Virantäyttö: Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta etenee – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää virkaan Henri Pätsiä

Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä kun­nia­mer­kit kah­dek­sal­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le ja vii­del­le tai­val­kos­ke­lai­sel­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä

Mainos: Iijokiseudun joulutarjous: Iijokiseutu Digi + Lehti 3 kk vain 29 euroa, tilaa tästä!

kirkkovaltuusto
Kuukausi
Pudasjärven seurakunnassakin äänestysinnostus laski – Tarkoittaako se sitä, että seurakuntalaiset ovat tyytyväisiä?
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa­kin ää­nes­tys­in­nos­tus laski – Tar­koit­taa­ko se sitä, että seu­ra­kun­ta­lai­set ovat tyy­ty­väi­siä?

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Rauhallisin ja nöyrin mielin jatkamaan luottamustehtävässä – Kuusilapsisen perheen äiti Anna-Maaria Jaakkola oli Pudasjärven seurakuntavaalien ääniharava

Rau­hal­li­sin ja nöyrin mielin jat­ka­maan luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä – Kuu­si­lap­si­sen perheen äiti An­na-Maa­ria Jaak­ko­la oli Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Vaalipäivä sujunut hyvässä hengessä Pudasjärven seurakunnassa – Jumalanpalveluksen jälkeen äänestäjiä oli ruuhkaksi asti, mutta sitten rauhoittui

Vaa­li­päi­vä sujunut hyvässä hen­ges­sä Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa – Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jälkeen ää­nes­tä­jiä oli ruuh­kak­si asti, mutta sitten rau­hoit­tui

20.11.2022 17:38
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa voi äänestää tänään iltakahdeksaan saakka – tuloksia odotettavissa myöhään illalla

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa voi ää­nes­tää tänään il­ta­kah­dek­saan saakka – tu­lok­sia odo­tet­ta­vis­sa myöhään illalla

20.11.2022 11:17
Tilaajille
Kirkkovaltuuston paikkajako Pudasjärvellä  tasainen vaaleista toiseen – Vuosituhannen vaihteessa tapahtui jotakin, sillä listoja oli viisi

Kirk­ko­val­tuus­ton paik­ka­ja­ko Pu­das­jär­vel­lä ta­sai­nen vaa­leis­ta toiseen – Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa ta­pah­tui jo­ta­kin, sillä listoja oli viisi

22.11.2022 14:14
Tilaajille
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja: "Kerran on äänestetty veroprosentista" - talous jatkossakin Pudasjärvellä suurin haasteista

Kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja: "Kerran on ää­nes­tet­ty ve­rop­ro­sen­tis­ta" - talous jat­kos­sa­kin Pu­das­jär­vel­lä suurin haas­teis­ta

07.11.2022 17:31
Tilaajille
Vanhemmat
Viimeinenkin lista hyväksyttiin Pudasjärvellä – Rauhanyhdistyksen listalla 14 ehdokasta

Vii­mei­nen­kin lista hy­väk­syt­tiin Pu­das­jär­vel­lä – Rau­han­yh­dis­tyk­sen lis­tal­la 14 eh­do­kas­ta

06.10.2022 08:39
Tilaajille
Pudasjärven tulevaan kirkkovaltuustoon vähemmän edustajia – valtuutettujen määrä vähenee neljällä eli nykyisestä 23 edustajasta 19:ään

Pu­das­jär­ven tu­le­vaan kirk­ko­val­tuus­toon vä­hem­män edus­ta­jia – val­tuu­tet­tu­jen määrä vähenee nel­jäl­lä eli ny­kyi­ses­tä 23 edus­ta­jas­ta 19:ään

11.05.2022 11:53
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi tont­tien myynnin

27.06.2021 20:54
Tilaajille
Kirkonkirjojen pito loppuu Pudasjärvellä – virkatodistuksia saa jatkossa tilaamalla netistä

Kir­kon­kir­jo­jen pito loppuu Pu­das­jär­vel­lä – vir­ka­to­dis­tuk­sia saa jat­kos­sa ti­laa­mal­la netistä

20.10.2020 18:00
Tilaajille