Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kotimaan politiikka
Viimeisin 24 tuntia
Vain viidesosa Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaeuroista jää alueelle – Konsultti kertoo, miten miljoonat saataisiin kotiutettua

Vain vii­des­osa Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­ma­eu­rois­ta jää alueel­le – Kon­sult­ti kertoo, miten mil­joo­nat saa­tai­siin ko­tiu­tet­tua

25.09.2023 17:25
Tilaajille
Kuukausi
Sote-uudistus unohti ihmisen ja lisäsi hallintoa – tavoitteena on oltava ideologian sijaan terveystulokset
Kolumni

Sote-uu­dis­tus unohti ihmisen ja lisäsi hal­lin­toa – ta­voit­tee­na on oltava ideo­lo­gian sijaan ter­veys­tu­lok­set

22.09.2023 15:36 1
Tilaajille
Pitkän matkan työmatkalaisten kukkaroon satojen eurojen lovi – Oulusta Pudasjärvelle kulkemiseen tarvitsee oman auton: "Iskee aika kovasti"

Pitkän matkan työ­mat­ka­lais­ten kuk­ka­roon satojen eurojen lovi – Ou­lus­ta Pu­das­jär­vel­le kul­ke­mi­seen tar­vit­see oman auton: "Iskee aika ko­vas­ti"

21.09.2023 10:00 2
Tilaajille
Hyödyttävätkö leikkaukset kuntia ja miten hallitusohjelmaa aletaan toteuttaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyö­dyt­tä­vät­kö leik­kauk­set kuntia ja miten hal­li­tus­oh­jel­maa aletaan to­teut­taa?

20.09.2023 09:00
Tilaajille
Ilmavoimien pääsotaharjoitus ensi viikolla – lentotoimintaa on myös yöaikaan

Il­ma­voi­mien pää­so­ta­har­joi­tus ensi vii­kol­la – len­to­toi­min­taa on myös yö­ai­kaan

19.09.2023 05:00
Tilaajille
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljoonien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja

16.09.2023 12:00
Tilaajille
Uskalla olla sinä – En ole koskaan epäröinyt kulkea vastavirtaan, vaikka ei se aina ole ollut helppoa
Kolumni

Uskalla olla sinä – En ole koskaan epä­röi­nyt kulkea vas­ta­vir­taan, vaikka ei se aina ole ollut helppoa

12.09.2023 15:00 1
Tilaajille
Jokaisen lapsen on tärkeä oppia lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan ennen siirtymistä kolmannelle luokalle
Kolumni

Jo­kai­sen lapsen on tärkeä oppia lu­ke­maan, las­ke­maan ja kir­joit­ta­maan ennen siir­ty­mis­tä kol­man­nel­le luo­kal­le

07.09.2023 11:51 1
Tilaajille
Nykyiset hallituspuolueet antoivat epärealistisia lupauksia tulojen ja menojen tasapainottamisesta
Kolumni

Ny­kyi­set hal­li­tus­puo­lueet an­toi­vat epä­rea­lis­ti­sia lu­pauk­sia tulojen ja menojen ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­ta

30.08.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Näivetystautia torjumaan – sitkeydellä pohjoisen puolesta
Kolumni

Näi­ve­tys­tau­tia tor­ju­maan – sit­key­del­lä poh­joi­sen puo­les­ta

24.08.2023 12:19
Tilaajille
Mitäs me rasistit – Tämä ihmisryhmä on Suomen syrjityin
Kolumni

Mitäs me ra­sis­tit – Tämä ih­mis­ryh­mä on Suomen syr­ji­tyin

23.08.2023 05:00 4
Tilaajille
Hallituksen metsäohjelma ansaitsisi mahdollisuuden – Metsänomistajan kannalta hallituksen ohjelmaan sisältyy paljon hyviä kirjauksia
Kolumni

Hal­li­tuk­sen met­sä­oh­jel­ma an­sait­si­si mah­dol­li­suu­den – Met­sän­omis­ta­jan kan­nal­ta hal­li­tuk­sen oh­jel­maan si­säl­tyy paljon hyviä kir­jauk­sia

