Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Rikokset ja oikeustoimet
Kuusamon Suurpetokeskukseen liittyvät rikosepäilyt siirtyivät syyteharkintaan

Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­seen liit­ty­vät ri­kos­epäi­lyt siir­tyi­vät syy­te­har­kin­taan

12.01.2024 14:20
Tilaajille
Oulun poliisi: Kännykkäsovellusten ryhmissä kaupitellaan huumeita ja levitetään väkivaltavideoita myös lapsille

Oulun po­lii­si: Kän­nyk­kä­so­vel­lus­ten ryh­mis­sä kau­pi­tel­laan huu­mei­ta ja le­vi­te­tään vä­ki­val­ta­vi­deoi­ta myös lap­sil­le

11.01.2024 12:11
Tilaajille
Marjayritysten ihmiskauppaepäilyn syytteen nostamisen määräaikaa pidennettiin huhtikuun loppuun

Mar­ja­yri­tys­ten ih­mis­kaup­pa­epäi­lyn syyt­teen nos­ta­mi­sen mää­rä­ai­kaa pi­den­net­tiin huh­ti­kuun loppuun

27.12.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki aikoo valittaa Viinivaaran vedenottoluvasta hallinto-oikeudelle ja vaatii Oulun Veden hankkeen peruuttamista

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki aikoo va­lit­taa Vii­ni­vaa­ran ve­den­ot­to­lu­vas­ta hal­lin­to-oi­keu­del­le ja vaatii Oulun Veden hank­keen pe­ruut­ta­mis­ta

20.12.2023 05:00
Tilaajille
Ilkivaltaa Kurenalan Pajatiellä – postilaatikkoja tärvelty

Il­ki­val­taa Ku­re­na­lan Pa­ja­tiel­lä – pos­ti­laa­tik­ko­ja tär­vel­ty

13.12.2023 15:50
Tilaajille
Poliisi pyytää havaintoja Pudasjärven Tolpanvaaran tuulivoimapuiston varkaista – varastokonteista vietiin kaapeleita

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Pu­das­jär­ven Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­ton var­kais­ta – va­ras­to­kon­teis­ta vietiin kaa­pe­lei­ta

12.12.2023 09:37
Poliisilla lähes 900 tehtävää viikonloppuna Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Po­lii­sil­la lähes 900 teh­tä­vää vii­kon­lop­pu­na Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

05.12.2023 10:12
Marja-alan ihmiskauppatutkinta etenee syyteharkintaan – asianosaisia eli uhreja on ainakin 170, mutta mahdollisesti yli 2 000

Mar­ja-alan ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta etenee syy­te­har­kin­taan – asian­osai­sia eli uhreja on ainakin 170, mutta mah­dol­li­ses­ti yli 2 000

29.11.2023 08:00 1
Tilaajille
Poliisin uusi linjaus: Jat­kos­sa kaikki ko­la­ri­kus­kit huumetes­ta­taan – Oulussa narahtaa huumerattijuoppoja liki päivittäin

Po­lii­sin uusi lin­jaus: Jat­kos­sa kaikki ko­la­ri­kus­kit huu­me­tes­ta­taan – Oulussa na­rah­taa huu­me­rat­ti­juop­po­ja liki päi­vit­täin

23.10.2023 10:01
Tilaajille
"Ihan jokaisen on oltava nyt hereillä", sanoo kainuulainen puolustusvaliokunnan jäsen Merja Kyllönen – Tietoja kalastellaan huomaamatta, outojen facebookpyyntöjen kohdalla kellojen tulee soida

"Ihan jo­kai­sen on oltava nyt he­reil­lä", sanoo kai­nuu­lai­nen puo­lus­tus­va­lio­kun­nan jäsen Merja Kyl­lö­nen – Tietoja ka­las­tel­laan huo­maa­mat­ta, outojen fa­ce­book­pyyn­tö­jen koh­dal­la kel­lo­jen tulee soida

15.10.2023 14:00
Tilaajille
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

30.09.2023 11:00
Tilaajille
Oletko nähnyt Puolan rekisterikilvissä olevaa valkoista Ford S-Maxia? Poliisi pyytää havainnot suoraan hätänumeroon

Oletko nähnyt Puolan re­kis­te­ri­kil­vis­sä olevaa val­kois­ta Ford S-Ma­xia? Poliisi pyytää ha­vain­not suoraan hä­tä­nu­me­roon

24.09.2023 14:14
Poromiehet ajoivat mönkijöillä luonnonpuistossa Pudasjärvellä, joutuvat maksamaan satasia luonnonsuojelurikkomuksesta

Po­ro­mie­het ajoivat mön­ki­jöil­lä luon­non­puis­tos­sa Pu­das­jär­vel­lä, jou­tu­vat mak­sa­maan satasia luon­non­suo­je­lu­rik­ko­muk­ses­ta

23.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Poliisi varoittaa ja pyytää havaintoja epäilyttävistä rahankerääjistä Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa

Poliisi va­roit­taa ja pyytää ha­vain­to­ja epäi­lyt­tä­vis­tä ra­han­ke­rää­jis­tä Pu­das­jär­vel­lä, Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa

25.09.2023 08:45
Oulun poliisi: Kuparikaapelit revitään irti ja varastetaan jopa valmiista rakennuksesta – taustalla kuparin hinnan nousu

Oulun po­lii­si: Ku­pa­ri­kaa­pe­lit re­vi­tään irti ja va­ras­te­taan jopa val­miis­ta ra­ken­nuk­ses­ta – ­taus­tal­la kuparin hinnan nousu

14.08.2023 06:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen vieraskolumni: "Ihmisen ihmisarvon ja arvokkuuden mitätöivät sanat voivat valitettavasti muuttua nopeastikin julmiksi teoiksi"
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen vie­ras­ko­lum­ni: "Ih­mi­sen ih­mis­ar­von ja ar­vok­kuu­den mi­tä­töi­vät sanat voivat va­li­tet­ta­vas­ti muuttua no­peas­ti­kin jul­mik­si teoik­si"

26.07.2023 08:00 3
Tilaajille
Näin tunnistat varastetun pyörän kauppiaan: Oulun poliisi vinkkaa 12 yksityiskohtaa, joista hälytyskellojen pitäisi soida

Näin tun­nis­tat va­ras­te­tun pyörän kaup­piaan: Oulun poliisi vinkkaa 12 yk­si­tyis­koh­taa, joista hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

02.07.2023 08:00
Tilaajille
Poliisilla 47 tehtävää Pudasjärvellä juhannusviikonloppuna

Po­lii­sil­la 47 teh­tä­vää Pu­das­jär­vel­lä ju­han­nus­vii­kon­lop­pu­na

26.06.2023 15:41
Tilaajille
Virkasalaisuutta rikottiin Taivalkoskella – Rovaniemen hovioikeus tuomitsi kahdelle henkilölle sakkoja

Vir­ka­sa­lai­suut­ta ri­kot­tiin Tai­val­kos­kel­la – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus tuo­mit­si kah­del­le hen­ki­löl­le sakkoja

26.06.2023 15:00
Tilaajille
Oulun seudulla ja Koillismaalla juhannus on ollut rauhallinen

Oulun seu­dul­la ja Koil­lis­maal­la ju­han­nus on ollut rau­hal­li­nen

25.06.2023 08:36