Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

paikallislehtikilpailu
Iijokiseudun verkkolehti voitti paikallislehtikilpailun – ”ammattimainen ote paikallisuutisointiin”

Ii­jo­ki­seu­dun verk­ko­leh­ti voitti pai­kal­lis­leh­ti­kil­pai­lun – ”am­mat­ti­mai­nen ote pai­kal­li­suu­ti­soin­tiin”

03.11.2016 05:00

Parhaat pai­kal­lis­leh­det valittu – Koil­lis­sa­no­mien verk­ko­leh­ti voi­to­kas

03.11.2016 04:30