Kehitysvammaisten asuntola: "Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

LUKIJAN KYNÄSTÄ: Lä­hi­hoi­ta­ja työs­sään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: "Lä­hi­hoi­ta­jan työ on vaa­ti­vaa, monesti kii­reel­lis­tä­kin, ku­lut­ta­vaa, vas­tuul­lis­ta ja ras­kas­ta. Olemme huo­lis­sam­me, koska ene­ne­mis­sä määrin hoi­ta­jia ha­keu­tuu eri alalla töihin"

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Tarkastuslaskenta toi keskustalle yhden lisäpaikan – oululainen Merja Rasinkangas nousee aluevaltuustoon : Aivan huikea juttu"

Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan – ou­lu­lai­nen Merja Ra­sin­kan­gas nousee alue­val­tuus­toon : Aivan huikea juttu"

10:46
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
"Minun kauttani aluevaltuustoon tulee ihmisarvoa ja ihmisyyttä kunnioittavaa politiikkaa" – kysyimme Koillismaalta hyvinvointialueen päättäjiksi valituilta ajatuksia tulevasta luottamustehtävästä

"Minun kaut­ta­ni alue­val­tuus­toon tulee ih­mi­sar­voa ja ih­mi­syyt­tä kun­nioit­ta­vaa po­li­tiik­kaa" – ky­syim­me Koil­lis­maal­ta hy­vin­voin­tia­lueen päät­tä­jik­si va­li­tuil­ta aja­tuk­sia tu­le­vas­ta luot­ta­mus­teh­tä­väs­tä

26.01.2022 08:00
Tilaajille
Aluevaltuustoon rynninyt Olga Oinas-Panuma: "En usko, että se on Pudasjärvi, josta ensimmäisenä tarvitsee ruveta mitään karsimaan"

Alue­val­tuus­toon ryn­ni­nyt Olga Oi­nas-Pa­nu­ma: "En usko, että se on Pu­das­jär­vi, josta en­sim­mäi­se­nä tar­vit­see ruveta mitään kar­si­maan"

24.01.2022 21:24
Tilaajille
Neljä meni läpi aluevaltuustoon Taivalkoskelta ja Kuusamosta – Niilo Keränen ehdoton ääniharava koillismaalaisista ehdokkaista

Neljä meni läpi alue­val­tuus­toon Tai­val­kos­kel­ta ja Kuu­sa­mos­ta – Niilo Keränen ehdoton ää­ni­ha­ra­va koil­lis­maa­lai­sis­ta eh­dok­kais­ta

24.01.2022 17:37
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan 79:n aluevaltuutetun tiukka työ alkaa heti, vaikka virallisesti toimikausi alkaa maaliskuun alussa – "Kireä aikataulu, mutta haaste on tunnistettu"

Poh­jois-Poh­jan­maan 79:n alue­val­tuu­te­tun tiukka työ alkaa heti, vaikka vi­ral­li­ses­ti toi­mi­kau­si alkaa maa­lis­kuun alussa – "Kireä ai­ka­tau­lu, mutta haaste on tun­nis­tet­tu"

24.01.2022 06:00
Tilaajille
Analyysi: Keskusta nousi kesän kuntavaalinöyryytyksestä veret seisauttavaan aluejytkyyn Pudasjärvellä – Perussuomalaiset romahtivat yhtä jalkaa äänestysprosentin kanssa

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta nousi kesän kun­ta­vaa­li­nöy­ryy­tyk­ses­tä veret sei­saut­ta­vaan alue­jyt­kyyn Pu­das­jär­vel­lä – Pe­rus­suo­ma­lai­set ro­mah­ti­vat yhtä jalkaa ää­nes­tysp­ro­sen­tin kanssa

24.01.2022 04:02
Tilaajille
Oululaisilla vahva rooli uudessa aluevaltuustossa – katso, mistä päin maakuntaa Pohjois-Pohjanmaan uudet valtuutetut tulevat

Ou­lu­lai­sil­la vahva rooli uudessa alue­val­tuus­tos­sa – katso, mistä päin maa­kun­taa Poh­jois-Poh­jan­maan uudet val­tuu­te­tut tulevat

09:32
Tilaajille
Yksi ääniharava, kolme valtuutettua – Näin pudasjärveläiset ja taivalkoskelaiset keräsivät ääniä ensimmäisissä aluevaaleissa