16.08.2023 12:14 1
Tilaajille
Työtä ja toimeentuloa – Tulevaisuudessa pohjoisen liikenne tulee vilkastumaan merkittävästi investointien myötä
Lukijalta Kolumni

Työtä ja toi­meen­tu­loa – Tu­le­vai­suu­des­sa poh­joi­sen lii­ken­ne tulee vil­kas­tu­maan mer­kit­tä­väs­ti in­ves­toin­tien myötä

16.08.2023 10:52 1
Tilaajille
Pekka Aittakumpu: Arvot ratkaisevat isänmaan suunnan – "Lähimmäisten ihmisarvon kyseenalaistaviin teksteihin ja kuviin ei pidä suhtautua vähätellen."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­pu: Arvot rat­kai­se­vat isän­maan suunnan – "­Lä­him­mäis­ten ih­mis­ar­von ky­seen­alais­ta­viin teks­tei­hin ja kuviin ei pidä suh­tau­tua vä­hä­tel­len."

27.07.2023 05:15
Tilaajille
Hallituksen toimintakyvystä: "luotan siihen, että hallitus pystyy neuvottelemaan kaikesta kauden aikana vastaantulevista ongelmista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­vys­tä: "luotan siihen, että hal­li­tus pystyy neu­vot­te­le­maan kai­kes­ta kauden aikana vas­taan­tu­le­vis­ta on­gel­mis­ta"

20.07.2023 20:32 1
Tilaajille
Hallitusohjelma vauhdittaa investointeja – Pohjoisen mahdollisuudet on huomattu sekä mediassa että päättäjien silmissä. Sama kehitys on vauhdilla etenemässä myös Pohjois-Ruotsissa.
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma vauh­dit­taa in­ves­toin­te­ja – Poh­joi­sen mah­dol­li­suu­det on huo­mat­tu sekä me­dias­sa että päät­tä­jien sil­mis­sä. Sama kehitys on vauh­dil­la ete­ne­mäs­sä myös Poh­jois-Ruot­sis­sa.

14.07.2023 12:01
Olga Oinas-Panuma: Ääriliikkeitä ei tarvitse hyväksyä – "mikään ääriliike ei kasva päivässä, ei viikossa, eikä ehkäpä vuosissakaan vaaralliseksi. Mutta kun se kasvaa vaaralliseksi, sen lopettaminen on vaikeaa"

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma: Ää­ri­liik­kei­tä ei tar­vit­se hy­väk­syä – "mikään ää­ri­lii­ke ei kasva päi­väs­sä, ei vii­kos­sa, eikä ehkäpä vuo­sis­sa­kaan vaa­ral­li­sek­si. Mutta kun se kasvaa vaa­ral­li­sek­si, sen lo­pet­ta­mi­nen on vai­keaa"

11.07.2023 15:34 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Oikeistohallitus tekee oikeistolaista politiikkaa – ”onnellisten Suomi”, käyttää saman verran rahaa mielenterveyden ongelmien hoitoon, kuin se otti ”kovasti parjattua” valtionvelkaa viime vuonna"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Oi­keis­to­hal­li­tus tekee oi­keis­to­lais­ta po­li­tiik­kaa­ – ”on­nel­lis­ten Suomi”, käyttää saman verran rahaa mie­len­ter­vey­den on­gel­mien hoi­toon, kuin se otti ”ko­vas­ti par­jat­tua” val­tion­vel­kaa viime vuonna"

06.07.2023 05:00
Tilaajille
Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma uuden hallituksen evästyksistä: Uudistuksissa menty Pohteella oikeaan suuntaan, mutta ei vielä riittävästi

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja Ilkka Luoma uuden hal­li­tuk­sen eväs­tyk­sis­tä: Uu­dis­tuk­sis­sa menty Poh­teel­la oikeaan suun­taan, mutta ei vielä riit­tä­väs­ti

29.06.2023 06:00
Tilaajille
Suomi elää maa- ja metsätaloudesta – Hallituksen tavoitteena on luoda mahdollisuus kannattavalle maataloudelle
Lukijalta Kolumni

Suomi elää maa- ja met­sä­ta­lou­des­ta – Hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on luoda mah­dol­li­suus kan­nat­ta­val­le maa­ta­lou­del­le

28.06.2023 12:16
Tilaajille