Tuulivoima: Tuu­li­al­fa sai yh­teis­työ­kump­pa­nik­seen eu­roop­pa­lai­sen tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­jan – hank­kei­ta Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa: Uo­le­vin­suon kaa­voi­tus­aloi­te kau­pun­gil­le

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kotimaan politiikka
Viimeisin 12 tuntia
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Pudasjärvelle kaksi kunniamerkkiä

Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päivänä Pu­das­jär­vel­le kaksi kun­nia­merk­kiä

14:19
Tilaajille
Kuukausi
Metsäpolitiikkaan tarvitaan tervettä järkeä – Pohjois-Suomeen on tulossa runsaasti merkittäviä teollisuuden investointeja, jotka perustuvat metsien kestävään käyttöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­po­li­tiik­kaan tar­vi­taan ter­vet­tä järkeä – Poh­jois-Suo­meen on tulossa run­saas­ti mer­kit­tä­viä teol­li­suu­den in­ves­toin­te­ja, jotka pe­rus­tu­vat metsien kes­tä­vään käyt­töön

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Sateinen helatorstai liikutti pudasjärveläisiä – torimessu siirtyi sisätiloihin ja iltapäivällä kahviteltiin kansanedustajan kanssa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­tei­nen he­la­tors­tai lii­kut­ti pu­das­jär­ve­läi­siä – to­ri­mes­su siirtyi si­sä­ti­loi­hin ja il­ta­päi­väl­lä kah­vi­tel­tiin kan­san­edus­ta­jan kanssa

26.05.2023 06:15
Tilaajille
Kansanedustaja kiitoskierroksella Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tarjolla oli iloista keskustelua ja lättyjä

Kan­san­edus­ta­ja kii­tos­kier­rok­sel­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tar­jol­la oli iloista kes­kus­te­lua ja lättyjä

25.05.2023 10:15
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan keskusta esittää Olli Rehniä puolueen presidenttiehdokkaaksi

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta esittää Olli Rehniä puo­lueen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

23.05.2023 10:40
Oinas-Panuma ilmoittaa jatkavansa valtuuston johdossa – kansanedustajan avustajaksi kokenut Juha Ahtonen

Oi­nas-Pa­nu­ma il­moit­taa jat­ka­van­sa val­tuus­ton joh­dos­sa – kan­san­edus­ta­jan avus­ta­jak­si kokenut Juha Ahtonen

15.05.2023 17:30
Tilaajille
Vanhemmat
Soppatykki tyhjeni ja politiikkaa puhuttiin Pudasjärven vapputorilla – Katso kuvat ja video vapunvietosta

Sop­pa­tyk­ki tyhjeni ja po­li­tiik­kaa pu­hut­tiin Pu­das­jär­ven vap­pu­to­ril­la – Katso kuvat ja video va­pun­vie­tos­ta

02.05.2023 05:00
Tilaajille
Kyykäärme rauhoitetaan nyt Suomessakin

Kyy­käär­me rau­hoi­te­taan nyt Suo­mes­sa­kin

30.04.2023 12:00
Tilaajille
Ilmavoimat harjoittaa taktiikkaansa ja taistelutekniikkaansa viisipäiväisessä harjoituksessa myös Pudasjärven taivaalla – lentoja tehdään matalilla lentokorkeuksilla

Il­ma­voi­mat har­joit­taa tak­tiik­kaan­sa ja tais­te­lu­tek­niik­kaan­sa vii­si­päi­väi­ses­sä har­joi­tuk­ses­sa myös Pu­das­jär­ven tai­vaal­la – ­len­to­ja tehdään ma­ta­lil­la len­to­kor­keuk­sil­la

12.04.2023 17:12
Tilaajille
Hinausauton kyydillä lentokentälle – Näin pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa kohti eduskuntaa, katso videot

Hi­naus­au­ton kyy­dil­lä len­to­ken­täl­le – Näin pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa kohti edus­kun­taa, katso videot

11.04.2023 19:42 1
Tilaajille
Kansanedustaja Olga Oinas-Panuma saapuu Pudasjärveltä Oulunsalon lentokentälle Ietin Rattaiden hinausauton kyydissä ja jatkaa matkaansa kohti Helsinkiä ja eduskuntaa.

Kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma saapuu Pu­das­jär­vel­tä Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le Ietin Rat­tai­den hi­naus­au­ton kyy­dis­sä ja jatkaa mat­kaan­sa kohti Hel­sin­kiä ja edus­kun­taa.

11.04.2023 19:35
Tilaajille
Uusi kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa eduskuntaan kotipihaltaan Pudasjärven Panumalta Ietin Rattaiden hinausauton kyydillä. Yrittäjä Erkki Tauriainen vei kansanedustajan Oulunsalon lentokentälle, josta matka jatkui kohti Helsinkiä.

Uusi kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa edus­kun­taan ko­ti­pi­hal­taan Pu­das­jär­ven Pa­nu­mal­ta Ietin Rat­tai­den hi­naus­au­ton kyy­dil­lä. Yrit­tä­jä Erkki Tau­riai­nen vei kan­san­edus­ta­jan Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le, josta matka jatkui kohti Hel­sin­kiä.

11.04.2023 19:27
Tilaajille
Ennallistamislinjauksia hiotaan vielä EU:ssa – pitäisi huomioida, että kaikki maat ovat erilaisia

En­nal­lis­ta­mis­lin­jauk­sia hiotaan vielä EU:ssa – pitäisi huo­mioi­da, että kaikki maat ovat eri­lai­sia

10.04.2023 18:00 1
Tilaajille
Liike nytin Kaisu Heikkinen on pettynyt puolueen menestykseen, mutta aikoo jatkaa politiikan tekemistä

Liike nytin Kaisu Heik­ki­nen on pet­ty­nyt puo­lueen me­nes­tyk­seen, mutta aikoo jatkaa po­li­tii­kan te­ke­mis­tä

09.04.2023 18:00
Tilaajille
Näitä asioita Olga Oinas-Panuma aikoo viedä eteenpäin eduskunnassa – "Haluan pysyä helposti lähestyttävänä ihmisenä, jolla juuret eivät unohdu"

Näitä asioita Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aikoo viedä eteen­päin edus­kun­nas­sa – "Haluan pysyä hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä­nä ih­mi­se­nä, jolla juuret eivät unohdu"

08.04.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärveltä Kristillisdemokraattien ehdokkaana ollut Ari-Pekka Nieminen uskoo, että odotettavissa on kylmää kyytiä

Pu­das­jär­vel­tä Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien eh­dok­kaa­na ollut Ari-Pek­ka Nie­mi­nen uskoo, että odo­tet­ta­vis­sa on kylmää kyytiä

06.04.2023 06:00
Tilaajille
Näin Olga Oinas-Panuman ensimmäiset päivät vaalien jälkeen ovat sujuneet – Uudet kansanedustajat kokoontuvat eduskuntatalolle tiistaina noutamaan valtakirjansa

Näin Olga Oi­nas-Pa­nu­man en­sim­mäi­set päivät vaalien jälkeen ovat su­ju­neet – Uudet kan­san­edus­ta­jat ko­koon­tu­vat edus­kun­ta­ta­lol­le tiis­tai­na nou­ta­maan val­ta­kir­jan­sa

05.04.2023 17:27
Tilaajille
Ikimuistoiset eduskuntavaalit ovat nyt takana – Paljon onnea matkaan rohkea siskoni!
Pääkirjoitus

Iki­muis­toi­set edus­kun­ta­vaa­lit ovat nyt takana – Paljon onnea matkaan rohkea sis­ko­ni!

05.04.2023 15:51 1
Tilaajille
Antti Tihinen ei ollut tyytyväinen äänimääräänsä – "Li Andersson kiteytti tunnelman"

Antti Tihinen ei ollut tyy­ty­väi­nen ää­ni­mää­rään­sä – "Li An­ders­son ki­teyt­ti tun­nel­man"

05.04.2023 08:03
Tilaajille
Analyysi: Eduskuntavaalien tuloksen mukaan Pudasjärvi perussuomalaistuu, mutta keskusta pysyy vahvana

Ana­lyy­si: Edus­kun­ta­vaa­lien tu­lok­sen mukaan Pu­das­jär­vi pe­rus­suo­ma­lais­tuu, mutta kes­kus­ta pysyy vahvana

05.04.2023 07:14 1
Tilaajille