Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kotimaan politiikka
Kuukausi ja vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaalle tulee neljä työllisyysaluetta – yt-neuvottelut henkilöstön siirtämisestä luvassa lähiaikoina

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee neljä työl­li­syys­aluet­ta – yt-neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön siir­tä­mi­ses­tä luvassa lä­hiai­koi­na

24.02.2024 13:15 1
Puhtaan energian suurvalta -tavoite tarkoittaa Suomelle merkittäviä teollisia investointeja ja niiden myötä työpaikkoja ja hyvinvointia
Kolumni

Puhtaan ener­gian suur­val­ta -ta­voi­te tar­koit­taa Suo­mel­le mer­kit­tä­viä teol­li­sia in­ves­toin­te­ja ja niiden myötä työ­paik­ko­ja ja hy­vin­voin­tia

23.02.2024 15:27 1
Tilaajille
Vapaat vaalit ovat demokratiaa – media toi presidentinvaaleihin jopa karnevaalitunnelmaa
Mielipidekirjoitus

Vapaat vaalit ovat de­mok­ra­tiaa – media toi pre­si­den­tin­vaa­lei­hin jopa kar­ne­vaa­li­tun­nel­maa

15.02.2024 06:00
Tilaajille
Pudasjärvellä äänestysinto laski ehdokkaiden vähetessä – kiinnostaisikohan uudella presidentillä tutustua Pudasjärveen umpihangessa?
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­ty­sin­to laski eh­dok­kai­den vä­he­tes­sä – kiin­nos­tai­si­ko­han uudella pre­si­den­til­lä tu­tus­tua Pu­das­jär­veen um­pi­han­ges­sa?

14.02.2024 05:00
Tilaajille
Yrittääkö Purra olla Suomen Thatcher? – Nyt tarvittaisiin rehtiä sopimista ja tasapuolista neuvottelua
Kolumni

Yrit­tää­kö Purra olla Suomen Thatc­her? – Nyt tar­vit­tai­siin rehtiä so­pi­mis­ta ja ta­sa­puo­lis­ta neu­vot­te­lua

13.02.2024 11:00 1
Tilaajille

Oikaisu

12.02.2024 14:59
Loisilla oli tärkeä rooli ja tehtävä historiallisessa yhteiskuntarakenteessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Loi­sil­la oli tärkeä rooli ja tehtävä his­to­rial­li­ses­sa yh­teis­kun­ta­ra­ken­tees­sa

12.02.2024 10:20
Tilaajille
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19
Tilaajille
Stubb voitti Haaviston Pudasjärvellä selvin luvuin – toisen kierroksen äänestysprosentti jäi ensimmäisen kierroksen tasosta

Stubb voitti Haa­vis­ton Pu­das­jär­vel­lä selvin luvuin – toisen kier­rok­sen ää­nes­tysp­ro­sent­ti jäi en­sim­mäi­sen kier­rok­sen tasosta

11.02.2024 21:52
Tilaajille
Ii­jo­ki­seu­tu seuraa vaa­li-il­taa – pre­si­den­tin­vaa­lien 2024 toisen kier­rok­sen tu­los­pal­ve­lu löytyy tästä

Ii­jo­ki­seu­tu seuraa vaa­li-il­taa – pre­si­den­tin­vaa­lien 2024 toisen kier­rok­sen tu­los­pal­ve­lu löytyy tästä

11.02.2024 18:30
Ensimmäistä vihattiin ja halveksittiin, viides pantiin vankilaan – näin Suomen presidentit on valittu

En­sim­mäis­tä vi­hat­tiin ja hal­vek­sit­tiin, viides pantiin van­ki­laan – näin Suomen pre­si­den­tit on valittu

11.02.2024 15:00
Tilaajille
Miten säästetään? – Ajatellaanko, että ne, jotka ovat oppineet elämään vähällä, pärjäävät vielä vähemmällä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten sääs­te­tään? – Aja­tel­laan­ko, että ne, jotka ovat op­pi­neet elämään vä­häl­lä, pär­jää­vät vielä vä­hem­mäl­lä

08.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestyksessä pudasjärveläisten äänestysinto jäi koko vaalipiirin tasosta, Taivalkoskella äänestettiin huomattavasi ahkerammin

Pre­si­den­tin­vaa­lien toisen kier­rok­sen en­nak­koää­nes­tyk­ses­sä pu­das­jär­ve­läis­ten ää­nes­ty­sin­to jäi koko vaa­li­pii­rin ta­sos­ta, Tai­val­kos­kel­la ää­nes­tet­tiin huo­mat­ta­va­si ah­ke­ram­min

07.02.2024 11:05
Tilaajille
Nyt jos koskaan jokaisella äänellä on väliä – Pikkukylien ja syrjäseutujen äänet voivat ratkaista presidenttikisan
Kolumni

Nyt jos koskaan jo­kai­sel­la äänellä on väliä – Pik­ku­ky­lien ja syr­jä­seu­tu­jen äänet voivat rat­kais­ta pre­si­dent­ti­ki­san

07.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Alexander Stubbin vaalityötä tehtiin yli puoluerajojen yhteisellä iltalenkillä Kurenalla – kannattajat korostavat ehdokkaan kansainvälisyyttä ja verkostoja

Ale­xan­der Stubbin vaa­li­työ­tä tehtiin yli puo­lue­ra­jo­jen yh­tei­sel­lä il­ta­len­kil­lä Ku­re­nal­la – kan­nat­ta­jat ko­ros­ta­vat eh­dok­kaan kan­sain­vä­li­syyt­tä ja ver­kos­to­ja

06.02.2024 17:00
Tilaajille
Yli kolmannes pudasjärveläisistä on jo äänestänyt presidentinvaalien toisella kierroksella – ennakkoäänestyksen viimeinen päivä on tänään

Yli kol­man­nes pu­das­jär­ve­läi­sis­tä on jo ää­nes­tä­nyt pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la – en­nak­koää­nes­tyk­sen vii­mei­nen päivä on tänään

06.02.2024 12:00
Tilaajille
Ihmisen kuvaaminen loiseksi saa minut voimaan pahoin – keskinäinen moittiminen ei vie tätä yhteiskuntaa eteen päin
Kolumni

Ihmisen ku­vaa­mi­nen loi­sek­si saa minut voimaan pahoin – kes­ki­näi­nen moit­ti­mi­nen ei vie tätä yh­teis­kun­taa eteen päin

06.02.2024 11:00 3
Tilaajille
Ooksä skenes ines?
Mainos Kaleva Media

Ooksä skenes ines?

06.02.2024 06:00
Rahaa on, mutta se kohdentuu väärin – Suomen verorahat pitää käyttää kaikki kotimaan talouden hyväksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rahaa on, mutta se koh­den­tuu väärin – Suomen ve­ro­ra­hat pitää käyttää kaikki ko­ti­maan ta­lou­den hyväksi

06.02.2024 06:00
Tilaajille
Presidentinvaalien kampanjoinnin loppukiri näkyy Pudasjärvellä – Pekka Haaviston kannattajat painottavat Iijoen soutajanakin tunnetun ehdokkaan kansanomaisuutta

Pre­si­den­tin­vaa­lien kam­pan­join­nin lop­pu­ki­ri näkyy Pu­das­jär­vel­lä – Pekka Haa­vis­ton kan­nat­ta­jat pai­not­ta­vat Iijoen sou­ta­ja­na­kin tun­ne­tun eh­dok­kaan kan­san­omai­suut­ta

02.02.2024 09:00
Tilaajille