Yksi ää­ni­ha­ra­va, kolme val­tuu­tet­tua – Näin pu­das­jär­ve­läi­set ja tai­val­kos­ke­lai­set ke­rä­si­vät ääniä en­sim­mäi­sis­sä alue­vaa­leis­sa

24.01.2022 00:22
Tilaajille
Keskusta juhli Pohjois-Pohjanmaalla – puolue sai eniten ääniä kaikissa alueen kunnissa, paikkoja 32

Kes­kus­ta juhli Poh­jois-Poh­jan­maal­la – puolue sai eniten ääniä kai­kis­sa alueen kun­nis­sa, paik­ko­ja 32

24.01.2022 00:11
Tilaajille
Kaikki äänet Pudasjärvellä laskettu – Anni-Inkeri Törmäselle 800 ääntä, Olga Oinas-Panuman saalis 554 ääntä

Kaikki äänet Pu­das­jär­vel­lä las­ket­tu – An­ni-In­ke­ri Tör­mä­sel­le 800 ääntä, Olga Oi­nas-Pa­nu­man saalis 554 ääntä

23.01.2022 22:29
Tilaajille
Pudasjärven äänikuningatar Anni-Inkeri Törmänen sanoo, että keskusta on palannut: "Huoli palveluiden keskittämisestä oli aito"

Pu­das­jär­ven ää­ni­ku­nin­ga­tar An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen sanoo, että kes­kus­ta on pa­lan­nut: "Huoli pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mi­ses­tä oli aito"

23.01.2022 21:55
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­sa­ne­dus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58
Tilaajille
Aluevaalien kisastudiossa maistuu mansikkasuklaakakku – Pudasjärven Olga Oinas-Panuma kahmi nuorimpana ehdokkaana muhkean ennakkoäänisaaliin: "Hyvältähän tämä tuntuu"

Alue­vaa­lien ki­sas­tu­dios­sa maistuu man­sik­ka­suk­laa­kak­ku – Pu­das­jär­ven Olga Oi­nas-Pa­nu­ma kahmi nuo­rim­pa­na eh­dok­kaa­na muhkean en­nak­koää­ni­saa­liin: "Hy­väl­tä­hän tämä tuntuu"

23.01.2022 20:44
Tilaajille
Ennakkoäänet: Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta menossa molemmista kaksi ehdokasta aluevaltuustoon

En­nak­koää­net: Pu­das­jär­vel­tä ja Tai­val­kos­kel­ta menossa mo­lem­mis­ta kaksi eh­do­kas­ta alue­val­tuus­toon

23.01.2022 20:17
Tilaajille
Äänet on laskettu – Katso aluevaalien tulokset täältä!

Äänet on las­ket­tu – Katso alue­vaa­lien tu­lok­set täältä!

23.01.2022 16:52
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nimestä muovautuu vielä osuva ilmaus, kuten vaikkapa Poppa-Luu:   "Kansa ottaa sen nimen, joka sen suuhun sopii"

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueen nimestä muo­vau­tuu vielä osuva ilmaus, kuten vaik­ka­pa Pop­pa-Luu: "Kansa ottaa sen nimen, joka sen suuhun sopii"

23.01.2022 09:01
Tilaajille
Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rakenteet on saatettava kuntoon - hyvinvointialueen ja kuntien välinen koordinaatio on otettava heti työn alle
Mielipidekirjoitus

Naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan vas­tai­sen työn ra­ken­teet on saa­tet­ta­va kuntoon - hy­vin­voin­tia­lueen ja kuntien välinen koor­di­naa­tio on otet­ta­va heti työn alle

22.01.2022 23:55
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastaus Alpo Tur­pei­sel­le

22.01.2022 21:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten se nyt sil­leen?

22.01.2022 14:30
Tekstarit ja soitot: "Suuret kiitokset kirjoituksestasi omaishoitajien puolesta. Asia on juuri noin, kuin kirjoitit lehdessä ja olen samaa mieltä kanssasi"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Suuret kii­tok­set kir­joi­tuk­ses­ta­si omais­hoi­ta­jien puo­les­ta. Asia on juuri noin, kuin kir­joi­tit leh­des­sä ja olen samaa mieltä kans­sa­si"

22.01.2022 13:00