Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Metsästys ja kalastus
Viikko
Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja: "Hirviä on pyydetty liian paljon viime vuosina" – jahtiin lähtee pitkälti toista sataa hirviporukkaa

Pu­das­jär­ven Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­na­noh­jaa­ja: "Hirviä on pyy­det­ty liian paljon viime vuo­si­na" – jahtiin lähtee pit­käl­ti toista sataa hir­vi­po­ruk­kaa

18.08.2022 04:00
Tilaajille
Karhunmetsästykseen Pudasjärvelle saapunee porukoita muualta Suomesta aiempaa enemmän

Kar­hun­met­säs­tyk­seen Pu­das­jär­vel­le saa­pu­nee po­ru­koi­ta muualta Suo­mes­ta aiempaa enemmän

17.08.2022 12:00
Tilaajille
Riistalintujen kannat näyttävät hyviltä Pudasjärvellä – metsähanhea ei saa edelleenkään metsästää

Riis­ta­lin­tu­jen kannat näyt­tä­vät hyviltä Pu­das­jär­vel­lä – met­sä­han­hea ei saa edel­leen­kään met­säs­tää

17.08.2022 04:00
Tilaajille
Poliisi muistuttaa metsästäjiä: Jos et ole varma, älä laukaise – erehdykseen ei auta vedota, jos ampuu laittoman saaliin

Poliisi muis­tut­taa met­säs­tä­jiä: Jos et ole varma, älä lau­kai­se – ereh­dyk­seen ei auta vedota, jos ampuu lait­to­man saaliin

16.08.2022 12:03
Pudasjärven Panumalla pyydystettiin kalaa noin 13 kiloa Kalakunkkukisoissa – voiton vei eniten kalalajeja saanut joukkue

Pu­das­jär­ven Pa­nu­mal­la pyy­dys­tet­tiin kalaa noin 13 kiloa Ka­la­kunk­ku­ki­sois­sa – voiton vei eniten ka­la­la­je­ja saanut joukkue

15.08.2022 11:55
Tilaajille
"Kiekkopanoksien saatavuus on melkein nolla, kivääripanoksissa kolmanneksen hinnannousua" – patruunakaupoilla vaikuttavat nyt Ukrainassa käytävä sota, raaka-ainepula ja merentakainen politiikka

"Kiek­ko­pa­nok­sien saa­ta­vuus on melkein nolla, ki­vää­ri­pa­nok­sis­sa kol­man­nek­sen hin­nan­nou­sua" – pat­ruu­na­kau­poil­la vai­kut­ta­vat nyt Uk­rai­nas­sa käytävä sota, raa­ka-ai­ne­pu­la ja me­ren­ta­kai­nen po­li­tiik­ka

14.08.2022 12:00
Tilaajille
Peruskarttojen painatus loppui jo vuosia sitten – Ihmiset siirtyivät netin karttapalveluihin, mutta erämaassa ei pärjää pelkällä kännykkäkartalla

Pe­rus­kart­to­jen pai­na­tus loppui jo vuosia sitten – Ihmiset siir­tyi­vät netin kart­ta­pal­ve­lui­hin, mutta erä­maas­sa ei pärjää pel­käl­lä kän­nyk­kä­kar­tal­la

13.08.2022 19:00
Tilaajille
Hirvilupien määrä tippui rajusti Pudasjärvellä – hirvitiheys pyritään pitämään asetetuilla tavoitetasoilla

Hir­vi­lu­pien määrä tippui rajusti Pu­das­jär­vel­lä – hir­vi­ti­heys py­ri­tään pi­tä­mään ase­te­tuil­la ta­voi­te­ta­soil­la

13.08.2022 14:25
Tilaajille
Kuukausi
Metsäkanalintuja hyvin Pohjois-Suomessa – poikastuotto keskitasoa

Met­sä­ka­na­lin­tu­ja hyvin Poh­jois-Suo­mes­sa – poi­kas­tuot­to kes­ki­ta­soa

11.08.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärven Panumalla Kalakunkkukisat jo viidennen kerran – lauantaina selviää, ketkä nappaavat arvokkaat palkinnot

