Syöte: Luon­to­kes­kus uusille vuo­si­kym­me­nil­le uudella näyt­te­lyl­le – "Rak­kau­des­ta luon­toon" muis­tut­taa mitä luonto on meille tehnyt: pitänyt meidät hen­gis­sä!

Umpihankihiihto: Laduton kaira odottaa suk­si­joi­ta – Miltä um­pi­han­ki­hiih­don ki­sa-ase­tel­mat vai­kut­ta­vat?

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Yhteisvastuukeräys alkaa tulevana sunnuntaina – Oulun hiippakunnan piispa haastaa seurakunnat kilpailuun, jossa eniten lahjoituksiaan kasvattanut palkitaan

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys alkaa tu­le­va­na sun­nun­tai­na – Oulun hiip­pa­kun­nan piispa haastaa seu­ra­kun­nat kil­pai­luun, jossa eniten lah­joi­tuk­siaan kas­vat­ta­nut pal­ki­taan

02.02.2023 11:54
Pudasjärven seurakuntaan uusi diakoni ja seurakuntamestari – kirkkoneuvosto valitsi luottamushenkilöitä työryhmiin

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­taan uusi diakoni ja seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri – kirk­ko­neu­vos­to valitsi luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä työ­ryh­miin

31.01.2023 15:39
Tilaajille
Kutsumus toi Mikael Johanssonin papiksi pohjoiseen – Pudasjärven ihmiset ja maisemat sykähdyttävät

Kut­su­mus toi Mikael Jo­hans­so­nin papiksi poh­joi­seen – Pu­das­jär­ven ihmiset ja mai­se­mat sy­käh­dyt­tä­vät

27.01.2023 09:00
Tilaajille
Uusi rovastikunta aloitti toimintansa – Rovaniemi-Koillismaan rovastikunnan ensimmäinen kirkkoherrojen kokous pidettiin Posion seurakuntatalolla

Uusi ro­vas­ti­kun­ta aloitti toi­min­tan­sa – Ro­va­nie­mi-Koil­lis­maan ro­vas­ti­kun­nan en­sim­mäi­nen kirk­ko­her­ro­jen kokous pi­det­tiin Posion seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

13.01.2023 12:00
Tilaajille
Osmo Buller Taivalkosken kirkkovaltuuston johtoon – Katso tästä valtuuston tekemät henkilövalinnat

Osmo Buller Tai­val­kos­ken kirk­ko­val­tuus­ton johtoon – Katso tästä val­tuus­ton tekemät hen­ki­lö­va­lin­nat

12.01.2023 09:00
Tilaajille
Kirkkovaltuusto Toimivan seurakunnan Terttu Puurusen johtoon – "Edessä mietinnän paikka, mihin meillä on varaa"

Kirk­ko­val­tuus­to Toi­mi­van seu­ra­kun­nan Terttu Puu­ru­sen johtoon – "Edessä mie­tin­nän paikka, mihin meillä on varaa"

11.01.2023 13:32
Tilaajille
Vanhemmat
Miksi tänään osalla meistä on vapaapäivä? Mikä oikein on loppiainen? Tiesitkö, että vietämme nyt jouluakin vanhempaa juhlaa?

Miksi tänään osalla meistä on va­paa­päi­vä? Mikä oikein on lop­piai­nen? Tie­sit­kö, että vie­täm­me nyt jou­lua­kin van­hem­paa juhlaa?

06.01.2023 16:04
Tilaajille
Seurakuntamestari haussa Pudasjärvelle – tehtäviin kuuluu myös striimauslaitteiston käyttö

Seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri haussa Pu­das­jär­vel­le – teh­tä­viin kuuluu myös strii­maus­lait­teis­ton käyttö

29.12.2022 16:14
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontti kilpailutuksessa – remonttiin on varattu 850 000 euroa

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­ti kil­pai­lu­tuk­ses­sa – re­mont­tiin on varattu 850 000 euroa

28.12.2022 08:55
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassa diakonian virka hakuun – Helena Koivukangas jättää tehtävän

