Joko luit: Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan Iijokiseudussa

Kir­kol­li­set il­moi­tuk­set jul­kais­taan Ii­jo­ki­seu­dus­sa

29.11.2023 11:15
Hautausmaksuihin esitetään hieman korotuksia Pudasjärvellä

Hau­taus­mak­sui­hin esi­te­tään hieman ko­ro­tuk­sia Pu­das­jär­vel­lä

29.11.2023 09:05 1
Tilaajille
Riekinkankaan aidan korjaus seurakunnan suurin hanke ensi vuonna

Rie­kin­kan­kaan aidan korjaus seu­ra­kun­nan suurin hanke ensi vuonna

28.11.2023 19:00
Tilaajille

Piispa Kes­ki­ta­lo myönsi ro­vas­tin ar­vo­ni­men Pekka Nätille

20.11.2023 08:52
Seitsemän kiloa pullataikinaa kerran viikossa – Pudasjärven seurakunnan lähetyskahvilassa tehdään maukasta hyväntekeväisyyttä

Seit­se­män kiloa pul­la­tai­ki­naa kerran vii­kos­sa – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan lä­he­tys­kah­vi­las­sa tehdään mau­kas­ta hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä

10.11.2023 12:30
Tilaajille
Viestintä on tapa kohdata ihmisiä – Miten seurakunnan toiminta tavoittaa?
Kolumni

Vies­tin­tä on tapa kohdata ihmisiä – Miten seu­ra­kun­nan toi­min­ta ta­voit­taa?

08.11.2023 05:00
Tilaajille
Yli 150 vuotta vanhat kirkonkirjat kertovat naisten esiaviollisesta seksistä, mutta miehet eivät jääneet rysän päältä kiinni

Yli 150 vuotta vanhat kir­kon­kir­jat ker­to­vat naisten esi­aviol­li­ses­ta sek­sis­tä, mutta miehet eivät jääneet rysän päältä kiinni

05.11.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi koulutussuunnitelmat ja käsiteli maa-alueita koskevia asioita

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to hy­väk­syi kou­lu­tus­suun­ni­tel­mat ja kä­si­te­li maa-aluei­ta kos­ke­via asioita

01.11.2023 12:10
Tilaajille
Taivalkoskelta halutaan tiloja ensi kesän Suviseurojen majoittujille – matka yösijalle kestää kolme varttia

Tai­val­kos­kel­ta ha­lu­taan tiloja ensi kesän Su­vi­seu­ro­jen ma­joit­tu­jil­le – matka yö­si­jal­le kestää kolme varttia

17.10.2023 11:05
Tilaajille
Kirkollisveroprosentti säilyi 1,5:ssä – Riekinkankaan aitaa korjataan ensi ja seuraavana kesänä

Kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­ti säilyi 1,5:ssä – Rie­kin­kan­kaan aitaa kor­ja­taan ensi ja seu­raa­va­na kesänä

10.10.2023 11:11
Tilaajille
Maaseutuseurakunnilla on syytä ottaa lusikka kauniiseen käteen – "Onko Koillismaalla silloin itsenäisiä seurakuntia, seurakuntayhtymä vai yksi iso seurakunta?"

Maa­seu­tu­seu­ra­kun­nil­la on syytä ottaa lusikka kau­nii­seen käteen – "Onko Koil­lis­maal­la silloin it­se­näi­siä seu­ra­kun­tia, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä vai yksi iso seu­ra­kun­ta?"

09.10.2023 18:00
Tilaajille
Ensi kesän Suviseuroja valmistellaan jo lentokentällä – seuratapahtuma hyvin pitkälti omavarainen

Ensi kesän Su­vi­seu­ro­ja val­mis­tel­laan jo len­to­ken­täl­lä – ­seu­ra­ta­pah­tu­ma hyvin pit­käl­ti oma­va­rai­nen

04.10.2023 08:45
Tilaajille
Hanna Pernu valittiin Taivalkosken seurakunnan nuorisotyönohjaajaksi – kirkkoherra hakee virkavapautta tutkimustyöhön

Hanna Pernu va­lit­tiin Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työn­oh­jaa­jak­si – kirk­ko­her­ra hakee vir­ka­va­paut­ta tut­ki­mus­työ­hön

29.09.2023 17:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunta jatkanee entisellä veroprosentilla: kuluvana vuonna verotuloja kertynyt jo ennakoitua enemmän – seurakuntakoti remontissa, Riekinkankaan hirsiaidasta korjaussuunnitelmat

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta jat­ka­nee en­ti­sel­lä ve­rop­ro­sen­til­la: ku­lu­va­na vuonna ve­ro­tu­lo­ja ker­ty­nyt jo en­na­koi­tua enemmän – seu­ra­kun­ta­ko­ti re­mon­tis­sa, Rie­kin­kan­kaan hir­si­ai­das­ta kor­jaus­suun­ni­tel­mat

28.09.2023 08:02
Tilaajille
Männyntaimia nykittiin ja tienpientareita raivattiin – syksyn viimeiset isot suviseuratalkoot kokosivat kaksisataa henkeä Pudasjärven lentokentälle

Män­nyn­tai­mia ny­kit­tiin ja tien­pien­ta­rei­ta rai­vat­tiin – syksyn vii­mei­set isot su­vi­seu­ra­tal­koot ko­ko­si­vat kak­si­sa­taa henkeä Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­le

17.09.2023 12:21
Tilaajille
”Suo, Herra toivon kynttilöiden loistaa” – Veteraanien Pohjois-Pohjanmaan kirkkopäivässä koskettavia puheita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Suo, Herra toivon kynt­ti­löi­den lois­taa” – Ve­te­raa­nien Poh­jois-Poh­jan­maan kirk­ko­päi­väs­sä kos­ket­ta­via puheita

12.09.2023 05:00
Tilaajille
Mukana Oulun hiippakunnan lähetysjuhlassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mukana Oulun hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­las­sa

06.09.2023 12:00
Tilaajille
Elämme monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa, jonka muutokset haastavat seurakuntia kehittymään
Kolumni

Elämme mo­ni­kult­tuu­ri­ses­sa ja mo­ni­ar­voi­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa, jonka muu­tok­set haas­ta­vat seu­ra­kun­tia ke­hit­ty­mään

06.09.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Hirvaskoskelta kotoisin oleva Anna taistelee lapsiavioliittoja vastaan Tansaniassa – "Asiat ovat muuttuneet myös Suomessa"

Pu­das­jär­ven Hir­vas­kos­kel­ta ko­toi­sin oleva Anna tais­te­lee lap­si­avio­liit­to­ja vastaan Tan­sa­nias­sa – "Asiat ovat muut­tu­neet myös Suo­mes­sa"

04.09.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto suoritti hautausmaan katselmoinnin – myös näistä asioista päätettiin

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to suo­rit­ti hau­taus­maan kat­sel­moin­nin – myös näistä asiois­ta pää­tet­tiin

01.09.2023 09:00
Tilaajille