SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Pudasjävi
Pudasjärvi jatkaa koronarajoituksia – Muun muassa Puikkari pysyy suljettuna ainakin tammikuun puoliväliin

Pu­das­jär­vi jatkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – Muun muassa Puik­ka­ri pysyy sul­jet­tu­na ainakin tam­mi­kuun puo­li­vä­liin

30.12.2021 13:29
58 kiloa hirvenlihaa ja saavillinen perunaa – hirvipeijaisissa tuttu kaava toimii

58 kiloa hir­ven­li­haa ja saa­vil­li­nen perunaa – hir­vi­pei­jai­sis­sa tuttu kaava toimii

13.11.2021 04:00
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to­jen pe­rään­ajo­ko­la­ris­ta sel­vit­tiin pel­ti­vau­rioil­la Kuu­sa­mon­tiel­lä Pu­das­jär­vel­lä

10.10.2021 13:59
Susanne Nyman on Hirsikampuksen uusi rehtori – Nymanille tärkeintä työssä on varmistaa arjen mutkaton sujuminen

Susanne Nyman on Hir­si­kam­puk­sen uusi rehtori – Ny­ma­nil­le tär­kein­tä työssä on var­mis­taa arjen mut­ka­ton su­ju­mi­nen

16.09.2021 10:00
Tilaajille
Koillismaan koulujen yleisurheilumestaruudet ratkaistu, kuntakisassa voiton vei Pudasjärvi – katso kaikki tulokset täältä!

Koil­lis­maan kou­lu­jen yleis­ur­hei­lu­mes­ta­ruu­det rat­kais­tu, kun­ta­ki­sas­sa voiton vei Pu­das­jär­vi – katso kaikki tu­lok­set täältä!

08.09.2021 10:18
Tilaajille

Työ­ko­nees­ta vuoti öljyä Ra­nuan­tiel­lä Pu­das­jär­vel­lä, pa­lo­kun­ta kävi sii­voa­mas­sa

11.08.2021 12:53
Hillauutisia: Ensimmäiset hillat kypsyivät Pudasjärvellä ja Ranualla – poiminta alkaa loppuviikosta

Hil­lauu­ti­sia: En­sim­mäi­set hillat kyp­syi­vät Pu­das­jär­vel­lä ja Ra­nual­la – poi­min­ta alkaa lop­pu­vii­kos­ta

05.07.2021 12:23
Tilaajille
Näin rokotukset etenevät Oulunkaaren alueella: Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa rokotteita tarjolla jo 35-vuotiaille

Näin ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Ou­lun­kaa­ren alueel­la: Pu­das­jär­vel­lä, Uta­jär­vel­lä ja Vaa­las­sa ro­kot­tei­ta tar­jol­la jo 35-vuo­tiail­le

25.05.2021 12:25
Metsähallituksella ennätysmäärä metsien ennallistamispolttoja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa – Pudasjärvellä Olvassuolla ja Lomavaarassa

Met­sä­hal­li­tuk­sel­la en­nä­tys­mää­rä metsien en­nal­lis­ta­mis­polt­to­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – Pu­das­jär­vel­lä Ol­vas­suol­la ja Lo­ma­vaa­ras­sa

17.05.2021 09:15
Tilaajille
Pudasjärven koronatilanteen takia toimenpiteitä: nuorisotilat kiinni ja kaupungin toteuttama nuorten ryhmäharrastustoiminta tauolla tämän viikon ajan

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ti­lan­teen takia toi­men­pi­tei­tä: nuo­ri­so­ti­lat kiinni ja kau­pun­gin to­teut­ta­ma nuorten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta tauolla tämän viikon ajan

12.04.2021 11:41
Metsätöissä ollut mies loukkaantui ison puun kaaduttua päälle Pudasjärvellä – Uhri toimitettiin jatkohoitoon moottorikelkalla ja lääkärihelikopterilla

Met­sä­töis­sä ollut mies louk­kaan­tui ison puun kaa­dut­tua päälle Pu­das­jär­vel­lä – Uhri toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon moot­to­ri­kel­kal­la ja lää­kä­ri­he­li­kop­te­ril­la

07.04.2021 16:59
Ohikulkijat osallistuivat puurekan palavan laakerin alkusammutukseen Pudasjärvellä

Ohi­kul­ki­jat osal­lis­tui­vat puu­re­kan palavan laa­ke­rin al­ku­sam­mu­tuk­seen Pu­das­jär­vel­lä

08.03.2021 11:32
Ouluntien onnettomuus lähenteli suuronnettomuutta – Jos jotain vielä isompaa tapahtuisi, riittäisikö Koillismaalla pelastuskalusto?