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa dia­ko­nian virka hakuun – Helena Koi­vu­kan­gas jättää teh­tä­vän

26.12.2022 12:00
Tilaajille
Lääninrovastin joulutervehdys: Tänä vuonna on koettu paluu perusasioiden äärelle – niin tehdään myös jouluevankeliumissa
Kolumni

Lää­nin­ro­vas­tin jou­lu­ter­veh­dys: Tänä vuonna on koettu paluu pe­rus­asioi­den äärelle – niin tehdään myös jou­lu­evan­ke­liu­mis­sa

24.12.2022 06:00
Tilaajille
Metropoliitta Elian joulutervehdys: Kristus syntyy – kiittäkää!
Kolumni

Met­ro­po­liit­ta Elian jou­lu­ter­veh­dys: Kristus syntyy – kiit­tä­kää!

23.12.2022 06:00
Piispa Jukka Keskitalon joulutervehdys: Levottomana aikanakin tulee joulu
Kolumni

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon jou­lu­ter­veh­dys: Le­vot­to­ma­na ai­ka­na­kin tulee joulu

23.12.2022 06:00
Pudasjärveläiset rynnistivät seurakunnan tarjoamalle joulupuurolle – annoksia meni parempiin suihin ainakin 760 kappaletta

Pu­das­jär­ve­läi­set ryn­nis­ti­vät seu­ra­kun­nan tar­joa­mal­le jou­lu­puu­rol­le – an­nok­sia meni pa­rem­piin suihin ainakin 760 kap­pa­let­ta

16.12.2022 12:00
Tilaajille
Taivalkosken seurakunta toivoo kirkon remonttiin 454 000 euroa avustusta – "Jos määrä poikkeaa odotetusta määrästä merkittävästi, joudumme istahtamaan alas"

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta toivoo kirkon re­mont­tiin 454 000 euroa avus­tus­ta – "Jos määrä poik­keaa odo­te­tus­ta mää­räs­tä mer­kit­tä­väs­ti, jou­dum­me is­tah­ta­maan alas"

14.12.2022 15:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remonttiin ollaan varaamassa 845 000 euroa – hankintalistalla pienempinä ostoksina videotykki ja robottikamera

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­tiin ollaan va­raa­mas­sa 845 000 euroa – han­kin­ta­lis­tal­la pie­nem­pi­nä os­tok­si­na vi­deo­tyk­ki ja ro­bot­ti­ka­me­ra

02.12.2022 09:47
Tilaajille
Innolla ja tarmolla seurakunnan luottamustehtävissä työskentelemään – tämä kehotus on mielekästä muistaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Innolla ja tar­mol­la seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­mään – tämä kehotus on mie­le­käs­tä muistaa

25.11.2022 12:33
Tilaajille
Ehdokaslistojensa eniten ääniä saaneet jatkavat kiitollisina luottamustehtävien hoitoa – painottavat yhteistyön merkitystä Pudasjärven seurakunnassa

Eh­do­kas­lis­to­jen­sa eniten ääniä saaneet jat­ka­vat kii­tol­li­si­na luot­ta­mus­teh­tä­vien hoitoa – pai­not­ta­vat yh­teis­työn mer­ki­tys­tä Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa

23.11.2022 08:56
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassakin äänestysinnostus laski – Tarkoittaako se sitä, että seurakuntalaiset ovat tyytyväisiä?
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa­kin ää­nes­tys­in­nos­tus laski – Tar­koit­taa­ko se sitä, että seu­ra­kun­ta­lai­set ovat tyy­ty­väi­siä?

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Rauhallisin ja nöyrin mielin jatkamaan luottamustehtävässä – Kuusilapsisen perheen äiti Anna-Maaria Jaakkola oli Pudasjärven seurakuntavaalien ääniharava

Rau­hal­li­sin ja nöyrin mielin jat­ka­maan luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä – Kuu­si­lap­si­sen perheen äiti An­na-Maa­ria Jaak­ko­la oli Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va

23.11.2022 05:00
Tilaajille