MAANVILJELY: Ohra kasvaa rehuksi Pu­hok­sen ran­nal­la – Eero Hyt­ti­nen ei oman viljan rieskaa ei ole pais­ta­nut: Viljely on työ­läs­tä, mutta lop­pu­tu­los pie­nen­tää re­hu­las­kua

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Viimeinenkin lista hyväksyttiin Pudasjärvellä – Rauhanyhdistyksen listalla 14 ehdokasta

Vii­mei­nen­kin lista hy­väk­syt­tiin Pu­das­jär­vel­lä – Rau­han­yh­dis­tyk­sen lis­tal­la 14 eh­do­kas­ta

04.10.2022 10:00
Tilaajille
Talous nousee huolenaiheeksi Pudasjärven seurakuntavaaleissa – uusia ehdokkaita saatu mukaan

Talous nousee huo­len­ai­heek­si Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – uusia eh­dok­kai­ta saatu mukaan

24.09.2022 08:00
Tilaajille
Taina Manninen haluaa lähteä luomaan uutta rovastikuntaa kysellen: "Yhteisen viisauden löytäminen on tosi tärkeä juttu"

Taina Man­ni­nen haluaa lähteä luomaan uutta ro­vas­ti­kun­taa ky­sel­len: "Yh­tei­sen vii­sau­den löy­tä­mi­nen on tosi tärkeä juttu"

23.09.2022 11:00
Tilaajille
Koillismaan rovastikunta yhdistyy Rovaniemeen – lääninrovastiksi Kuusamon kirkkoherra Taina Manninen

Koil­lis­maan ro­vas­ti­kun­ta yh­dis­tyy Ro­va­nie­meen – lää­nin­ro­vas­tik­si Kuu­sa­mon kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­nen

22.09.2022 14:32
Tilaajille
Seurakuntavaalien äänestyspaikat selvillä Pudasjärvellä – uutena äänestyspaikkana kirjakaupan entinen liiketila

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­pai­kat sel­vil­lä Pu­das­jär­vel­lä – uutena ää­nes­tys­paik­ka­na kir­ja­kau­pan entinen lii­ke­ti­la

16.09.2022 09:25
Tilaajille
Taivalkosken seurakuntavaaleissa ehdokkaita neljällä listalla – katso nimet

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa eh­dok­kai­ta nel­jäl­lä lis­tal­la – katso nimet

15.09.2022 21:54
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassa jätettiin kolme ehdokaslistaa seurakuntavaaleihin – katso tiedossa olevat ehdokkaat

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa jä­tet­tiin kolme eh­do­kas­lis­taa seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin – katso tie­dos­sa olevat eh­dok­kaat

15.09.2022 19:47
Tilaajille
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy torstaina – Pudasjärvellä tiedossa kolme ehdokaslistaa

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lu päättyy tors­tai­na – Pu­das­jär­vel­lä tie­dos­sa kolme eh­do­kas­lis­taa

14.09.2022 14:50
Kotikirkon seurakuntavaalit Taivalkoskella – tulevaisuuden kirkon tulee keskittyä omaan ydinsanomaansa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­kir­kon seu­ra­kun­ta­vaa­lit Tai­val­kos­kel­la – tu­le­vai­suu­den kirkon tulee kes­kit­tyä omaan ydin­sa­no­maan­sa

14.09.2022 06:00
Tilaajille
Taivalkoski sai uurnalehdon ja tyhjän sylin muistomerkin – tuhkaus yleistynyt radikaalisti viimeisen vuoden aikana

Tai­val­kos­ki sai uur­na­leh­don ja tyhjän sylin muis­to­mer­kin – tuhkaus yleis­ty­nyt ra­di­kaa­lis­ti vii­mei­sen vuoden aikana

12.09.2022 06:00
Tilaajille
Hautausmaalla tarinoita Pudasjärven historiasta – katso myös kuvagalleria

Hau­taus­maal­la ta­ri­noi­ta Pu­das­jär­ven his­to­rias­ta – katso myös ku­va­gal­le­ria

11.09.2022 09:00
Tilaajille
Hautausmaan hirsiaita kaipaa kunnostusta – Aita pääosin kunnossa, mutta muutamin kohdin löytyy korjattavaa

Hau­taus­maan hir­si­ai­ta kaipaa kun­nos­tus­ta – Aita pääosin kun­nos­sa, mutta muu­ta­min kohdin löytyy kor­jat­ta­vaa

10.09.2022 16:00 1
Tilaajille
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy pian – äänestämään pääsee marraskuussa

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­aset­te­lu päättyy pian – ää­nes­tä­mään pääsee mar­ras­kuus­sa

10.09.2022 06:00
Tilaajille
Karu kattoyllätys Taivalkoskella: kirkon peltipäällinen on surkeassa kunnossa ja vaatii täysremontin – kirkkoherra: "Viimeinen aika korjata se"

Karu kat­to­yl­lä­tys Tai­val­kos­kel­la: kirkon pel­ti­pääl­li­nen on sur­keas­sa kun­nos­sa ja vaatii täys­re­mon­tin – kirk­ko­her­ra: "Vii­mei­nen aika korjata se"

09.09.2022 10:12
Tilaajille
Vanhemmat
Kirkkoherra Tuomo Törmänen antaa kastetodistuksen myös kirkkoon kuulumattomalle ja sohaisee linjauksella kirkollista ampiaispesää – "On tullut poikkeuksellisen runsaasti palautetta ja kommentteja eri palstoilla"

Kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen antaa kas­te­to­dis­tuk­sen myös kirk­koon kuu­lu­mat­to­mal­le ja so­hai­see lin­jauk­sel­la kir­kol­lis­ta am­piais­pe­sää – "On tullut poik­keuk­sel­li­sen run­saas­ti pa­lau­tet­ta ja kom­ment­te­ja eri pals­toil­la"

28.07.2022 11:00
Tilaajille
Ranuan opistoseurat näkyvät liikenteessä loppuviikosta – jonoja odotettavissa Pudasjärven maanteillä

Ranuan opis­to­seu­rat näkyvät lii­ken­tees­sä lop­pu­vii­kos­ta – jonoja odo­tet­ta­vis­sa Pu­das­jär­ven maan­teil­lä

27.07.2022 14:45
Oululainen tradenomi Juho Järvelin Pudasjärven seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi – seurakunta tuntuu luontevalta työpaikalta muun muassa arvojensa puolesta.

Ou­lu­lai­nen tra­de­no­mi Juho Jär­ve­lin Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan uudeksi ta­lous­pääl­li­kök­si – ­seu­ra­kun­ta tuntuu luon­te­val­ta työ­pai­kal­ta muun muassa ar­vo­jen­sa puo­les­ta.

22.07.2022 05:30
Tilaajille
Hauta­kivi syytä pestä joka kesä, ammattilainen saa huonossakin kunnossa olevan kiven uuden veroiseksi

Hau­ta­ki­vi syytä pestä joka kesä, am­mat­ti­lai­nen saa huo­nos­sa­kin kun­nos­sa olevan kiven uuden ve­roi­sek­si

16.07.2022 08:30
Tilaajille
Taivalkosken kirkosta lähetetään sunnuntaina radiojumalanpalvelus: "Kaikki täytyy hyvissä ajoin miettiä ja kellottaa sekunnilleen"

Tai­val­kos­ken kir­kos­ta lä­he­te­tään sun­nun­tai­na ra­dio­ju­ma­lan­pal­ve­lus: "Kaikki täytyy hyvissä ajoin miettiä ja kel­lot­taa se­kun­nil­leen"

12.07.2022 19:10
Tilaajille