Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Metsästys ja kalastus
Viimeisin 24 tuntia
Vesialueiden omistusta halutaan yhdistää – Kalatalouden keskusliitto aloittaa hankkeen osakaskuntien vähentämiseksi

Ve­si­aluei­den omis­tus­ta ha­lu­taan yh­dis­tää – ­Ka­la­ta­lou­den kes­kus­liit­to aloit­taa hank­keen osa­kas­kun­tien vä­hen­tä­mi­sek­si

28.02.2024 12:06
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven riistanhoitoyhdistyksen kokous: hirvilupamäärää olisi pudotettava alueellisesti

Pu­das­jär­ven riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen kokous: hir­vi­lu­pa­mää­rää olisi pu­do­tet­ta­va alueel­li­ses­ti

23.02.2024 14:45 1
Tilaajille
Hirvikantoja aiotaan kasvattaa Pudasjärvellä ja Koillismaalla – aihe esillä riistanhoitoyhdistysten kokouksissa

Hir­vi­kan­to­ja aiotaan kas­vat­taa Pu­das­jär­vel­lä ja Koil­lis­maal­la – aihe esillä riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten ko­kouk­sis­sa

18.02.2024 14:49 2
Tilaajille
Metsästäjäliitto kannustaa suurpetojen havainnointiin – kanta-arvioita tarvitaan kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi

Met­säs­tä­jä­liit­to kan­nus­taa suur­pe­to­jen ha­vain­noin­tiin – kan­ta-ar­vioi­ta tar­vi­taan kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si

25.01.2024 07:26
Tilaajille
Näihin lukemiin hirvenmetsästys päättyi sääolosuhteiltaan haastavan kauden jälkeen – Pudasjärvellä hirvikannan vaihtelut ovat edelleen suuria

Näihin lu­ke­miin hir­ven­met­säs­tys päättyi sää­olo­suh­teil­taan haas­ta­van kauden jälkeen – Pu­das­jär­vel­lä hir­vi­kan­nan vaih­te­lut ovat edel­leen suuria

22.01.2024 07:00
Tilaajille
Metson ja teeren latvalinnustus alkaa keskiviikkona – Koillismaalla metsokannan kehitys vahvaa

Metson ja teeren lat­va­lin­nus­tus alkaa kes­ki­viik­ko­na – Koil­lis­maal­la met­so­kan­nan kehitys vahvaa

09.01.2024 10:59
Tilaajille
Kalastuslaki päivittyi – kalastonhoitomaksu maksettava kunnes täyttää 70 vuotta

Ka­las­tus­la­ki päi­vit­tyi – ka­las­ton­hoi­to­mak­su mak­set­ta­va kunnes täyttää 70 vuotta

04.01.2024 18:00
Tilaajille
Hirvilupien haku valtionmaille avautui – rajoituksia seurueissa metsästäville

Hir­vi­lu­pien haku val­tion­mail­le avautui – ­ra­joi­tuk­sia seu­rueis­sa met­säs­tä­vil­le

03.01.2024 05:00
Tilaajille
Kalastonhoitomaksun ikäraja nousee 64 vuodesta 69 ikävuoteen

Ka­las­ton­hoi­to­mak­sun ikäraja nousee 64 vuo­des­ta 69 ikä­vuo­teen

26.12.2023 12:00 1
Tilaajille
Tiukennus valtion maille hirvijahtiin –useampaan hirviseurueeseen kuulumista rajoitetaan

Tiu­ken­nus valtion maille hir­vi­jah­tiin –u­seam­paan hir­vi­seu­ruee­seen kuu­lu­mis­ta ra­joi­te­taan

21.12.2023 21:16
Tilaajille
Metsähallituksen metsästys- ja kalastuslupien hinnat nousevat vuodenvaihteessa

Met­sä­hal­li­tuk­sen met­säs­tys- ja ka­las­tus­lu­pien hinnat nou­se­vat vuo­den­vaih­tees­sa

12.12.2023 12:09
Tilaajille
Metsästysrikoksia tulee Koillismaalla poliisin tietoon harvoin, Taivalkosken ahmantappaja jäi pimentoon – "Uskoin, että oikeus pitäisi näyttöä riittävänä"

Met­säs­tys­ri­kok­sia tulee Koil­lis­maal­la po­lii­sin tietoon har­voin, Tai­val­kos­ken ah­man­tap­pa­ja jäi pi­men­toon – "Us­koin, että oikeus pitäisi näyttöä riit­tä­vä­nä"

08.12.2023 15:02
Tilaajille
Kaksi kolmasosaa lupahirvistä kaadettu Pudasjärvellä – karkea lumi on paikoin hankaloittanut metsästystä

Kaksi kol­mas­osaa lu­pa­hir­vis­tä kaa­det­tu Pu­das­jär­vel­lä – karkea lumi on paikoin han­ka­loit­ta­nut met­säs­tys­tä

24.11.2023 12:00
Tilaajille
Kuopusjärven metsästysseuran vuosi huipentui hirvipeijaisiin Metsäpirtille – hirvikäristys kerran vuodessa riittää maanomistajalle

Kuo­pus­jär­ven met­säs­tys­seu­ran vuosi hui­pen­tui hir­vi­pei­jai­siin Met­sä­pir­til­le – hir­vi­kä­ris­tys kerran vuo­des­sa riittää maan­omis­ta­jal­le

22.11.2023 12:00
Tilaajille
Maakuntaliitto selvittää vaelluskalavesistöjen tilaa

Maa­kun­ta­liit­to sel­vit­tää vael­lus­ka­la­ve­sis­tö­jen tilaa

14.11.2023 14:09
Hirvijahti Yli-Siurualla oli perinteiseen tapaan vaihteleva ja mielenkiintoinen syysmatka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hir­vi­jah­ti Yli-Siu­rual­la oli pe­rin­tei­seen tapaan vaih­te­le­va ja mie­len­kiin­toi­nen syys­mat­ka

08.11.2023 10:00 1
Pyhäinpäivän perinteiset hirvipeijaiset Livolla – hirviporukkaan on saatu mukaan innokkaita nuoria
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­häin­päi­vän pe­rin­tei­set hir­vi­pei­jai­set Livolla – hir­vi­po­ruk­kaan on saatu mukaan in­nok­kai­ta nuoria

07.11.2023 13:17
Tilaajille
Karhunmetsästys jatkuu poronhoitoalueella entiseen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lopettanee kannanhoidollisen karhunpyynnin

Kar­hun­met­säs­tys jatkuu po­ron­hoi­to­alueel­la en­ti­seen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lo­pet­ta­nee kan­nan­hoi­dol­li­sen kar­hun­pyyn­nin

04.11.2023 10:30
Tilaajille
Vapaa-ajankalastuksen suosio kasvaa – Yli puolet saaliista on ahventa ja haukea

Va­paa-ajan­ka­las­tuk­sen suosio kasvaa – Yli puolet saa­liis­ta on ahventa ja haukea

28.10.2023 19:59
Jenni Pitko Eduskunnasta -kolumnissaan: Suomalaiset pitävät ilveksestä, mutta silti satoja ilveksiä saa ampua
Kolumni

Jenni Pitko Edus­kun­nas­ta -ko­lum­nis­saan: Suo­ma­lai­set pitävät il­vek­ses­tä, mutta silti satoja il­vek­siä saa ampua

26.10.2023 06:00 1
Tilaajille