maksuttomaksi – uudet tilat valmistuvat tammikuulla

Tai­val­kos­kel­la var­hais­kas­va­tus on yl­lät­tä­vän ky­syt­tyä ja kohta palvelu muuttuu mak­sut­to­mak­si – uudet tilat val­mis­tu­vat tam­mi­kuul­la

29.11.2023 18:00
Tilaajille
Jouko Vahtola esitteli uusinta kirjaansa Taivalkoskella –  Näin syntyi Kuolema Iijoella -teos

Jouko Vahtola esit­te­li uusinta kir­jaan­sa Tai­val­kos­kel­la –  Näin syntyi Kuolema Ii­joel­la -teos

24.11.2023 07:16
Tilaajille
Korjattavaa Pohteen esityksessä Taivalkosken sote-palveluihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­jat­ta­vaa Pohteen esi­tyk­ses­sä Tai­val­kos­ken sote-pal­ve­lui­hin

12.11.2023 11:53
Tilaajille
Vanhemmat
Taivalkosken Voima Oy Taivalkosken yhteisöveron maksajien kärjessä – katso tästä 15 eniten yhteisöveroja maksanutta taivalkoskelaista yritystä

Tai­val­kos­ken Voima Oy Tai­val­kos­ken yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jien kär­jes­sä – katso tästä 15 eniten yh­tei­sö­ve­ro­ja mak­sa­nut­ta tai­val­kos­ke­lais­ta yri­tys­tä

09.11.2023 09:36
Tilaajille
Taivalkosken kotiseutumuseo on ollut jo kahden sukupolven ajan vuokramaalla, ja sama järjestely jatkuu – vuokra 160 euroa vuodelta

Tai­val­kos­ken ko­ti­seu­tu­mu­seo on ollut jo kahden su­ku­pol­ven ajan vuok­ra­maal­la, ja sama jär­jes­te­ly jatkuu – vuokra 160 euroa vuo­del­ta

02.11.2023 09:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Aki Räisäsen valinnan Taivalkosken kunnanjohtajaksi – virka on tulossa hakuun runsaan vuoden päästä

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Aki Räi­sä­sen va­lin­nan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si – virka on tulossa hakuun runsaan vuoden päästä

31.10.2023 15:57
Tilaajille
Rajalta rajalle hiihdetään sittenkin, ja mukaan mahtuu vaikka perjantaina siltä ei näyttänyt – "Sinne vaan jonotuslistalle nimi, niin otamme yhteyttä"

Rajalta rajalle hiih­de­tään sit­ten­kin, ja mukaan mahtuu vaikka per­jan­tai­na siltä ei näyt­tä­nyt – "Sinne vaan jo­no­tus­lis­tal­le nimi, niin otamme yh­teyt­tä"

29.10.2023 05:00
Tilaajille
Taivalkoskelle teollisuusalueen viereen nousee uusi tietoliikennemasto – rakentaja ei voi kertoa, minkä operaattorin verkkoon tulee parannusta

Tai­val­kos­kel­le teol­li­suus­alueen viereen nousee uusi tie­to­lii­ken­ne­mas­to – ra­ken­ta­ja ei voi kertoa, minkä ope­raat­to­rin verk­koon tulee pa­ran­nus­ta

22.10.2023 05:00
Tilaajille
Taivalkoskella karhu nurin metsästyksen alkupäivinä – läntisellä poronhoitoalueella viiden karhun kiintiö

Tai­val­kos­kel­la karhu nurin met­säs­tyk­sen al­ku­päi­vi­nä – län­ti­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la viiden karhun kiintiö

22.08.2023 13:17
Tilaajille
Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi haki 12 henkilöä, joukossa taivalkoskelainen vs. rehtori – viran jäistä nostamisen taustalla myös työntekijöiden kuormitus

Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si haki 12 hen­ki­löä, jou­kos­sa tai­val­kos­ke­lai­nen vs. rehtori – viran jäistä nos­ta­mi­sen taus­tal­la myös työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus

12.08.2023 08:00
Tilaajille
Taivalkoskella liikuskeleva karhu on kavereita etsivä erauspentu – Riistanhoitoyhdistys toppuuttelee pelästyneitä: "Ei ole vaaraksi kenellekään"

Tai­val­kos­kel­la lii­kus­ke­le­va karhu on ka­ve­rei­ta etsivä eraus­pen­tu – Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys top­puut­te­lee pe­läs­ty­nei­tä: "Ei ole vaa­rak­si ke­nel­le­kään"

17.08.2023 10:03
Tilaajille
Näin eri tavalla Kitkajoen ja Rautalammin taimenkannat käyttäytyvät Koston kalatiessä ja näin sitä valvotaan – kauan haaveiltu tekojoki on toiminut pian vuosikymmenen

Näin eri tavalla Kit­ka­joen ja Rau­ta­lam­min tai­men­kan­nat käyt­täy­ty­vät Koston ka­la­ties­sä ja näin sitä val­vo­taan – kauan haa­veil­tu te­ko­jo­ki on toi­mi­nut pian vuo­si­kym­me­nen

01.08.2023 12:00
Tilaajille
"Täysin holtitonta rahankäyttöä ja kuntalaisten vastaista toimintaa" – Taivalkosken valtuuston kokouksessa puhutti aloite erityistilintarkastuksesta

"Täysin hol­ti­ton­ta ra­han­käyt­töä ja kun­ta­lais­ten vas­tais­ta toi­min­taa" – Tai­val­kos­ken val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa puhutti aloite eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­ses­ta

29.06.2023 15:00
Tilaajille
Kuka rikkoi Romppaisensalmen sillan Taivalkoskella? – Jokijärventielle painorajoitus, sillan korjaaminen aloitetaan ensi viikolla

Kuka rikkoi Romp­pai­sen­sal­men sillan Tai­val­kos­kel­la? – Jo­ki­jär­ven­tiel­le pai­no­ra­joi­tus, sillan kor­jaa­mi­nen aloi­te­taan ensi vii­kol­la

20.06.2023 16:02
Tilaajille
Sanna Käsmä käveli sillalla, kun taivaalta tipahti kertosäe: taivalkoskelaislähtöisen ensimmäinen single on nyt julkaistu

Sanna Käsmä käveli sil­lal­la, kun tai­vaal­ta tipahti ker­to­säe: tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sen en­sim­mäi­nen single on nyt jul­kais­tu

15.04.2023 20:00
Tilaajille
Mitä jos Suomea edustaisi maahanmuuttajataustainen naismäkihyppääjä, mietti Antti Kaarlela ja loi sarjan, jota kuvataan parhaillaan Koillismaalla

Mitä jos Suomea edus­tai­si maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nais­mä­ki­hyp­pää­jä, mietti Antti Kaar­le­la ja loi sarjan, jota ku­va­taan par­hail­laan Koil­lis­maal­la

30.03.2023 12:00
Tilaajille