taide
Langoista muodostuu kukkia ja kissoja – taidokkaita ristipistotöitä esillä Pudasjärven kirjastossa

Lan­gois­ta muo­dos­tuu kukkia ja kissoja – tai­dok­kai­ta ris­ti­pis­to­töi­tä esillä Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa

04.02.2019 08:00
Vuonojen kutsu Päätalo-keskuksessa – nälkä pakotti lähtemään meren rannalle

Vuo­no­jen kutsu Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa – nälkä pakotti läh­te­mään meren ran­nal­le

21.01.2019 11:00
Inspiraatio pohjoisen luonnosta – Taiga-vaatenäyttely luo monipuolisen katsauksen Riikka Kälkäjän töihin

Ins­pi­raa­tio poh­joi­sen luon­nos­ta – Tai­ga-vaa­te­näyt­te­ly luo mo­ni­puo­li­sen kat­sauk­sen Riikka Käl­kä­jän töihin

27.12.2018 08:00
Pudasjärven kirjasto ja uimahalli saivat sosiaalisen taiteen teokset – Hilma jää kirjastoon, monoliitit Puikkariin

Pu­das­jär­ven kir­jas­to ja ui­ma­hal­li saivat so­siaa­li­sen taiteen teokset – Hilma jää kir­jas­toon, mo­no­lii­tit Puik­ka­riin

23.12.2018 10:00
Paavo Tolosen taidetta Syötteen luontokeskuksessa – esillä töitä monelta vuosikymmeneltä

Paavo Tolosen tai­det­ta Syöt­teen luon­to­kes­kuk­ses­sa – esillä töitä monelta vuo­si­kym­me­nel­tä

17.12.2018 08:00
LC Rauhanjulistekilpailun Pudasjärven parhaat selvillä – ”Ystävälliset teot ovat tärkeitä”

LC Rau­han­ju­lis­te­kil­pai­lun Pu­das­jär­ven parhaat sel­vil­lä – ”Ys­tä­väl­li­set teot ovat tär­kei­tä”

08.11.2018 10:00
Ihanat taideteokset
Lukijalta

Ihanat tai­de­teok­set

16.10.2017 10:00
Kansanedustaja ja Napero-Finlandian päätuomari Niilo Keränen: Jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen

Kan­san­edus­ta­ja ja Na­pe­ro-Fin­lan­dian pää­tuo­ma­ri Niilo Ke­rä­nen: Jo­kai­sel­la lap­sel­la on oikeus har­ras­tuk­seen

12.10.2017 09:00
Hetket kutsuu aikamatkaan – Suomi 100 -juhlavuoden kiertonäyttely aloittaa matkansa Pohjantähdestä

Hetket kutsuu ai­ka­mat­kaan – Suomi 100 -juh­la­vuo­den kier­to­näyt­te­ly aloit­taa mat­kan­sa Poh­jan­täh­des­tä

07.10.2017 10:00
Kuvataiteen klassikot innoittavat Martti Outilaa – Leikimme, huudamme - mitä muutamme -näyttely Pudasjärven kirjastossa

Ku­va­tai­teen klas­si­kot in­noit­ta­vat Martti Outilaa – Lei­kim­me, huu­dam­me - mitä muu­tam­me -näyt­te­ly Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa

09.09.2017 11:00
Taiteella ja matematiikalla paljon yhteistä – mutta millä tavalla?

Tai­teel­la ja ma­te­ma­tii­kal­la paljon yh­teis­tä – mutta millä ta­val­la?

05.09.2017 07:00
Tapani Kokolle myönnettiin vuoden mittainen taiteilija-apuraha

Tapani Kokolle myön­net­tiin vuoden mit­tai­nen tai­tei­li­ja-apu­ra­ha

01.09.2017 19:00
Intiaanien kohtalo taipui maalauksiksi – Paavo Ahosen näyttely Päätalo-keskuksessa

In­tiaa­nien kohtalo taipui maa­lauk­sik­si – Paavo Ahosen näyt­te­ly Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa

19.08.2017 07:00
Graffitien tekoa ammattilaisen ohjauksessa – nuorille järjestetään graffitityöpaja elokuussa

Graf­fi­tien tekoa am­mat­ti­lai­sen oh­jauk­ses­sa – nuo­ril­le jär­jes­te­tään g­raf­fi­ti­työ­pa­ja elo­kuus­sa

25.07.2017 10:01
Rakkaudesta jokeen – I love Iijoki -esitys toi villilohen Iijokeen 50 vuoden odotuksen jälkeen

Rak­kau­des­ta jo­keen – I love Iijoki -esitys toi vil­li­lo­hen Ii­jo­keen 50 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

12.07.2017 17:30
Luokkasen näyttelyssä näkyy tekemisen ilo – selkäsauna oli ensimmäinen tunnustus taitelijan uralla

Luok­ka­sen näyt­te­lys­sä näkyy te­ke­mi­sen ilo – sel­kä­sau­na oli en­sim­mäi­nen tun­nus­tus tai­te­li­jan uralla

12.07.2017 16:00
Taiteilija Kimmo Takarautio yllättää näyttelijä Ville Haapasalon – ”Täydellinen idea ja merkittävin teos”

Tai­tei­li­ja Kimmo Ta­ka­rau­tio yl­lät­tää näyt­te­li­jä Ville Haa­pa­sa­lon – ”Täy­del­li­nen idea ja mer­kit­tä­vin teos”

26.06.2017 13:50
Moottorisahamestari Keskiahon Saalistajat-teos veistospuistoon Ouluun – mukana myös monen muun taiteilijan töitä

Moot­to­ri­sa­ha­mes­ta­ri Kes­ki­ahon Saa­lis­ta­jat-teos veis­tos­puis­toon Ouluun – mukana myös monen muun tai­tei­li­jan töitä

11.06.2017 10:30
Moottorisahamestari Keskiahon Saalistajat-teos veistospuistoon Ouluun – mukana myös monen muun taiteilijan töitä

Moot­to­ri­sa­ha­mes­ta­ri Kes­ki­ahon Saa­lis­ta­jat-teos veis­tos­puis­toon Ouluun – mukana myös monen muun tai­tei­li­jan töitä

11.06.2017 10:30
Moottorisahaveisto sopii melkein kaikille – tällaisia taitoja moottorisahaveistäjältä vaaditaan

Moot­to­ri­sa­ha­veis­to sopii melkein kai­kil­le – täl­lai­sia taitoja moot­to­ri­sa­ha­veis­tä­jäl­tä vaa­di­taan

31.05.2017 06:00