Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lemmikit
Kun laki muuttuu, pitääkö tarhaporoille olla vettä tarjolla koko ajan, entä mikä on pysyvä pitopaikka? – "Normaali talvi ei ole poikkeustilanne"

Kun laki muut­tuu, pitääkö tar­ha­po­roil­le olla vettä tar­jol­la koko ajan, entä mikä on pysyvä pi­to­paik­ka? – "­Nor­maa­li talvi ei ole poik­keus­ti­lan­ne"

20.10.2023 11:00
Tilaajille
Deadline vuoden lopussa ja vasta murto-osa koirista ilmoitettu rekisteriin – ole tarkkana, jos hankit koiranpennun

Dead­li­ne vuoden lopussa ja vasta mur­to-osa koi­ris­ta il­moi­tet­tu re­kis­te­riin – ole tark­ka­na, jos hankit koi­ran­pen­nun

16.10.2023 06:00
Tilaajille
Pudasjärven Aittojärvellä elää villikissapopulaatio – eläinlääkärin päätöksellä kissoja aletaan loukuttaa

Pu­das­jär­ven Ait­to­jär­vel­lä elää vil­li­kis­sa­po­pu­laa­tio – eläin­lää­kä­rin pää­tök­sel­lä kissoja aletaan lou­kut­taa

13.10.2023 12:00
Tilaajille
Osa-aikainen eläinlääkärin virka Pudasjärvelle – Puolangan ja Vaalan eläinlääkäripalveluja vahvistetaan

Osa-ai­kai­nen eläin­lää­kä­rin virka Pu­das­jär­vel­le – Puo­lan­gan ja Vaalan eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja vah­vis­te­taan

13.10.2023 10:16
Tilaajille
Koirien kiinnipitoaika päättyy sunnuntaina – omistajan on huolehdittava, ettei koira pääse syömään itsestään kuolleita lintuja

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – omis­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va, ettei koira pääse syömään it­ses­tään kuol­lei­ta lintuja

18.08.2023 06:30
Tilaajille
Lemmikkien haudat peittyvät pusikkoon – Pudasjärven lemmikkieläinten hautausmaata raivattiin talkoovoimin

Lem­mik­kien haudat peit­ty­vät pu­sik­koon – Pu­das­jär­ven lem­mik­ki­eläin­ten hau­taus­maa­ta rai­vat­tiin tal­koo­voi­min

09.08.2023 05:00
Tilaajille
Näin löytöeläintoiminta on yllättänyt yrittäjän – vuoden alusta toimintaa pyörittänyt Christa van der Vegt on työskennellyt pitkään eläinten parissa

Näin löy­tö­eläin­toi­min­ta on yl­lät­tä­nyt yrit­tä­jän – vuoden alusta toi­min­taa pyö­rit­tä­nyt Christa van der Vegt on työs­ken­nel­lyt pitkään eläin­ten parissa

08.08.2023 12:00
Tilaajille
Kesällä käärmeet aiheuttavat riskejä eläimille: Vie kyyn purema lemmikki heti eläinlääkäriin

Kesällä käär­meet ai­heut­ta­vat riskejä eläi­mil­le: Vie kyyn purema lem­mik­ki heti eläin­lää­kä­riin

25.07.2023 05:05
Sinilevä on koirillekin myrkyllistä

Si­ni­le­vä on koi­ril­le­kin myr­kyl­lis­tä

21.07.2023 06:30
Tilaajille
Eläinten vedensaantiin ja pito-olosuhteisiin tulee uusia vaatimuksia, kun uusi eläinten hyvinvointilaki tulee vuodenvaihteessa voimaan

Eläin­ten ve­den­saan­tiin ja pi­to-olo­suh­tei­siin tulee uusia vaa­ti­muk­sia, kun uusi eläin­ten hy­vin­voin­ti­la­ki tulee vuo­den­vaih­tees­sa voimaan

12.07.2023 15:49
Harjoitusta virallisiin näyttelyihin match show'sta – Pudasjärven Metsästyspystykorva- ja ajokoirakerhon järjestämä epävirallinen koiranäyttely toi harrastajat yhteen