Pu­das­jär­ven Pa­nu­mal­la Ka­la­kunk­ku­ki­sat jo vii­den­nen kerran – lauan­tai­na sel­viää, ketkä nap­paa­vat ar­vok­kaat pal­kin­not

05.08.2022 09:13
Tilaajille
Rajamaanrannan lasten ja nuorten onkikilpailun osallistujamäärä yllätti iloisesti – katso kaikki tulokset

Ra­ja­maan­ran­nan lasten ja nuorten on­ki­kil­pai­lun osal­lis­tu­ja­mää­rä yllätti iloi­ses­ti – katso kaikki tu­lok­set

02.08.2022 14:23
Tilaajille
Kesäpilikki halutaan pitää pinnalla – tällainen oli pilikkiviikon päätöspäivän tunnelma ja tulokset

Ke­sä­pi­lik­ki ha­lu­taan pitää pin­nal­la – täl­lai­nen oli pi­lik­ki­vii­kon pää­tös­päi­vän tun­nel­ma ja tu­lok­set

01.08.2022 12:15
Tilaajille
Kesäpilikin palkintojenjako 2022

Ke­sä­pi­li­kin pal­kin­to­jen­ja­ko 2022

01.08.2022 12:03
Tilaajille
Pilkkiessä arkihuolet unohtuvat ja mieli lepää – Aila Hemmilä on harrastanut pilkkimistä 30 vuotta: "Pitäisi jollain konstilla saada nuorempia harrastuksen pariin"

Pilk­kies­sä ar­ki­huo­let unoh­tu­vat ja mieli lepää – Aila Hemmilä on har­ras­ta­nut pilk­ki­mis­tä 30 vuotta: "Pi­täi­si jollain kons­til­la saada nuo­rem­pia har­ras­tuk­sen pariin"

30.07.2022 07:00
Tilaajille
Kohta pilkitään jälleen – Pilikkiviikko käynnistyy tiistaina

Kohta pil­ki­tään jälleen – Pi­lik­ki­viik­ko käyn­nis­tyy tiis­tai­na

24.07.2022 15:00
Tilaajille
Poliisi etsii Pudasjärvellä hillasuolle kadonnutta iäkästä naista

Poliisi etsii Pu­das­jär­vel­lä hil­la­suol­le ka­don­nut­ta iäkästä naista

22.07.2022 06:25
Ravustuskausi alkaa torstaina – oletko sinä innostunut saksiniekkojen pyytämisestä?

Ra­vus­tus­kau­si alkaa tors­tai­na – oletko sinä in­nos­tu­nut sak­si­niek­ko­jen pyy­tä­mi­ses­tä?

21.07.2022 14:30
Tilaajille
Vanhemmat
Hirvilupien määrä ei juuri muuttunut Oulun riistakeskusalueella – lupia enemmän Taivalkoskelle ja Kuusamoon, vähemmän Pudasjärvelle

Hir­vi­lu­pien määrä ei juuri muut­tu­nut Oulun riis­ta­kes­kus­alueel­la – lupia enemmän Tai­val­kos­kel­le ja Kuu­sa­moon, vä­hem­män Pu­das­jär­vel­le

15.07.2022 20:42
Tilaajille
Karhun poikkeuslupamäärä pieneni – Oulun alueelle kaksi poikkeuslupaa ja Kainuuseen 25

Karhun poik­keus­lu­pa­mää­rä pieneni – Oulun alueel­le kaksi poik­keus­lu­paa ja Kai­nuu­seen 25

14.07.2022 13:30
Tilaajille
Kodat ja luontopolut ovat tärkeitä – Isokurun ja Petäjäkosken kodat täytyy säilyttää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kodat ja luon­to­po­lut ovat tär­kei­tä – Iso­ku­run ja Pe­tä­jä­kos­ken kodat täytyy säi­lyt­tää

07.07.2022 16:09
Tilaajille