Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä kun­nia­mer­kit kah­dek­sal­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le ja vii­del­le tai­val­kos­ke­lai­sel­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä

Varhaiskasvatus: Uusi Puis­to­lan päi­vä­ko­ti avasi ovensa Ku­re­nal­la – Syitä Pu­das­jär­ven päi­vä­hoi­don tarpeen kas­vul­le on useita

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

kolumni
Vastaanottokeskuksen lakkauttamisvaatimius käy tunteisiin – mistä tässä lopulta on kyse?
Kolumni

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lak­kaut­ta­mis­vaa­ti­mius käy tun­tei­siin – mistä tässä lopulta on kyse?

20.02.2019 06:00
Kolumni

Ih­mis­suh­teet opet­ta­vat – aja­tuk­sia ys­tä­vyy­des­tä ja eri­lai­suu­den kun­nioit­ta­mi­ses­ta

13.02.2019 06:00
Kolumni

Ter­veel­li­nen elä­män­ta­pa on vain rasti suo­ri­tus­ten lis­tal­la – mikä tuottaa hy­vin­voin­tia?

06.02.2019 05:30
Kolumni

Pöl­jyyk­sis­tä kär­si­tään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa – Ku­re­na­lan koulun asbesti on siitä hyvä esi­merk­ki

30.01.2019 06:00
Kolumni

Ter­vei­set Sis­kol­ta Kuu­sa­mos­ta – etelän ihminen ei ymmärrä poh­joi­sen ih­mis­ten elämää ja toisin päin

23.01.2019 06:00
Kolumni

Mie­li­pi­tee­ni on faktaa – to­tuu­den tuho ny­kyi­ses­sä mie­li­val­lan va­pau­des­sa

16.01.2019 07:00
Kolumni

Bio­kaa­su­au­toi­lu sopii kes­ki­ver­to­ää­nes­tä­jäl­le – Pu­das­jär­vi voisi ottaa etu­no­jaa myös bio­kaa­su­lii­ken­teen suhteen

09.01.2019 06:00
Kolumni

Hillaa ja härkää in­tia­lai­sit­tain – sat­tui­pa kerran in­tia­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa

04.01.2019 06:00
Kolumni

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen: Ase­te­taan­ko ta­voi­te, että me pu­das­jär­vi­set oli­sim­me kaikki kau­pun­kim­me mark­ki­na­mie­hiä myös ulos­päin?

28.12.2018 08:00
Kolumni

Ri­su­pa­ke­til­le on vihdoin valoa, mutta sen ete­ne­mis­tä on jat­ku­vas­ti seu­rat­ta­va

12.12.2018 06:00
Kolumni

Yh­tiöit­tä­mi­nen kan­nat­ti Pu­das­jär­ven jä­te­huol­los­sa – Kier­to­kaa­ri sen teki

05.12.2018 06:00
Kolumni

Pudis on pop! – Sen to­dis­ta­vat myös lu­kui­sien ys­tä­vie­ni kom­men­tit

28.11.2018 06:00
Kolumni

Omin­ta­keis­ta me­nes­tys­tä ha­ke­mas­sa – viime aikojen hyvät uutiset liit­ty­vät asun­to­kaup­poi­hin

07.11.2018 06:00
Pääkirjoitus

Ta­kai­sin toi­mi­tuk­ses­sa teitä varten – us­ko­mat­to­man ihana vuosi takana ja edessä paljon uutta

07.11.2018 05:50
Ilmasto-oppiin Pudasjärvelle
Kolumni

Il­mas­to-op­piin Pu­das­jär­vel­le

08.11.2017 15:00
Kolumni

Säh­kö­au­tot tu­le­vat, mutta koska? – Yhdellä la­tauk­sel­la ajelisi Pu­das­jär­vel­tä Ouluun ja ta­kai­sin

01.11.2017 06:00
Kolumni

Rau­ta­tie Oulusta Kuu­sa­moon on mah­dol­lis­ta ra­ken­taa, mutta olisiko työstä vas­taa­vaa hyötyä

25.10.2017 06:00
Kolumni

Syksy on täällä – siitä se ajatus sitten juoksi satoon, vi­ha­pu­hee­seen ja lam­pu­rin elämään

18.10.2017 06:00
Kolumni

Armoa! – 500 vuotta sitten käyn­nis­tyi pro­ses­si, joka johti lu­te­ri­lai­sen kirkon syntyyn

11.10.2017 06:00
Kolumni

Vanhan koiran uudet temput – esi­merk­ki­ta­paus elä­väs­tä elä­mäs­tä

04.10.2017 07:00