Har­joi­tus­ta vi­ral­li­siin näyt­te­lyi­hin match show'sta – Pu­das­jär­ven Met­säs­tys­pys­ty­kor­va- ja ajo­koi­ra­ker­hon jär­jes­tä­mä epä­vi­ral­li­nen koi­ra­näyt­te­ly toi har­ras­ta­jat yhteen

05.07.2023 15:00
Tilaajille
Haaveammatista ura ja oma yritys – Kiiminkiin avattu eläinlääkäriasema on pudasjärveläisen Miia Hemmilän tuore yritys

Haa­ve­am­ma­tis­ta ura ja oma yritys – Kii­min­kiin avattu eläin­lää­kä­ri­ase­ma on pu­das­jär­ve­läi­sen Miia Hem­mi­län tuore yritys

01.07.2023 12:00
Tilaajille
Match show tarjoaa Pudasjärven koiraharrastajille yhteistä tekemistä – epävirallinen koiranäyttely on ollut aiemmin suosittu

Match show tarjoaa Pu­das­jär­ven koi­ra­har­ras­ta­jil­le yh­teis­tä te­ke­mis­tä – epä­vi­ral­li­nen koi­ra­näyt­te­ly on ollut aiemmin suo­sit­tu

29.06.2023 10:59
Tilaajille
Moni kadonnut lemmikki pääsee takaisin kotiin sosiaalisen median avulla – Lue tästä jutusta, miten toimit eläimen kadotessa

Moni ka­don­nut lem­mik­ki pääsee ta­kai­sin kotiin so­siaa­li­sen median avulla – Lue tästä ju­tus­ta, miten toimit eläimen ka­do­tes­sa

25.06.2023 18:00
Tilaajille
Älä jätä koiraa kuumaan autoon – lämpötila pysäköidyssä autossa nousee nopeasti tappavaksi

Älä jätä koiraa kuumaan autoon – läm­pö­ti­la py­sä­köi­dys­sä autossa nousee no­peas­ti tap­pa­vak­si

16.06.2023 18:00
Tilaajille
Suomen riistakeskus muistuttaa: Koirat pidettävä kytkettyinä luonnon varjelemiseksi

Suomen riis­ta­kes­kus muis­tut­taa: Koirat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä luonnon var­je­le­mi­sek­si

10.06.2023 10:43 1
Tilaajille
Kuinka monella on koira tai kissa ja mitkä ovat niiden suosituimmat nimet? – Hirsikampuksen koululaisten suuri koira- ja kissatutkimus paljastaa paljon tietoa pudasjärveläisten lemmikeistä, katso kuvat suloisista rapsuteltavista

Kuinka monella on koira tai kissa ja mitkä ovat niiden suo­si­tuim­mat nimet? – Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lais­ten suuri koira- ja kis­sa­tut­ki­mus pal­jas­taa paljon tietoa pu­das­jär­ve­läis­ten lem­mi­keis­tä, katso kuvat su­loi­sis­ta rap­su­tel­ta­vis­ta

09.06.2023 10:41
Punkit heräilevät talvihorroksestaan, mutta lumen läpi ne eivät kaivaudu

Punkit he­räi­le­vät tal­vi­hor­rok­ses­taan, mutta lumen läpi ne eivät kai­vau­du

20.04.2023 11:21
Tilaajille
Ruokaviraston koirarekisteri avautuu osittain käyttöön toukokuussa, sähköisesti tehtävä ilmoitus maksaa 10 euroa

Ruo­ka­vi­ras­ton koi­ra­re­kis­te­ri avautuu osit­tain käyt­töön tou­ko­kuus­sa, säh­köi­ses­ti tehtävä il­moi­tus maksaa 10 euroa

19.04.2023 15:00
Tällainen on Suomen koirakanta: yli 800 000 koirasta suurin osa on rotukoiria ja rekisteröity

Täl­lai­nen on Suomen koi­ra­kan­ta: yli 800 000 koi­ras­ta suurin osa on ro­tu­koi­ria ja re­kis­te­röi­ty

18.03.2023 15:00