Ou­lun­tien on­net­to­muus lä­hen­te­li suur­on­net­to­muut­ta – Jos jotain vielä isompaa ta­pah­tui­si, riit­täi­si­kö Koil­lis­maal­la pe­las­tus­ka­lus­to?

17.02.2021 15:00
Tilaajille
Jokeen muodostunut suppopato nosti tulvaveden tielle ja uhkasi asuinrakennusta Pudasjärvellä, palokunta kävi suojaamassa talon

Jokeen muo­dos­tu­nut sup­po­pa­to nosti tul­va­ve­den tielle ja uhkasi asuin­ra­ken­nus­ta Pu­das­jär­vel­lä, pa­lo­kun­ta kävi suo­jaa­mas­sa talon

24.01.2021 15:16
Pudasjärven kaupunki linjasi: lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua Tuomas Sammelvuo -salilla tietyin rajoituksin tammikuussa

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki lin­ja­si: lasten ja nuorten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta voi jatkua Tuomas Sam­mel­vuo -sa­lil­la tietyin ra­joi­tuk­sin tam­mi­kuus­sa

17.12.2020 15:48 1
Koronarajoitukset jatkuvat Pudasjärvellä 18. tammikuuta saakka – Puikkarissa ei polskita ja lukio on etäopetuksessa, katso lista toimenpiteistä

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Pu­das­jär­vel­lä 18. tam­mi­kuu­ta saakka – Puik­ka­ris­sa ei pols­ki­ta ja lukio on etäo­pe­tuk­ses­sa, katso lista toi­men­pi­teis­tä

16.12.2020 10:38
Pudasjärvi nousi koronakartalle – Pohjois-Pohjanmaalla eletään koronaepidemian leviämisvaihetta

Pu­das­jär­vi nousi ko­ro­na­kar­tal­le – Poh­jois-Poh­jan­maal­la eletään ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­het­ta

29.11.2020 13:48
Uusi opaskirja innostaa ympärivuotisille retkille kansallispuistoihin: "Kansallispuistoissa kun riittää lumoa aina, ei pelkästään kauniina kesäpäivinä"

Uusi opas­kir­ja in­nos­taa ym­pä­ri­vuo­ti­sil­le ret­kil­le kan­sal­lis­puis­toi­hin: "Kan­sal­lis­puis­tois­sa kun riittää lumoa aina, ei pel­käs­tään kau­nii­na ke­sä­päi­vi­nä"

18.10.2020 12:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuusto käsittelee torstaina vuoden 2019 arviointikertomusta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to kä­sit­te­lee tors­tai­na vuoden 2019 ar­vioin­ti­ker­to­mus­ta

07.10.2020 13:46
Tilaajille
Pudasjärvelle, Taivalkoskelle ja Kuusamoon halutaan perustaa sote- ja hyvinvointialan yhdistys: "Näen tässä jokaiselle yrittäjälle mahdollisuuden päästä kuulumaan osaksi isompaa vaikuttajajoukkoa ja verkostoa"

Pu­das­jär­vel­le, Tai­val­kos­kel­le ja Kuu­sa­moon ha­lu­taan pe­rus­taa sote- ja hy­vin­voin­ti­alan yh­dis­tys: "Näen tässä jo­kai­sel­le yrit­tä­jäl­le mah­dol­li­suu­den päästä kuu­lu­maan osaksi isompaa vai­kut­ta­ja­jouk­koa ja ver­kos­toa"

29.09.2020 06:05
Tilaajille